Wonderware Roadshow 2008


Firma Pantek (CS) s.r.o., Autorizovaný Wonderware distributor pro Českou republiku a Slovensko, pořádá v průběhu března a dubna 2008 sérii čtyř výje

Domníváme se, že uvedení nových produktů firmy Wonderware – Wonderware InTouch 10.0 a Wonderware System Platform 3.0 – je zásadním milníkem v koncepci průmyslových automatizačních a informačních aplikací, a proto bychom rádi s touto koncepcí seznámili co nejširší počet zájemců z podnikové i aplikační sféry.

Akce je určena pro všechny české a slovenské zájemce o moderní softwarová řešení průmyslových automatizačních a informačních aplikací pro zlepšení sledování, analýzy a optimalizace výrobních nebo technologických procesů prakticky v jakémkoliv průmyslovém sektoru.

Datum Město Místo

  • 12. 3. 2008 Bratislava City Hotel Bratislava (www.cityhotelbratislava.sk)
  • 19. 3. 2008 Košice Vzdelávacie centrum TeleDom (www.teledom.sk)
  • 16. 4. 2008 Praha Centrum Mariapoli (www.volny.cz/recepce.espol)
  • 24. 4. 2008 Ostrava Hotel Atom (www.atom.cz)

Účast na Roadshow je bezplatná, těšíme se na naše společné setkání.

V rámci Wonderware Roadshow 2008 bude nejprve představena jubilejní verze známého vizualizačního SCADA/HMI systému Wonderware InTouch 10.0 s významně rozšířenými grafickými a objektovými možnostmi prostřednictvím nové ArchestrA grafiky. Ať již v klasických aplikacích InTouch nebo ve spojení se softwarovou platformou Wonderware System Platform, důsledně využívající moderní architekturu ArchestrA, představuje nová verze InTouch 10.0 nejdůležitější funkční vylepšení produktu od roku 1989, kdy byl poprvé uveden na trh.

V další části programu bude představen systém Wonderware System Platform 3.0, což je pokroková softwarová platforma pro automatizační a informační průmyslové aplikace, která byla od počátku navrhována se záměrem, aby pomohla průmyslovým firmám přizpůsobovat se neustále měnícím potřebám jejich zákazníků. Koncepce a rozsáhlé funkčnosti Wonderware System Platform umožňují dosud nevídanou flexibilitu při vývoji, nasazeních a změnách aplikací. Uživatelé mohou pružně přizpůsobovat a snadno rozšiřovat své výrobní systémy prakticky libovolně, aby vyhověly nejen současným, ale i budoucím potřebám, a průběžně tak vylepšovat řízení, výkonnost a efektivitu výroby.

Wonderware System Platform a související softwarové produkty jsou úspěšnou realizací vize a dlouhodobého strategického vývoje ve firmě Wonderware. Výsledkem jsou technologicky i uživatelsky revoluční produkty nové generace, která poskytují ucelenou softwarovou architekturu sloužící k efektivnímu navrhování a provozu automatizačních a informačních řešení pro:

  • Vizualizační a supervizní aplikace typu HMI (Human-Machine Interface – vizualizace a supervizní řízení/rozhraní člověk-stroj)
  • Supervizní a vizualizační aplikace typu SCADA/Geo-SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition – supervizní řízení a sběr dat), včetně rozsáhlých geograficky rozprostřených technologických celků
  • Aplikace pro vyspělé řízení a analýzu výrobních operací kategorie Production and Performance Management (řízení výroby a analýza výkonnosti výroby), resp. MES (Manufacturing Execution Systems)

Dále budou prezentována funkční řešení pro vylepšení řízení a výkonnosti výroby (Production & Performance Management / MES) modulově rozšiřující softwarový systém Wonderware System Platform.

Modul Wonderware Equipment Operations Module zajišťuje nastavení správných parametrů do výroby (setpointy, výrobní recepty) a elektronický záznam/analýzu všech událostí při výrobě (výrobní reporty, rodokmeny výrobků).

Modul Wonderware Equipment Performance Module umožňuje identifikaci, záznam a analýzu prostojů a celkové výrobní efektivity OEE (Overall Equipment Effectiveness) strojů a výrobních linek.

Na závěr akce budou účastníci přehledně seznámeni s nejnovější verzí unikátního softwarového systému IntraVUE 2.0 od firmy Network Vision pro zjišťování problémů v průmyslových ethernetových sítích. Při vývoji produktu IntraVUE byl brán speciální zřetel na snadnost používání aplikačními inženýry a techniky, kteří udržují automatizační řešení s distribuovanými skupinami mnoha uzlů a zařízení v komunikačních ethernetových sítích, které se stále více prosazují i ve světě průmyslové automatizace (Industrial Ethernet, Ethernet/IP, ModbusTCP, FF HSE, PROFInet aj.); a roste proto potřeba rychle identifikovat a odstraňovat komunikační problémy způsobující výpadky výroby.

Z logistických důvodů prosíme o vaši registraci co nejdříve; předběžná uzávěrka přihlášek bude vždy 14 dní před termínem akce v konkrétním místě.

Poznámka:
Podrobné informace o celkové nabídce firmy Pantek (CS) s.r.o. jsou uvedeny na internetových stránkách www.pantek.cz.

zdních akcí typu „Roadshow“.