Zaměstnavatelé nabízejí pracovní příležitosti pro ženy hlavně v oblasti skladování, stravování a ve službách. Zastoupit muže ale můžou i v lehčích kvalifikovaných pozicích

Více než polovina zaměstnavatelů nabízí pracovní příležitosti také ženám. Největší potenciál najít práci mají v oblastech skladování, stravování a ve službách. Jednu třetinu pozic ve stavebnictví překvapivě můžou zastávat i ženy. Vyplývá to ze šetření Hospodářské komory mezi podniky, které již zaměstnávají pracovníky ze zahraničí.

 

„Nepředpokládáme, že by ženy mohly ve fyzicky náročných profesích nahradit muže, kteří odcestovali na základě povolovacích příkazů na Ukrajinu. Nicméně vzhledem k jiné tradici a zvyklostem je ve východní Evropě běžnější než v České republice, že ženy pracují i jako řemeslnice a vykonávají lehčí kvalifikované práce ve stavebnictví. Část žen, které uprchly před válkou na Ukrajině, by se tak mohly proto uplatnit i ve stavebnictví. Při případném testování jejich kvalifikace nebo organizaci rekvalifikace při vstupu na trh práce by mohla sehrát pozitivní roli Hospodářská komora a jednotlivá profesní společenstva,“ podotkl prezident Cechu obkladačů a viceprezident Hospodářské komory Roman Pommer.

V současnosti zaměstnavatelé hlásí 363 917 neobsazených pracovních míst, což je o 33 182 více než před rokem. Odchody ukrajinských mužů zasáhly přibližně dvě třetiny firem zaměstnávajících kvalifikované pracovníky z Ukrajiny. Nejvíce jsou odchody mužů do války postiženi drobní podnikatelé a obor stavebnictví. Hospodářská komora odhaduje, že na Ukrajinu odcestovalo nebo v brzké době odcestuje na 30 tisíc Ukrajinců. Dvě třetiny podniků mají v plánu zachovat jejich pracovní pozici, dokud se z války nevrátí.

Nedostatek pracovníků s odpovídající kvalifikací je v ČR velkým strukturálním problémem, který způsobuje obrovské škody v ekonomice, protože firmy musí v řadě případů odmítat zakázky a do státní kasy plyne méně peněz z daní a odvodů.

Zdroj zprávy: Hospodářská komora ČR
hospodářská komora