Zaměstnancům, kteří odcházejí ze Sokolovské uhelné, stát vyplácí příspěvky

sokolovská uhelná

515 žádostí o takzvaný restrukturalizační příspěvek od zaměstnanců odcházejících ze Sokolovské uhelné eviduje od ledna Palivový kombinát Ústí (PKÚ). Schváleny byly žádosti za 1,7 mil. Kč.

Na tzv. restrukturalizační příspěvek mají nárok zaměstnanci, kteří pracují pro právnické osoby zabývající se těžbou uhlí nebo uranu v souvislosti s útlumem jejich činnosti. V roce 2020 byla mezi tyto společnosti zařazena i Sokolovská uhelná.

Propouštění pracovníci mají nárok na 5 300 korun měsíčně po dobu tří měsíců až pěti let.

PKÚ pozastavil koncem února a v březnu kvůli protikoronavirovým opatřením příjem příspěvku. V dubnu bylo přijato 189 nových žádostí, které PKÚ zpracovává a předkládá Ministerstvu průmyslu a obchodu ke schválení. Příjem žádostí bude pokračovat do 3. června 2021, kdy skončí doba, po kterou mohou o příspěvek požádat zaměstnanci uvolnění z pracovního poměru v období od 1. července do 30. listopadu 2020. Další pracovníci, se kterými bude pracovní poměr teprve rozvázán, mají na podání žádostí šest měsíců.

3. prosince 2020 nabyla účinnost novela nařízení vlády č. 342/2016 Sb., o příspěvku ke zmírnění sociálních dopadů souvisejících s restrukturalizací nebo útlumem činnosti právnických osob zabývajících se těžbou uhlí nebo uranu. Novela č. 491/2020 Sb. mezi subjekty, jejichž bývalí zaměstnanci mohou požádat za splnění všech stanovených podmínek o poskytnutí tzv. restrukturalizačního příspěvku, nově zařadila společnost Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. s tím, že organizací, která příspěvek administruje a vyplácí, byl určen státní podnik Palivový kombinát Ústí.

Zdroj zprávy: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
MPO logo