Vzniká Digitální inovační hub Ostrava

IT4Innovations VŠB-TUO

Digitalizace je stále častěji považována za jeden z klíčů pro zajištění budoucí konkurenceschopnosti podniků, včetně malých a středních firem. Národní superpočítačové centrum IT4Innovations VŠB-TUO se proto společně s Moravskoslezským inovačním centrem Ostrava rozhodlo propojit své know-how a zakládá Digitální inovační hub Ostrava. Firmám, zejména z Moravskoslezského kraje, umožní prověřit a případně i řešit jejich potřeby v oblasti digitalizace.

 IT4Innovations VŠB-TUO

30. ledna 2020 uzavřelo IT4Innovations národní superpočítačové centrum (IT4Innovations) a Moravskoslezské inovační centrum Ostrava (MSIC Ostrava) Memorandum ustavující Digitální inovační hub Ostrava (DIH Ostrava). Strategickým cílem DIH Ostrava je podpora zavádění a využívání pokročilých digitálních inovací ve firmách i ve společnosti. „Vznikem DIH Ostrava dochází k propojení expertíz dvou respektovaných pracovišť. MSIC dokáže navázat spolupráci s firmami s inovačním potenciálem a zprostředkovat jim podporu šitou na míru. IT4Innovations je následně schopné tuto podporu poskytnout ve specifických oblastech digitalizace, jako jsou vysoce-výkonné výpočty, analýza velkých dat či umělá inteligence,“ uvádí Martin Duda, koordinátor projektu DIH Ostrava.

Nabídka podpůrných činností poskytovaných DIHem Ostrava bude široká. V tomto může pomoci provedení digitálního auditu. Pro identifikované potřeby lze následně nastavit změnový projekt či provést otestování, zda vůbec, či do jaké míry, investovat do daného digitálního řešení. Vývoj a aplikace konkrétního digitálního řešení může představovat relativně jednoduché převedení vybraného firemního procesu do digitální podoby, jako je například evidence vztahů se zákazníky. Nebo se naopak může jednat o velmi sofistikovanou, a na nejmodernějších technologiích závislou, změnu, jakou je přechod na testování parametrů fyzického produktu prostřednictvím vytvořeného digitálního dvojčete. „Věříme, že díky propojení MSIC Ostrava a IT4Innovations pomůžeme firmám z Moravskoslezského kraje využít příležitostí, které s sebou přináší digitalizace, robotizace a další pokročilé technologie. MSIC Ostrava již pilotně ověřuje provádění digitálních auditů a návrhy změnových projektů v rámci programu DIGIExpand. V rámci DIH Ostrava budeme moci tyto služby dále rozšiřovat a pomáhat většímu počtu firem,“ doplnila Adéla Hradilová, která je zodpovědná za přípravu projektů a programů na podporu rozvoje malých a středních firem v Moravskoslezském kraji.

Malé a střední podniky, na rozdíl od velkých firem, většinou nemají finanční prostředky ani personální kapacity, které by mohly vyčlenit na prověření a případné zavedení digitálních technologií. K tomu napomáhá i spolupráce s Moravskoslezským krajem, který se rozhodl pilotně podpořit mechanismy podpory digitalizace malých a středních firem, včetně finančního zvýhodnění na vybrané typy služeb a přístupu k superpočítačovým kapacitám.

Zdroj zprávy: VŠB-TU Ostrava