Záslužný kříž ministra obrany pro Jiřího Kuliše (BVV)

IDET Kuliš

Mezi držitele nejvyššího českého vojenského vyznamenání nově patří i generální ředitel společnosti Veletrhy Brno Jiří Kuliš. Záslužný kříž ministra obrany České republiky III. stupně převzal na veletrhu IDET z rukou ministra Lubomíra Metnara. 

IDET Kuliš

Ministr obrany Lubomír Metnar předal Jiřímu Kulišovi záslužný kříž během krátkého ceremoniálu za přítomností zástupců Armády ČR, novinářů a odborné veřejnosti. „Jde o vyznamenání resortu ministerstva obrany za dosavadní spolupráci a za podporu součinnosti, kterou Veletrhy Brno dělají. Jsem za to velmi rád, protože veletrh je takový svatostánek nových technologií a podpory nejenom obrannému a bezpečnostnímu průmyslu. Této spolupráce si velmi vážím,“ řekl ministr Metnar při předávání. „Sloužím vlasti a veletrhům,“ prohlásil Jiří Kuliš.

Ministerský výnos konstatuje, že Jiří Kuliš byl vyznamenán za propagaci českého obranného průmyslu v rámci veletrhu obranných technologií IDET, a to udělením záslužného kříže ministra obrany České republiky III. stupně. Toto nejvyšší vojenské resortní vyznamenání České republiky má tři stupně, přičemž nejvyšší je I. stupeň. Ministři obrany jej udělují od roku 1996, a to zejména vojákům v činné službě a občanským zaměstnancům. Záslužný kříž může být výjimečně udělen také občanům České republiky a cizím státním příslušníkům za významnou spolupráci s resortem obrany, za úsilí vynaložené na zajišťování bojeschopnosti a připravenosti Armády ČR a splnění úkolů ve prospěch Armády ČR.

Zdroj zprávy: Veletrhy Brno, a.s.

BVV a.s.