Výstavba malého modulárního reaktoru v České republice?

ČEZ

Společnost GE Hitachi Nuclear Energy (GEH) a ČEZ podepsaly memorandum o porozumění, jehož prostřednictvím se dohodly na zkoumání ekonomické a technické proveditelnosti potenciální výstavby reaktoru BWRX-300 v České republice.

„Jako společnost zaměřená na vývoj nových energetických řešení a technologií se vývojem malých modulárních reaktorů (SMR) již zabýváme, především v naší dceřiné společnosti ÚJV Řež. SMR se může v budoucnosti stát významnou alternativou, kterou nemůžeme ignorovat. Partnerství se společností GE Hitachi je pro nás proto logickým krokem,“ vysvětluje Daniel Beneš, předseda představenstva a generální ředitel společnosti ČEZ.

„Naším cílem je určovat trendy, nikoli je pouze následovat. Česká vláda považuje inovace za vrcholnou prioritu a malé modulární reaktory mohou být budoucností jaderné energetiky, resp. řešením pro bezemisní a zároveň stabilní výrobu elektřiny a tepla. Jsem rád, že se ČEZ intenzivně zabývá výzkumem v tomto oboru. Český výzkum v oblasti jaderné energetiky tradičně patří mezi světovou špičku a spolupráce na vývoji malých modulárních reaktorů se společností GE Hitachi tuto pozici dále potvrzuje,“ uvádí Karel Havlíček, vicepremiér a ministr průmyslu České republiky.

„Tato dohoda představuje nejnovější příklad rostoucího celosvětového zájmu o naši průlomovou technologii SMR,“ uvedl Jon Ball, výkonný viceprezident pro jaderné produkty společnosti GEH. „S ohledem na náš jedinečný přístup založený na komplexní metodě snižování nákladů investice, tzv. ‚design-to-cost‘, věříme, že systém BWRX-300 představuje ideální možnost, jak České republice pomoci naplňovat rostoucí poptávku po cenově dostupné, čisté bezemisní energii.“

Malý modulární reaktor BWRX-300 je vodou chlazený varný reaktor o výkonu 300 MWe s pasivními bezpečnostními systémy a přirozenou cirkulací chladiva. Je založený na zjednodušené konstrukci 1500MW reaktoru ESBWR od společnosti GEH, který má certifikaci amerického regulátora NRC již od roku 2014. Díky výraznému technickému zjednodušení GEH předpokládá, že ve srovnání s vodou chlazenými malými reaktory jiné konstrukce nebo se stávajícími velkými jadernými reaktory bude BWRX-300 vyžadovat až o 60 procent nižší kapitálové náklady na vyrobenou megawatthodinu.

GEH se domnívá, že díky využití konstrukční certifikace ESBWR, licencovaného a osvědčeného jaderného paliva, začlenění osvědčených součástí a dodavatelského řetězce a zapojení zjednodušujících inovací bude moci BWRX-300 cenově konkurovat produkci energie z plynových zdrojů s kombinovaným cyklem nebo energii z obnovitelných zdrojů. BWRX-300 od společnosti GEH představuje již desátý stupeň vývoje prvního varného reaktoru (Boiling Water Reactor) od společnosti GE.

Na základě závěrů předběžné studie proveditelnosti (pre-feasibility) zpracované interně na podzim 2019 ČEZ identifikoval několik projektů malých modulárních reaktorů (SMR), které se pro realizaci v České republice jeví jako vhodnější. V další fázi proto oslovil dodavatele 11 vybraných projektů s žádostí o sdílení podrobných technických informací. Loni na podzim společnost ČEZ podepsala memorandum o porozumění s americkou společností NuScale, která se rovněž intenzivně zabývá vývojem malých modulárních reaktorů.

O společnosti GE Hitachi Nuclear Energy
Společnost GE Hitachi Nuclear Energy (GEH) sídlí ve Wilmingtonu v Severní Karolíně, USA, a je předním světovým dodavatelem pokročilých reaktorů a služeb v oblasti jaderných technologií. Společnost GEH byla založena v roce 2007 jako globální jaderná aliance koncernů GE a Hitachi, s cílem poskytovat služby odvětví jaderné energetiky na globální úrovni. Jaderná aliance realizuje jednotnou strategickou vizi s cílem vytvořit široké portfolio řešení a rozšířit tak možnosti pro vznik nových reaktorů i příležitosti v oblasti služeb. Aliance nabízí zákazníkům z celého světa špičkové technologie potřebné k účinnému zvýšení výkonu, výroby i bezpečnosti reaktorů.

Zdroj zprávy: ČEZ, a.s., MPO ČR