Výzva umělé inteligence: byli vybráni finalisté soutěže KUKA Innovation Award 2021

kuka robot CVUT Praha

Inovace související s megatrendem umělé inteligence (AI): Byli vyhlášeni finalisté soutěže KUKA Innovation Award 2021. Pět týmů dokázalo přesvědčit mezinárodní porotu svými koncepty robotiky na téma AI. Výherce čeká odměna ve výši 20 000 eur.

AI je pro průmysl stále důležitější – a v kombinaci s robotikou se otevírají zcela nové možnosti a aplikace.

kuka award

“Ve společnosti KUKA se velmi podrobně věnujeme novým perspektivám, které nabízí umělá inteligence a strojové učení. Proto se naše inovační soutěž poprvé letos zabývá také megatrendem AI. A dostali jsme vynikající koncepty z celého světa.” Dr. Kristina Wagner, vedoucí výzkumu skupiny KUKA

Mezinárodní porota odborníků vyhodnotila koncepty „Výzvy umělé inteligence“ a vybrala pět finalistů. Týmy jsou zdarma vybaveny robotem KUKA a po celou dobu soutěže absolvují školení a koučování od odborníků KUKA. Těchto pět finálových týmů nyní má čas na implementaci svých konceptů do virtuálního veletrhu v Hannoveru v dubnu. Prezentují své žádosti širokému odbornému publiku na mezinárodním průmyslovém veletrhu, než porota vybere během veletrhu vítěze renomované soutěže.

Toto jsou finalisté soutěže Artificial Intelligence Challenge:

Tým ARAS
Implicitní znalost namísto složitých programovacích kódů: Cílem týmu z Brandenburg University of Technology Cottbus-Senftenberg je inteligentní programování robotů na základě manuálních výrobních sekvencí. Kroky výroby se zaznamenávají pomocí inovativních datových rukavic a reprodukují se na průmyslovém robotu pomocí systému založeného na AI. Obsluha je osvobozena od nutnosti výslovně uvádět, o jaký úkol jde a jak by jej měl robot provádět. Místo toho se během procesu manuální výroby přistupuje k implicitním znalostem operátora. S touto informací se automaticky vygeneruje odpovídající sekvence dovedností a robot vykonává svou práci, aniž by musel psát jediný řádek kódu.

kuka award

 

Tým BlindGrasp
Lidé mohou obvykle snadno prozkoumat neviditelné kontejnery ručně a uchopit předměty, aniž by se dívali. Přihláška mezinárodního výzkumného týmu z Indického institutu vědy a amerického Massachusettského technologického institutusi klade za cíl poskytnout robotům takové dovednosti. Cílem je, aby roboti prozkoumávali, rozpoznávali a uchopovali objekty v neviditelném prostředí pomocí svého dotyku. Za tímto účelem tým BlindGrasp vyvíjí nový typ chapadla se schopností hmatového senzoru, který shromažďuje kontaktní a blízké informace. Tato data, spojená s citlivými schopnostmi lehkého robota KUKA LBR iiwa, využívá komponenta pro strojové učení k nalezení pokynů pro pohyb, a tak bezpečně prozkoumává prostředí a uchopuje objekty.

kuka award

 

Tým Chorrobot
Cílem společnosti Chorrobot z belgické Katholieke Universiteit Leuven Flanders Make @ KU Leuven je použití umělé inteligence ke zvýšení produktivity výrobců automobilů i malých a středních společností tím, že bude snazší a rychlejší používání manipulačních úkolů obouručních robotů . Koncept umožňuje uživatelům bez rozsáhlých znalostí robotiky demonstrovat některé aspekty úkolu a intuitivně specifikovat další aspekty prostřednictvím grafického uživatelského rozhraní. Tento přístup usnadňuje uvedení do provozu náročných obouručních úkolů, včetně jigless montážních operací, které zahrnují netuhé a nefixované prvky, stejně jako obouruční kontrolní operace v nestrukturovaném prostředí.

kuka award

 

Tým CHRIS
Zejména během koronové pandemie by kolaborativní roboti mohli pomoci omezit interakce mezi lidmi. Programování těchto strojů pro řadu úkolů je však stále velmi složité. Tým z A * STAR Institute for Infocomm Research v Singapuruvyvíjí přístup bez programování, který vychází z nejnovějšího vývoje schopností AI. Tato technologie umožňuje přirozenější a bezpečnější spolupráci člověka s robotem. To umožňuje robotovi podporovat operátora, zejména ve výrobním prostředí s mnoha variantami a malými množstvími. Koncept týmu CHRIS se skládá z intuitivního učení se objektům a úkolům, porozumění aktivitám, multimodálního vnímání (vizuálního, hmatového a sluchového) a závěrů.

kuka award

 

Tým CRC
Pandemie koronaviru a sociální distancování zvyšují závislost na práci na dálku. Dopad online nástrojů pro stavební průmysl je však omezený. Tým CRC z katedry pro individualizovanou výrobu RWTH Aachen University & Robots in Architecture Research proto integruje automatizační technologii do online spolupráce. Díky cloudovému dálkovému ovládání mohou uživatelé pohodlně ovládat roboty, sledovat procesy a upravovat cesty nástrojů z domova nebo mezinárodní kanceláře. To zvyšuje dostupnost globální produkce robotů a přidává úrovně komunikace zařízení Industry 4.0 a umělé inteligence k plánování cest. Cloudové dálkové ovládání umožňuje týmům zůstat v bezpečné vzdálenosti a stále úzce spolupracovat na automatizované stavební produkci.

kuka award

 

O ceně KUKA Innovation Award
V roce 2014 zahájila společnost KUKA inovační soutěž, každá se zaměřením na různé technologie. Cílem ceny je podporovat a urychlit přenos technologií z výzkumu do průmyslu. Veškeré informace o soutěži, tématech a výhercích z posledních let najdete na stránkách www.kuka.com.

Zdroj zprávy: KUKA