Zahraniční kanceláře CzechTrade pro Rakousko a Latinskou Ameriku mají nové ředitele

CzechTrade

Praha, 3. prosince 2019 – Dvě zahraniční kanceláře agentury CzechTrade ve Vídni a Santiagu de Chile mají nové vedení. Rakouskou pobočku má nově na starosti Julie Havlová, která působila čtyři roky v düsseldorfské kanceláři CzechTrade. Jiří Jílek se stal ředitelem regionálního centra pro Latinskou Ameriku a zahraniční kanceláře v Chile, kde zužitkuje své desetileté zkušenosti s působením v tamním regionu.

Zahraniční kancelář CzechTrade v rakouské Vídni nově vede Julie Havlová. V rámci agentury působila nejprve v odboru Fondů EU a vedla projekt podporovaných výstav a veletrhů. Čtyři roky byla členkou týmu německé kanceláře CzechTrade v Düsseldorfu, kde pomáhala českým exportérům s vývozem na tamější trh. Zde také získala cenné zkušenosti s organizací společných expozic na oborových veletrzích či s realizací dodavatelských fór pro významné německé společnosti. Julie Havlová je absolventkou Universität Hamburg v Německu a Goldsmiths College v Londýně, kde studovala obor mezinárodní vztahy.

„Rakousko je naší šestou největší exportní destinací a tím pádem se jedná o velmi důležitého obchodního partnera. Je nám blízké nejen svou historií a geografickým umístěním, ale také mentalitou. Na vstup na tento trh je nutné se řádně připravit a obrnit se notnou dávkou trpělivosti, protože Rakušané jsou velmi konzervativní a upřednostňují domácí produkty. I přesto se zde českým firmám nabízí řada příležitostí, a to zejména v odvětví strojírenství, které zde má tradičně dobré jméno. Šanci na úspěch mají například i firmy ve stavebnictví, energetice nebo ve spotřebním průmyslu,“ říká Julie Havlová.

Novým regionálním ředitelem pro Latinskou Ameriku a současně ředitelem kanceláře v chilském Santiagu se stal Jiří Jílek. Před příchodem do agentury CzechTrade pracoval dva roky ve společnosti Pilsen Steel a od roku 2009 čerpal bohaté obchodní zkušenosti na trzích Latinské Ameriky, kde zastupoval vybrané české a slovenské firmy. Mezi lety 2014 a 2018 působil jako ředitel zahraniční kanceláře CzechTrade v Kolumbii a poté rok vedl konzultační tým pro energetiku, zdroje a životní prostředí v pražské centrále. Jiří Jílek je absolventem Elektrotechnické fakulty Západočeské univerzity v Plzni. „Chile je považováno za nejvýkonnější ekonomiku Latinské Ameriky, je členem OECD a se zeměmi Evropské unie má sjednanou dohodu o volném obchodu. Zhruba 90 % tamních občanů má evropské předky, takže se zde velmi dobře skloubila evropská zodpovědnost a efektivita s latinskoamerickou srdečností. Chile je středem zájmu řady exportérů z celého světa, především z USA a Číny, proto je nutné počítat se silným konkurenčním prostředím. Tato skutečnost je vyvážena relativně dobrou finanční situací místních firem, vysokou úrovní bankovnictví, dodržováním obchodních pravidel běžných ve vyspělém světě a nízkým stupněm korupce. Československé a následně české výrobky mají v Chile historicky velmi dobré jméno. Pro naše firmy je aktuálně nejvíce příležitostí v energetice, vodohospodářství, těžebním průmyslu a roste poptávka i po inovativních technologiích,“ komentuje Jiří Jílek.

O agentuře CzechTrade
CzechTrade je agentura na podporu obchodu a již více než 20 let je partnerem českých firem na jejich cestě k exportním úspěchům. Jejím cílem je usnadnit českým firmám rozhodování o výběru vhodných teritorií, zkrátit dobu vstupu na daný trh, podpořit aktivity směřující k dalšímu rozvoji firmy v zahraničí, a především eliminovat rizika spojená se vstupem na nové, neznámé trhy. Zahraniční kanceláře agentury CzechTrade poskytují služby v 59 zemích na pěti kontinentech.
www.czechtrade.cz