Zaměstnavatelé vládě: Spusťte nejpozději o víkendu kurzarbeit

Svaz průmyslu

Firmy potřebují od státu okamžitou pomoc, aby nemusely propouštět zaměstnance, pro které kvůli opatřením proti koronaviru nemají dost práce. Vláda musí ještě během víkendu nastartovat kurzarbeit, vyzvali na společné tiskové konferenci zástupci zaměstnavatelů Svaz průmyslu a dopravy ČR, Hospodářská komora ČR a Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů.

Opatření, která mají zabránit šíření koronaviru, těžce dopadá na české firmy. Výrobu už omezilo, nebo v příštích týdnech omezí skoro polovina podniků. Mají problémy s dodávkami surovin a komponent, rychle klesá poptávka po jejich výrobcích doma i v zahraničí, vyplývá z informací od členských firem Svazu průmyslu a dopravy ČR. Pokud by nynější opatření trvala déle než měsíc, bude velká část firem čelit existenčním problémům.

„Příští týden je poslední týden v měsíci a spousta firem bude muset udělat zásadní rozhodnutí, jestli bude snižovat stavy zaměstnanců. Mnohé firmy zvažují, jestli prodlouží smlouvy na dobu určitou, které jim teď končí. Některé podniky uvažují o hromadném propouštění. Česká vláda proto musí okamžitě, nejpozději během víkendu, nastartovat kurzarbeit. To znamená, aby se stát podílel na mzdových nákladech zaměstnanců, pro které firmy nemají kvůli krizi práci,“ říká Jan Rafaj, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Také podle šetření Hospodářské komory mezi podniky je potřeba firmám urychleně pomoct s cash flow, neboť čím dál více firem začalo zastavovat svou výrobu. „Aktivace kurzarbeitu je první krok. Oceňujeme bezúročné úvěry nebo ošetřovné pro OSVČ, než se to ale všechno zúřaduje, uplyne čtrnáct dní, možná několik týdnů. Druhým krokem je tedy rychlé administrativní zajištění podpory podnikům, tedy aby firmy věděly, jak můžou podporu čerpat. Apeluji proto na vládu, aby byly známy konkrétní realizační procesy. I v tom jsme připraveni s vládou spolupracovat,” uvádí prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý.

Na zastavení výroby velkých firem jsou velmi citlivé hlavně malé a střední firmy. „Vláda musí urychleně jednat, jakkoliv chápeme, že v minulých týdnech řešila zejména otázku zastavení epidemie samotné a zpomalení nákazy. Teď už ale přišel čas na to, abychom se skutečně začali věnovat podnikům a jejich hospodaření, které se dostává do obrovských potíží. Velké poděkování patří všem podnikatelům, kteří se snaží současnou krizi zvládnout. Ale dlouhodobě to zvládnout nejde,” tvrdí Jan Wiesner, prezident Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů.

Svaz průmyslu a dopravy ČR přivítal, že vláda schválila opatření pro kompenzace části mezd u zaměstnanců v karanténě, nebo kvůli zavřeným provozovnám. Řada firem v březnu a dubnu přijde o velkou část zakázek. Je přitom nutné, aby přesto dokázaly udržet ve firmě své zaměstnance. „Kurzarbeit je pro stát daleko výhodnější, než růst nezaměstnanosti kvůli propouštění. V režimu kurzarbeitu by stát platil firmám 50 procent nákladů na mzdy. V případě propouštění by ale stát nesl náklady spojené s nezaměstnaností. Firmám by také pomohlo odpuštění odvodů na sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců,“ dodává Jan Rafaj, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Firmy, které přišly nebo přijdou o část zakázek, si nebudou moci dovolit dlouhodobě vyplácet zaměstnancům náhrady mezd, které jim za zákona náleží. Po odeznění krize ale budou tyto pracovníky opět potřebovat pro plný rozjezd výroby. Kurzarbeit je ideální nástroj, jak tuto situaci vyřešit. Navíc jeho podmínky a parametry už byly s ministerstvem práce a sociálních věcí a odbory dohodnuty. „Není to žádné vydírání vlády, ale je to apel firem. Vláda musí pomoci, jinak hrozí, že firmy půjdou do insolvence a mnohé z nich už neotevřou. Jsme jednou z mála zemí EU, kde vláda ještě neaktivovala účinný nástroj na ochranu zaměstnanosti,“ říká Jan Rafaj, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Zároveň vláda musí bezodkladně vydat všem státním orgánům a firmám jasný pokyn, v němž plošně promine nedodržování zákonných lhůt a termínů ve výkazních povinnostech a v souvislosti s povoleními a oprávněními potřebných pro činnost firem. Firmy kvůli nepřítomnosti pracovníků na pracovištích a dalším omezením nemohou včas plnit veškeré povinnosti evidencí, ohlašovací, dokládání kvalifikací, dokládání změn, termíny v projektech s podporou státu či EU. „Částečně už takto firmám vyhovělo ministerstvo financí a ministerstvo životního prostředí. My ale potřebujeme plošný pokyn, který dá firmám jistotu, že po skončení krize nebudou za neplnění povinnosti pokutovány. Teď potřebují veškerou svou energii soustředit na udržení výroby,“ doplňuje Bohuslav Čížek, ředitel Sekce hospodářské politiky Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Zdroj zprávy: Svaz průmyslu a dopravy ČR