Vzdělávání maximálně propojené s praxí

UTB

Vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu České republiky doc. Karel Havlíček navštívil Univerzitu Tomáše Bati ve Zlíně (UTB). Setkal se jak se zástupci školy, tak s představiteli zdejších firem. Na UTB, která je ukázkou fungujícího propojení vzdělávání s praxí, se mimo jiné zabývali kreativním průmyslem. Probrala se také podpora technických profesí, investice do výzkumu a vývoje či záměry UTB a ministerstva průmyslu (MPO) do budoucna. Ministra během návštěvy doprovázel ředitel regionálního zastoupení kanceláře CzechInvest Lukáš Trčka a ředitel ministrovy kanceláře Filip Terš.

UTB

Ministr Havlíček zahájil návštěvu univerzity na Centru polymerních systémů (CPS), kde si v doprovodu rektora UTB prof. Vladimíra Sedlaříka a ředitele Univerzitního institutu prof. Petra Sáhy prohlédl výzkumná pracoviště. „CPS je špičkovým vědeckým centrem, které garantuje světové parametry pro výzkum polymerních systémů s využitím nejmodernějších technologií. Zaměřuje se na materiálový výzkum a na něj navazující procesy. Jeho výzkumné týmy se věnují základnímu i aplikovanému výzkumu. Výsledky jejich bádání nacházejí uplatnění v mnoha průmyslových odvětvích – například v plastikářství, gumárenství, medicíně, kosmetice či potravinářství,“ představil pracoviště ministrovi prof. Sedlařík.

UTB

„Do výzkumu a vývoje jde nejvíc peněz v historii, jak potvrdil Český statistický úřad, a to 1,93 % HDP. Jsme si totiž vědomi, že právě tato oblast a ‚zhmotňování‘ vědeckých poznatků v praxi vytváří přidanou hodnotu. Proto máme mimo jiné novou podobu zákona o investičních pobídkách, proto jsme zavedli předmět technika do škol a zabýváme se také duálním vzděláváním. Jsou to všechno spojené nádoby, které nás směřují k tomu, abychom skutečně byli zemí pro budoucnost, a to v souladu s Inovační strategií, s ní související připravovanou Národní hospodářskou strategií a v duchu národní hospodářské vize a značky Czech Republic: The Country For The Future,“ říká vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček.

UTB

Ministr Havlíček zavítal také na Fakultu multimediálních komunikací, kde mu děkanka doc. Irena Armutidisová představila ateliéry audiovize, průmyslového designu, produktového designu a digitálního designu a kde se setkal se zástupci firem. Ti mu – stejně jako ředitel zlínské kanceláře agentury CzechInvest Lukáš Trčka – prezentovali kreativní průmysly a jejich další strategii. Ministr se seznámil také s místními start-upovými firmami. Fakulta multimediálních komunikací totiž představuje jedinečný typ vysokoškolského pracoviště, které spojuje mediální a komunikační studia, výtvarná umění a audiovizuální tvorbu, tedy obory typické právě pro Zlín.

UTB

„Komunikace a marketing v dnešní době nabývají na významu a nejen firmy si to uvědomují. Bez dobrého obalu, slovního i vizuálního, je nabídka a prodej výrobků a služeb v dnešní digitální společnosti zahlcené množstvím informací daleko složitější, ne-li nemožná. Jsme si toho vědomi i na MPO, a snažíme se tak s chytrou komunikací a marketingem podnikatelům a živnostníkům pomoci, právě podpora podnikání totiž patří mezi klíčovou oblast v gesci našeho resortu. I proto jsem se včera zúčastnil předávání prestižních cen EFFIE 2019 za nejlepší kampaně. Jsem totiž zastáncem toho, že je třeba inspirovat se tím nejlepším, neustále se vzdělávat na kvalitních školách propojených s praxí, mezi které zlínská Univerzita Tomáše Bati zcela jistě patří, a posouvat se dopředu. Platí to nejen v byznysu, ale v jakékoliv lidské činnosti. Na UTB mě proto těší také fakt, že sledují nové trendy a intenzivně se věnují kreativnímu průmyslu, který má ve Zlíně velkou tradici,“ dodává ministr Havlíček.

Zdroj zprávy a obrázků: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR