Za čtyři roky klesla výroba tepla z hnědého uhlí o více než desetinu

Energetický regulační úřad

Výroba tepla (brutto) v loňském roce klesla o 3,1 %. O 2,1 % se snížil také objem dodávek. Přestože se výroba tepla znovu zvýšila v letošním prvním čtvrtletí (meziročně o 2,7 %), hodnot z roku 2019 stále nedosáhla. Patrný je zejména propad výroby tepla z hnědého i černého uhlí, sílí naopak podíl biomasy. Vyplývá to z aktuálně zveřejněných zpráv o provozu teplárenských soustav Energetického regulačního úřadu (ERÚ).

Výroba tepla (brutto) dosáhla v loňském roce 156 918 TJ, což je o 4 987 TJ méně než v roce 2019. Téměř třetina z tohoto objemu (31 %) byla spotřebována ve vlastním podniku, zatímco na dodávky tepla připadalo 55 % z celkového objemu (zbývající část tvoří vlastní technologická spotřeba a ztráty).

Struktura výroby tepla se v lokálním měřítku řídí především podle místní dostupnosti paliva. Celorepublikově nadále vede uhlí (40 %), následují zemní plyn (20 %) a biomasa (14 %).

teplo eru graf

„Tuzemské teplárenství se postupně od uhlí odklání. Za poslední čtyři roky klesla výroba tepla z hnědého uhlí o více než desetinu, z černého uhlí dokonce více než o čtvrtinu. Výroba z biomasy oproti tomu za stejnou dobu téměř o čtvrtinu vzrostla. Značné rozdíly ale pozorujeme napříč lokalitami. Například v Moravskoslezském kraji se naprostá většina tepla stále vyrábí z černého uhlí, zatímco ve využití biomasy se 37% podílem na výrobě vede Ústecký kraj,” říká Stanislav Trávníček, předseda Rady ERÚ.

V meziročním kvartálním srovnání došlo k nejvyššímu poklesu výroby tepla v loňském prvním čtvrtletí, o 4,1 %. Ještě výrazněji výroba kolísala v rámci jednotlivých měsíců.

„Přestože spotřebu tepla výrazně ovlivňuje počasí, i zde můžeme pozorovat dopady pandemie. Zatímco dodávky tepla do domácností se prakticky nezměnily, průmysl odebral o 1 500 terajoulů méně, což představuje meziroční pokles bezmála o 7 procent,” vysvětluje Stanislav Trávníček.

Současně s roční Zprávou o provozu teplárenských soustav ERÚ vydal také statistiky za první čtvrtletí letošního roku. Patrný je zde mj. vliv chladnější zimy oproti roku 2020. V porovnání se stejným obdobím loňského roku se od ledna do března výroba tepla znovu navýšila, o 2,7 % (na 54 996 TJ). Dodávky se měnily ještě rychlejším tempem, když vzrostly o 7,6 %, přičemž spotřeba tepla se zvýšila v sektoru obchodu a služeb (+12,9 %), v průmyslu (+8,2 %) i u domácností (+5,6 %).

výroba tepla eru

Zdroj zprávy: Energetický regulační úřad