Vzdálený dohled na zkoušky prostřednictvím kamerového systému

tuv

Doba karantén a omezeného cestování nás tak nutí hledat nová řešení a cesty v oblastech, které se dodnes zdály jako nepřekročitelné. Bezpečnost přenosu informací je vyžadována opatřeními v dotazníku VDA ISA a obsahuje povinné a doporučené požadavky na jednotlivé procesy pro jednotlivé úrovně ochrany informací.

tisaxČtyři roky práce po první úspěšné certifikaci TISAX a neustálé zdokonalování předepsaných opatření nám umožňují pravidla TISAX při jejich plném respektování dále rozvíjet. Při analýze příslušných požadavků a s důkladnou znalostí moderních technologií se pak objevují nové alternativy k tradičně zavedeným postupům při testech ve Zkušebním centru bezpečnosti Emisní laboratoři v Roztokách – ZABEZPEČENÉ SLEDOVÁNÍ ZKOUŠEK V REÁLNÉM ČASE.

tuv

Při tomto zadání tým našich IT specialistů vyvinul, otestoval a nechal prověřit následující řešení:

 • Vzdálený dohled – zabezpečené sledování zkoušek v reálném čase
 • Přístup do sítě TÜV SÜD Czech v souladu s pravidly TISAX
 • Prvky ochrany:
  • Víceúrovňová autentizace přístupu zákazníka včetně dvoufaktorového ověření
  • Zabezpečený přístup na straně laboratoře
  • Proškolení zaměstnanci
  • Šifrovaný přenos, časově vymezený
  • Logování všech přístupů
  • Zajištění ochrany osobních údajů

Úspora času i nákladů při zachování plného dohledu zůstane naší přidanou hodnotou i do budoucna.

Více informací naleznete na stránkách TÜV SÜD Czech.