Začátek léta zvrat ve vývoji výroby vozidel v Česku nepřinesl

AutoSAP

Výroba motorových vozidel je v letošním roce i přes postupný restart trhu stále hluboko pod úrovní loňského roku. Od ledna do července bylo vyrobeno celkem 589 339 motorových vozidel, tedy o 29,7 % méně než v prvních sedmi měsících loňského roku. Do vývoje výroby se promítla nejistota na automobilovém trhu, ale i letní období spojené s plánovanými odstávkami.

„Nadále pozorujeme značně rozkolísaný vývoj v automobilovém průmyslu. Samotný červenec můžeme vzhledem k pětiprocentnímu meziročnímu poklesu produkce osobních vozů hodnotit pozitivně, do statistiky ale nyní kromě situace na trhu promlouvají rozdílné termíny letních dovolených letos a vloni. Celkový obrázek o dalším vývoji a zájmu zákazníků si budeme moci udělat po třetím čtvrtletí, nadále ale počítáme s minimálně pětinovým poklesem na konci tohoto roku,“ komentuje situaci Bohdan Wojnar, prezident Sdružení automobilového průmyslu a dodává: „Vzhledem k trvající nejistotě panující v tomto klíčovém sektoru ekonomiky vnímáme nutnost podpory státu, která by v případě automotive měla výrazný multiplikační efekt pro celou řadu dalších odvětví. Pevně věřím, že vláda podpoří firmy jednak v oblasti zaměstnanosti formou prodloužení programy Antivirus do doby zavedení systémového kurzarbeitu a zároveň zavede další opatření pro podporu konkurenceschopnosti českých firem jako např. zavedení zrychlených odpisů, přímých investic do technologií, infrastruktury, vědy a výzkumu a vzdělávání.“

Osobní automobily
Od začátku roku bylo v Česku vyrobeno celkem 586 333 osobních automobilů, to je o 29,7 % méně než ve stejném období roku 2019. ŠKODA AUTO vyrobila 390 933 (- 23,7 %). K postupnému snižování poklesu výroby způsobeného pandemií koronaviru přispěl v porovnání s předchozími měsíci nárůst její produkce v červenci, kdy automobilka vyrobila 53 353 vozidel (+ 26,8 %).

Nošovický Huyndai vyrobil v prvním pololetí celkem 114 740 automobilů (- 38,9 %), automobilka TPCA vyrobila celkově 80 660 malých automobilů, tedy o 40,0 % méně než v prvním pololetí loňského roku.

Výroba v samotném červenci byla ovlivněna letními dovolenými, kdy např. v TPCA byla v letošním roce vyhlášena v červenci, zatímco v roce 2019 až v srpnu, ŠKODA AUTO pak dovolené rozprostřela rovnoměrně mezi oba prázdninové měsíce.

automotive

Autobusy
Výroba autobusů nadále dohání ztrátu způsobenou pandemií koronaviru. Jen v červenci bylo vyrobeno celkově 497 autobusů, tj. o 11,7 % více než vloni. Vysokomýtské Iveco vyrobilo v červenci o 55 autobusů více než v červenci 2019 (+ 13,1 %). Za 1. – 7. měsíc 2020 bylo v Iveco vyrobeno 2 473 autobusů (- 7,6 %). SOR Libchavy vyrobil v červenci 21 autobusů (- 19,2 %), celkově v tomto roce 244 ks (- 15,3 %). Společně s firmou KH Motor Centrum Opava, která od začátku roku vyrobila 11 autobusů, tak výrobci doposud realizovali produkci 2 728 autobusů (- 8,3 %).

Motocykly
Jediný výrobce motocyklů, týnecká JAWA, vyrobil v tomto roce 278 motocyklů. Ve srovnání s předchozím rokem tak zaznamenal pokles produkce o 646 kusů (- 69,9 %).

* Celkové statistiky výroby a odbytu včetně nákladních vozidel, přívěsů a návěsů jsou publikovány kvartálně.

 

Zdroj zprávy: Sdružení automobilového průmyslu