Vystavovatelé na MSV 2022: 4dot – Technologie, které umožňují vytvářet moderní a efektivní průmysl

4dot mechatronic systems

Technologie 4dot vznikla, aby umožnila vytvářet moderní a efektivní průmysl založený na datech a cílených zásazích do strojů a výrobních procesů. 4dot založili v roce 2015 spolužáci z VUT Josef Burian a Jan Otoupalík, aby vybudovali českou nezávislou technologickou společnost. Technologii lze rozdělit do 3 skupin – technická diagnostika rotačních i nerotačních strojů např. lisy; technologický jinak procesní monitoring obrábění a tváření; poslední skupina je analýza a intepretace fyzikálních dat ze strojů.

4dot je nositelem patentů MUSA analýz, které díky simultánnímu zpracování umožňují detailní pohled do stroje neboli oddělit od sebe jednotlivé signály. MUSA analýzy byly ve 4dot souběžně vyvinuty na obráběcí i tvářecí stroje. Analýzy technologického monitoringu sledují vazbu mezi nástroje s budoucím výrobkem, umožnují tak kontrolovat proces, kvalitu i nářadí.

Pro koho je určena expozice firmy 4dot na MSV?
Prezentace je určena pro firmy působící v tváření za tepla i studena, metalurgii, obráběním přesném broušení a uživatele pomaloběžných ložisek. Z hlediska profesí je prezentace určena technologům, údržbářům, vedoucím výroby a jakosti, ale i nejvyššímu vedení a finančním ředitelům, kteří hledají v době zvyšujících se nákladů nové úspory.
4dot

Návštěvníci se mohou na stánku seznámit s:

Technická diagnostika:

  1. Ložisek, pomaloběžných ložisek
  2. Rámů a základů strojů
  3. Vůlí lisů
  4. Nástrojů

Technologický monitoring:

  1. Integrita povrchu broušených dílů
  2. Geometrie broušených dílů
  3. Měření sil
  4. Měření opotřebení nástroje
  5. Teplota
  6. Tuhost uložení nástroje

Na veletrhu návštěvníci uvidí tyto exponáty:

Senzor přetvoření 4dot SM – oceněný Zlatou medailí za rok 2021
4dot SM je přesný a odolný senzor přetvoření vyvinutý pro tváření, obrábění a těžký průmysl. Patentovaná konstrukce umožnuje nasazení v bezprostřední blízkosti nástrojů, i při běžných měřeních náročných na citlivost. Díky polovodičovému měřicímu elementu je senzor využitelný i pro dynamické děje.

senzor 4dot

Senzor vibrací 4dot P3 a P3L…

senzor vibrací p3

senzor vibrací p3l

Hardware pro fyzikální měření…

4dot hw

Zdroj zprávy: Veletrhy Brno, a.s.

BVV a.s.