Výzkumné centrum NTC získalo prestižní evropský grant na podporu začínajících vědců

ntc zču

Nové technologie – výzkumné centrum (NTC) uskuteční díky výzvě Akce Marie Skłodowska-Curie (MSCA) společně se svými evropskými partnery nový doktorský program, zaměřený na spektroskopii a modelování materiálů budoucnosti, a bude moci přivítat nadějnou doktorandku či doktoranda.

Akce Marie Skłodowska-Curie, vlajkový stipendijní program Evropské unie, podporující kariérní rozvoj mladých výzkumníků, obsahuje pět typů grantů. V grantech „MSCA sítě pro doktorandy“ bude využito 405 milionů eur na 144 nových doktorských programů, v nichž bude vyškoleno1500 Ph.D. studentů. Zkušenosti budou získávat v akademické sféře, výzkumných centrech, společnostech a malých či středních podnicích. Díky tomu se po skončení studia zlepší jejich uplatnění na trhu práce, a to jak v průmyslovém, tak v akademickém sektoru.

zču

Dle výsledků výzvy, zveřejněných 4. dubna, uspělo ve velké konkurenci také výzkumné centrum NTC ZČU, a bude tak moci společně se svými evropskými partnery jeden ze vzdělávacích doktorských programů realizovat. Program ponese název Evropská spektroskopická laboratoř pro modelování materiálů budoucnosti – EUSpecLab. Podílet se na něm bude jedenáctičlenné konsorcium, jehož součástí je kromě NTC například také Univerzita v Rennes 1 nebo Univerzita v Lutychu.

„Získání tohoto grantu má pro naši univerzitu velký význam z hlediska plnění strategického záměru, rozšiřování vědeckého i projektového ‚know-how‘ a samozřejmě i prestiže. V minulosti se naši výzkumníci a výzkumnice zahraničních pobytů v rámci mobilitních programů Marie Skłodowska-Curie účastnili. Je to ale poprvé za trvání programů Horizont 2020 a Horizont Evropa, kdy bude v rámci tohoto typu výzev ZČU hostitelskou institucí a příjemcem grantu,“ říká Lenka Strnadová, konzultantka evropských projektů z Projektového centra ZČU.

Členové konsorcia už společně řešili předchozí evropský projekt COST EUSpec, který skončil v březnu 2018, a rozhodli se podat projekt do výzvy MSCA, jejímž cílem je podpořit lidské zdroje, mobilitu, vzdělávání a kariérní vyhlídky začínajících evropských výzkumných pracovníků.

„Jsem velmi pyšný, že při podávání žádosti nebyla Západočeská univerzita pouze jedním z řadových členů konsorcia, ale mohu říci, že jsme byli společně s Univerzitou Rennes 1 a Univerzitou v Lutychu hlavní hybnou silou úspěšně získaného grantu. Můj dík patří všem, kteří se na tom podíleli,“ říká Ján Minár, vedoucí výzkumného týmu oddělení pokročilých materiálů institutu NTC.

EUSpecLab vyškolí studenty v oblasti spektroskopie, umělé inteligence, strojového učení, materiálového modelování, vývoje softwaru a v dalších oblastech důležitých pro průmysl. Studenti vybraní na všech jedenácti partnerských univerzitách a výzkumných pracovištích se budou na těchto institucích po dobu tří let vzdělávat, budou se ale také účastnit společných workshopů a dalších aktivit a vzájemně sdílet své vědecké výstupy. Připravena je pro ně řada profesních workshopů a jako nadstavba i různá školení měkkých dovedností. Některé z těchto aktivit se uskuteční také ve výzkumném centru NTC. „Velmi se těším, až novou doktorandku nebo doktoranda vybereme a až celý nový tým Ph.D. studentů uvítáme v Plzni na některém z workshopů,“ dodává Ján Minár.

Zdroj zprávy: Západočeská univerzita v Plzni
ZCU