Žáci technických oborů budou moci získat tisícovku měsíčně

studium Třinec železárny

Žáci technicky zaměřených oborů Střední odborné školy Třineckých železáren (SOŠ TŽ) dostanou každý měsíc do svých peněženek tisíc korun. Prospěchové měsíční stipendium pro všechny technické obory škola zavede po vzoru dalších podobně zaměřených zařízení. A to kvůli nedostatečnému zájmu žáků o obory, které na trhu práce schází.

Třinec učni

Jde o rozšíření stávajícího motivačního systému odměňování žáků za produktivní práci, a to nejen v samotných Třineckých železárnách, ale i na pracovištích asi padesáti dalších se školou spolupracujících firem. Tady si část žáků odbývá praxi či odborný výcvik.

„Odměny jsou odstupňované podle hodnocení, které jim vystavují instruktoři. Kdo dostane čtyřku, musí se spokojit dejme tomu se třemi stovkami měsíčně, ti nejšikovnější si ale mohou vydělat i čtyři tisíce korun,“ vysvětluje ředitel SOŠ TŽ Aleš Adamus.

SOS Třinec

Důvodem pro zavedení prospěchových stipendií je podle něj snaha školy zvýšit zájem o technicky zaměřenou výuku, do nichž se žáci v posledních letech příliš nehrnou. „Problematicky se nám shání studenty do strojních a hutnických oborů, naopak zájem je stále poměrně slušný u elektrotechniků, logistiků či elektrikářů,“ shrnul ředitel. Uplatnitelnost absolventů v těchto odvětvích je přitom v regionu obrovská.

Na SOŠ TŽ mají žáci možnost učit se v moderně vybavených učebnách i dílnách, které odpovídají současným trendům v praxi. Pedagogové žáky vyučují v dílnách robotiky a automatizace, počítačových učebnách s programováním Solidworks 3D CAD, pracují s moderními soustruhy, frézami. Další modernizované učebny bude škola otevírat také letos.

Zdroj zprávy: TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, A. S.
Třinecké železárny