Vyzkoušejte SKF SimproQuick software schopný vypočítat životnost ložiska a dosáhněte rychlejšího řešení ložiskových uzlů

skf simpro quick

Software schopný vypočítat životnost ložiska byl jedním z důvodů, proč se společnost Mahle rozhodla pro SKF SimPro Quick. Dalším důležitým bodem bylo rychlejší řešení ložiskových uzlů v úzké spolupráci s SKF.

„Při výpočtech v každém projektu využíváme SimPro Quick pro stanovení základních parametrů ložisek,“ říká Martin Ostrouska, konstrukční inženýr ve slovinské společnosti Mahle Electric Drives. „Při finálním odlaďování vždy spolupracujeme s aplikačními inženýry společnosti SKF, abychom si ověřili vhodnou vůli, čistotu, těsnění, či kryty a správný výběr maziva.“

Pokud jde o výpočty v rámci nových projektů, je pro společnost Mahle SKF SimPro Quick skvělým pomocníkem, který zajišťuje rychlejší a přesnější specifikace ložiskových uzlů.

Martin Ostrouska: „Speciálně pro elektromotory s permanentními magnety (IPM) pociťujeme přidanou hodnotu spolupráce s SKF, a to jak díky softwaru, tak i podporou aplikačních inženýrů!“

1. Jaký byl rozhodující faktor při volbě Simpro Quick?
Vybrali jsme SPQ, protože jsme potřebovali software, který by dokázal vypočítat životnost ložiska. Naším záměrem nebylo samostatné řešení ložiskových uzlů, ale zrychlení procesu návrhu uzlů využitím spolupráce s dodavatelem ložisek.

2. Jak často software používáte a co byste řekli na jeho uživatelskou přívětivost?
Nedá se říci, že by byl využíván pravidelně. Když ale přijde na nový projekt s novým uspořádáním ložisek, je zapotřebí zhruba 1 týden intenzivního používání.

3. Jaké aplikace modelujete nejčastěji?
Elektromotor s permanentními magnety – IPM.

4. Jste v kontaktu s aplikačními inženýry SKF a jakou podporu od nich dostáváte?
Ano, u každého projektu kontaktujeme v rámci výpočtů aplikační inženýry. Jsme schopni určit základní parametry ložisek, ale pro finální specifikaci (vůle, čistota, těsnění / kryt ložiska, mazání) je podpora od aplikačních inženýrů velmi vítaná a vždy jsme dostali informace, které jsme potřebovali.

5. Jaké jsou hlavní výhody používání tohoto softwaru?
Rychlejší a přesnější návrh ložiskových uzlů. Určení konečných rozměrů ložisek a poté ve spolupráci s aplikačními inženýry také určení všech dalších důležitých detailů.

6. Doporučili byste Simpro Quick ostatním kolegům a proč?
Již jsem jej doporučil, a to díky všem výše uvedeným výhodám.

Zdroj zprávy: SKF
SKF


Články na podobné téma:
Aktualizovaná aplikace rozšiřuje možnosti použití vysoce přesných ložisek
Výhody diagnostiky SKF v mazacích systémech SKF v Chodově