Výzva MPO podpoří rozvoj vysokorychlostního internetu v odlehlejších oblastech. Připraveno je 2,85 miliardy

Národní plán obnovy

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlašuje výzvu na podporu zavádění vysokokapacitních sítí elektronických komunikací z Národního plánu obnovy. Pro podnikatele v elektronických komunikacích je připraveno 2,85 miliardy korun z evropského Nástroje pro oživení a odolnost. Cílem výzvy je v maximální možné míře zajistit přístup k internetu domácnostem, školám, silně digitalizovaným podnikům, veřejné správě a dalším v odlehlejších oblastech. Digitalizace je jednou ze dvou hlavních priorit Národního plánu obnovy a cílem nyní vyhlašované výzvy je zlepšit kvalitu internetového připojení ve všech oblastech České republiky.

národní plán obnovy

 

„Digitální transformace je příležitostí pro oživení a rozvoj českého hospodářství, neobejde se ale bez rozvoje sítí elektronických komunikací. Budování digitální ekonomiky patří k hlavním evropským prioritám a je to zakotveno také v programovém prohlášení vlády. Její důležitost se jasně ukázala i v období pandemie COVID-19,“ říká ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela.

Ministerstvo průmyslu a obchodu ve výzvě navazuje na zkušenosti z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

„Díky spolupráci MPO, ČTÚ a asociací podnikatelů v elektronických komunikacích se podařilo rozběhnout program podpory budování vysokorychlostního internetu,“ říká náměstek ministra pro fondy EU Marian Piecha s tím, že podnikatelé již realizují řadu zajímavých projektů a jejich zájem o dotace na budování připojení k internetu v nepokrytých oblastech trvá.

I díky dotační podpoře se v České republice daří přivést internet o rychlosti 100 Mb/s do stále vyššího počtu domácností a nepokrytých míst je tak čím dál méně. Stále však existují místa – většinou v řídce osídlených a odlehlejších oblastech, kde schází i pokrytí internetem o rychlosti 30 Mb/s, které by podnikatelé kvůli nízkému komerčnímu potenciálu bez dotace vůbec nepokryli.

Uživatelé také stále více využívají moderní služby pro práci i pro zábavu. Mimo jiné díky práci na dálku, videohovorům, využívání cloudových služeb, elektronickému vzdělávání, rozšiřující se digitalizaci veřejné správy či nastupujícímu elektronickému zdravotnictví se přenášejí stále větší objemy dat, což zvyšuje nároky na technologický rozvoj digitálních sítí. „Při budování internetu musíme myslet alespoň deset let dopředu. Proto si Evropa stanovila cíle na budování gigabitových sítí. Národní plán obnovy podporuje budování sítí o rychlosti alespoň 1 Gb/s pro všechny uživatele. Zavádění internetu do tzv. bílých oblastí a také kvalitní připojení socioekonomických aktérů, mezi které patří školy či stavební úřady, jsou klíčové priority této výzvy,” doplňuje náměstek ministra pro digitalizaci a inovace Petr Očko.

Výzva z Národního plánu obnovy bude otevřena pro malé, střední i velké podniky a míra podpory bude činit 80 % z celkových způsobilých výdajů. Na jeden projekt bude možné získat dotaci od 0,5 mil. Kč do 230 mil. Kč. Podnikatelé mohou své žádosti o dotaci podávat prostřednictvím informačního systému MS2014+ do 31. 8. 2022. Své projekty musí podnikatelé dokončit do konce roku 2025. Bližší informace, včetně textu výzvy a jejích příloh, lze najít tady.

Zdroj zprávy: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
MPO logo