Žádné zlepšení investičního prostředí EU v roce 2023

BusinessEurope právě zveřejnila náš barometr reforem 2024 , který se zabývá výkonností Evropy v oblasti globální konkurenceschopnosti a hodnotí politická rozhodnutí.

Prezident BusinessEurope Fredrik Persson řekl: „Naším klíčovým zjištěním je, že 88 % našich národních členských federací se domnívá, že po výrazném poklesu mezi lety 2020 a 2023 nedošlo k žádnému zlepšení atraktivity investičního prostředí EU vůči našim hlavním konkurentům. za posledních 12 měsíců. Více než polovina našich členských federací (54 %) se navíc domnívá, že regulační zátěž pro společnosti působící v EU v roce 2023 vzrostla.

Naše zpráva také zdůrazňuje, že hospodářský růst v USA překonal v roce 2023 již posedmé za posledních deset let hospodářský růst v EU. EU nedokázala překonat svůj dlouhodobý deficit v produktivitě oproti USA, přičemž celková produktivita EU byla pouze v roce 2022. 75 % z toho si užilo v USA. Podobně se dále prohlubuje mezera v produktivních investicích; produktivní investice v roce 2022 dosáhly 15 % HDP v USA oproti 11 % v EU.

Během příštího politického cyklu musí EU postavit konkurenceschopnost do popředí. EU potřebuje omladit a dále rozvíjet jednotný trh v oblastech od digitálních po finanční služby, splnit slib Komise snížit požadavky na podávání zpráv pro společnosti o 25 % a zajistit, aby se Zelená dohoda stala strategií růstu tím, že ji doplní skutečný průmyslový obchod.”

Barometr reforem také ukazuje, že původní očekávání ohledně zlepšení implementace nástroje EU pro obnovu a odolnost nové generace (RRF) se rozplynula. Podíl členských federací BusinessEurope nespokojených s implementací svých národních plánů se zvýšil z 29 % po spuštění plánů na současných 42 %.

Dokument si můžete stáhnout zde.

Zdroj zprávy: BusinessEurope

BusinessEurope