Vyšší životní minimum i pomoc firmám. MPO představilo balíček opatření kvůli zdražení energií

MPO logo

Na současnou situaci na trhu s energiemi reaguje energetický balíček, který připravilo Ministerstvo průmyslu a obchodu. Přináší opatření na pomoc s vysokými cenami energií, ale řeší také stabilitu trhu, posílení energetické bezpečnosti nebo ulehčení povolovacích procesů v rámci rozvoje obnovitelných zdrojů.

„Pomůžeme těm nejzranitelnějším a zároveň podpoříme to, aby se každý o sebe dokázal maximálně postarat sám. Pomáháme s energetickými úsporami i s podporou rozvoje obnovitelných zdrojů. Ruská agrese proti Ukrajině také jasně ukázala nutnost posílit českou energetickou bezpečnost a snížit závislost na Rusku,“ říká ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela.

„Pro ty nejpotřebnější navrhlo MPO mimořádnou valorizaci životního a existenčního minima. To, že vláda toto opatření schválila, zajistí navýšení dávek pro více než 350 tisíc lidí,“ říká ministr Síkela a dodává: „OSVČ a malé a střední podniky nejvíce zasažené vysokými cenami energií mohou využít novou záruku, žádosti je možné podat na pobočkách Národní rozvojové banky.“

(Podrobnosti k programu „Záruka – Energie“ jsou v této TZ.)

Na pomoc větším firmám s energeticky náročným provozem MPO spolu s Ministerstvem životního prostředí připravuje kompenzace nepřímých nákladů na emisní povolenky. Před třemi týdny získala Česká republika notifikaci těchto programů od Evropské komise a celkem by firmy v rámci těchto kompenzací od státu mohly inkasovat až 800 milionů korun.

MPO dále analyzuje možnosti podpory firem v rámci takzvaného „Dočasného krizového rámce pro opatření státní podpory na podporu hospodářství po agresi Ruska vůči Ukrajině.“

Pro pomoc domácnostem i firmám, které spadly do režimu Dodavatele poslední instance (DPI), připravuje MPO také legislativu, která zkrátí režim DPI na 3 měsíce, aby po této době ten, kdo řádně platil faktury, mohl automaticky přejít na roční produkt u daného dodavatele. Zvýšit by se měly i kontrolní pravomoci Energetického regulačního úřadu.

V rámci balíčku se MPO zaměřuje také na to, jak s ohledem na současnou situaci ještě více podpořit rozvoj obnovitelných zdrojů. Tato opatření jsou důležitá kvůli posílení energetické bezpečnosti a soběstačnosti České republiky, ale také proto, že firmám i jednotlivcům ulehčí výrobu elektřiny z vlastních zdrojů a podpoří jejich snahy za energie šetřit.

MPO chce zrychlit povolovací procesy pro instalaci obnovitelných zdrojů. Plánovaná opatření zahrnují například zvýšení hranice pro povinnost stavebního povolení ze současných 20 kWp na 30 kWp, pro zjednodušené stavební povolení z 30 kWp na 100 kWp a řadu dalších zjednodušení. MPO dále plánuje vypsání výzev, které podpoří rozvoj obnovitelných zdrojů a energetické účinnosti, připraveny jsou dotace v hodnotě vyšších desítek miliard korun. Na podporu účinnosti budov a úspory jsou připraveny nižší desítky miliard. Jde o prostředky především z Modernizačního fondu a Národního plánu obnovy.

„Další kroky MPO navržené v energetickém balíčku se zaměřují na posílení stability trhu s energiemi a prostřednictvím toho i energetické bezpečnosti,“ říká ministr Síkela. Jedním takovým příkladem je příprava opatření pro posílení likvidity obchodníků s energiemi ve vztahu k jistinám, které musí skládat u OTE a také pomoc se zárukami, které musí skládat podle burzovních pravidel. „MPO také připravuje plán, jak pomoci obchodníkům při zajišťování naplněnosti plynových zásobníků na 80 % celkové kapacity, která vychází z návrhu nařízení EK,“ říká ministr Síkela a dodává: „Kromě toho MPO v návaznosti na tento balíček připravuje analýzu trhu s energiemi tak, aby identifikovalo energetické firmy strategického významu a nastavilo mechanismus, jak jim případně pomoci.“

Na posílení české bezpečnosti směřuje také iniciativa navýšit kapacitu ropovodu TAL vedoucího z italského Terstu až o 2,5 milionu tun ropy ročně. Ministr Síkela o tom diskutoval s německým ministrem hospodářství Robertem Habeckem, který přislíbil pomoc v této věci.

Zdroj zprávy: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
MPO logo