Za Průmyslem 4.0 do Brna

Brno Industry 4.0

INDUSTRY CLUSTER 4.0 a Regionální hospodářská komora Brno společně již po sedmé připravují konferenci BRNO INDUSTRY 4.0, která se uskuteční 15. a 16. února 2023. Mezinárodní odborná konference bude zaměřena na průmysl 4.0 s důrazem na digitalizaci, flexibilitu výroby, nové výrobní technologie, ale i efektivní využití energií ve výrobě a zabezpečení vůči kybernetickým hrozbám. Zazní úspěšné příklady z praxe a panelové diskuse. Konference je možné se zúčastnit buď osobně, anebo online. Navíc bude prostor jak pro neformální networking, tak i B2B schůzky. Přihlásit se můžete zdarma na konference.ic40.cz.

Brno Industry 4.0

Přednášky a panely
Na celé konferenci zazní 23 přednášek. Hlavní inspirativní přednášku si připravuje Joerg Theis, president ABB Machine Automation Division (B&R), který se bude zabývat opatřeními společnosti B&R zvyšujícími její odolnost a udržitelnost jejího podnikání. Další přednášky budou zaměřeny na prezentaci úspěchů z praxe, ale budou také ukazovat slepé uličky, výzvy, kterým se muselo čelit.

Účastníci minulých konferencí si vysoce cenili panelových diskusí, proto i letos budou do programu dvě zařazeny. První diskusní panel se bude zabývat průmyslem 4.0 v době nečekaných výzev.

„Máme velkou radost, když se nám vedle sebe do panelu podařilo posadit zástupce předních technologických firem, které jsou součástí našeho klastru – B + R automatizace, BECKHOFF a SIEMENS,“ vypíchl hlavní organizátor konference Radek Kopecký z INDUSTRY CLUSTER 4.0.

Druhý diskusní panel se zaměří na to, jak využít digitalizaci pro zvýšení odolnosti firem. V tomto panelu zasednou zástupci integrátorů informačních systémů a výrobních firem.

3 odborné sekce + prezentační stánky
Odpoledne se konference rozpadne do tří odborných sekcí zaměřených na digitalizaci, flexibilní výrobu a kybernetickou bezpečnost. V jednom z dalších sálů budou rozmístěny informační a prezentační stánky partnerů, protože vidět něco opravdu naživo je víc než vidět to na slidu nebo na videu.

Z konference s novými zakázkami
Fyzická účast na konferenci s sebou přináší výhodu i neformálního networkingu, ale využít lze i organizovaného B2B, které si pochvalují zejména introverti. Na registračním webu zájemce o B2B zaklikne tuto možnost ve svém programu a může si vyžádat schůzku s ostatními účastníky konference/B2B. Schůzky se uskuteční, jak to bude oběma stranám vyhovovat, a to buď fyzicky 15. února odpoledne, anebo druhý den online.

Naživo, živě i ze záznamu
Konference se uskuteční fyzicky v Brně v hotelu International (pro rezervaci místa v sále je registrace nutná). Přednášky budou také živě přenášeny, bude následně k dispozici i záznam. Přihlásit se můžete zdarma na konference.ic40.cz.

Synergická práce spoluorganizátorů
Konferenci organizuje INDUSTRY CLUSTER 4.0 se svými partnery. Hlavními partnery konference se staly společnosti B + R automatizace, spol. s r.o., Beckhoff Automation s.r.o. a SIEMENS, s.r.o. Konference je také součástí aktivit Cybersecurity Innovation Hubu, evropského digitálního hubu pro kybernetickou bezpečnost. B2B část zajišťuje Regionální hospodářská komora Brno s partnery sítě Enterprise Europe Network, jejíž aktivity jsou financovány Evropskou komisí z programu SMP a Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky.

Zdroj zprávy: Lenka Votavová, Regionální hospodářská komora Brno a INDUSTRY CLUSTER 4.0
Hospodářská komora