Výstava vynálezů v Třinci

Třinec

Celou řadu zajímavých vynálezů z několika zemí světa si na jednom místě ve WERK ARENĚ ve dnech 16. a 17. června budou moci zblízka prohlédnout zájemci o vědu a nejen oni.

Mezinárodní výstavu nových technologií a technického pokroku připravují ve spolupráci s Českou hutnickou společností (ČHS) Třinecké železárny (TŽ). Akce nazvaná INVENT ARENA je jedna z výstav pod patronací Mezinárodní federace vynálezců a zlepšovatelů (IFIA).
výstava vynálezů
A je opravdu na co se těšit, neboť své nové nápady přijedou prezentovat jak zástupci univerzit, výzkumných ústavů i firem, a to z oblasti medicíny, technologií ve vojenském průmyslu, potravinářství, hutnictví a dalších oborů lidské činnosti.

Bude tu k vidění například speciální obal tlumící nárazy pro pásová vojenská vozidla, vozidlo pro dopravu biomasy do bažinatých oblastí, či nový moderní vrstvený materiál Al-Ti se zvýšenou odolností proti balistickým střelám pro letectví a kosmické aplikace. Na INVENT ARENĚ budou vystavovat z Bosny a Hercegoviny, Makedonie, Slovinska, Slovenska, Srbska, Íránu, Maďarska, Rumunska a dalších zemí.

Čeští vynálezci rozhodně nezůstanou pozadu. Univerzita Palackého v Olomouci vynalezla systém a způsob k ověření pravosti výrobku KeyLock. Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (VŠB – TU) představí řadu svých vynálezů, které vzešly z laboratoří a zkoumání vědců. Vyvinuli například prostý beton s příměsí ocelárenské strusky, jejich kolegové z prototypové laboratoře CPIT spolu s lidmi z Katedry kybernetiky a biomedicínského inženýrství a Fakulty elektrotechniky a informatiky nabíjecí/vybíjecí stanice s elektromobilem. Z Fakulty metalurgie a materiálového inženýrství dorazí do Třince ukázky kovových pěn, pro niž vyvinuli vlastní technologii vhodnou pro slévárny, nebo sportovní elektromobil StudentCar SCX na elektropohon 4×4.

Kovová pěna

Součástí akce budou také odborné semináře, tematicky zaměřené na propagaci ochrany duševního vlastnictví nebo podpory mladých inovátorů.

INVENT ARENA připravila také bohatý doprovodný program zejména pro školáky nebo rodiny s dětmi nazvaný Invent LAB – Laboratoř invencí. „Tradiční stavebnice Merkur představí kromě svých oblíbených stavebnic také novinky v oblasti robotizace. Školy se pochlubí tím, jak umí využít stavebnici LEGO při výuce, stejně jako 3D tisk, studenti VŠB – TU ukáží, že i věda může být zábava a pro tatínky bude jistě poutavá výstava z Muzea kutilství,“ přibližuje Krzysztof Kokotek za pořádající TŽ. Nebude chybět výstava výtvarných prací, nazvaná Vynálezy kolem dokola, či stánek Akademie věd ČR.

Přehlídku nejnovější vědy a techniky organizují TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s., a Česká hutnická společnost, z. s., ve spolupráci s TRISIA, a.s. a Ostravské výstavy, a.s. Odbornou garanci zajišťuje ÚPV- Úřad průmyslového vlastnictví Praha a ČSVZ – Český svaz vynálezců a zlepšovatelů. Veškeré další informace k výstavě jsou průběžně publikovány na internetových stránkách www.inventarena.cz. Výstava se uskuteční ve dnech 16. a 17. června 2016.

Další informace a časový harmonogram najdete zde. Vstup na výstavu je zdarma!