Zástupci ČEZ Teplárenské a ZKL Klášterec nad Ohří podepsali memorandum

ZKL logo

Memorandum o další možné spolupráci ohledně dodávek tepla podepsali v úterý 24. ledna zástupci společností ČEZ Teplárenská, a. s., ze Skupiny ČEZ a ZKL Klášterec nad Ohří, a. s. Na základě memoranda, uzavřeného do konce roku 2028, je ČEZ Teplárenská připravena dodávat tepelnou energii do areálu ZKL za splnění předpokladu, že obě strany naleznou shodu v rámci budoucí nové smlouvy nejen o dodávkách tepelné energie, ale třeba i v možnosti odkupu rozvodného tepelného zařízení po realizaci modernizace ZKL Klášterec, který v současné době odebírá 10 TJ tepla.

ZKL ČEZ memorandum

 

„Připravujeme v kláštereckém areálu ZKL výstavbu bytových objektů i nových průmyslových a obchodních objektů. Ty stávající pak projdou modernizací. Proto také připravujeme celkovou rekonstrukci rozvodů tepla a předávacích stanic a výstavbu nových rozvodů. Jde nám hlavně o snížení provozních ztrát, které jsou dané stářím a rozlehlostí areálu a technickými parametry soustavy odpovídající době výstavby v 80. letech minulého století. Samozřejmě naším zájmem proto je, abychom i v budoucnu měli zajištěny spolehlivé a bezpečné dodávky tepla. To nám jako dosud osvědčený partner může pochopitelně ČEZ Teplárenská zajistit,“ říká Jiří Prášil, předseda představenstva ZKL Klášterec nad Ohří.

Součástí projektu počítajícího s novou výstavbou a modernizací stávajícího areálu ZKL je tak například optimalizace délky sekundárního rozvodu tepla vzhledem k jinému využití objektů a také potřeby tepelné energie na vytápění. „Obnáší mimo jiné i vybudování nové primární předávací stanice o výkonu 2,0 MW s možností rozšíření o další výměníkovou stanici s výkonem 1,5 MW. Tím by měla být plně pokryta plánovaná revitalizace území s novou výstavbou budov,“ doplňuje člen představenstva Miroslav Bárta, výkonný ředitel společnosti.

ČEZ Teplárenská dodává na základě dosavadní smlouvy tepelnou energii do areálu ZKL Klášterec od roku 2009. „Toto memorandum slouží k deklaraci toho, že jsme v případě shody ve věci nastavení nové smlouvy schopni dodávat tepelnou energii do areálu i nadále. Rovněž se v budoucnu nebudeme bránit odkupu rozvodného tepelného zařízení vybudovaného v areálu ZKL Klášterec po realizaci modernizace stávajících průmyslových objektů a výstavbě nových, včetně bytových,“ uzavírá předseda představenstva Jan Nechvátal, generální ředitel ČEZ Teplárenské. Jak ještě dodal, memorandum podepsané v úterý 24. ledna, má účinnost do 31. prosince 2028.

ADK

Reklama

O společnostech:

Koncern ZKL vznikl v roce 1999 integrací dlouholetého a tradičního českého ložiskového průmyslu. Jím vyráběná standardní a speciální ložiska mají uplatnění v hutnictví, energetice, těžkém strojírenství, těžbě a zpracování surovin, automobilovém průmyslu, dopravě, zemědělství a dalších průmyslových odvětvích. Kromě specializovaných akciových společností, například pro vědu a výzkum, integruje koncern dva výrobní závody, v Brně a Klášterci nad Ohří, kde se ložiska pod značkou ZKL (Závody na Kuličková Ložiska) vyrábějí už od roku 1952. Po listopadu ´89 prošel tento národní podnik privatizací a jako akciová společnost byl v roce 1999 začleněn do koncernu ZKL Group. Více na Domovská stránka | ZKL Group.

Společnost ČEZ Teplárenská, a. s., ze Skupiny ČEZ zásobuje přibližně 7 700 odběrných míst a kromě více než 134 000 domácností jsou odběrateli tepla i nemocnice, úřady, školy a průmyslové podniky. Celková roční dodávka tepla činí okolo 7 100 TJ. Zásobuje teplem zákazníky ve 33 městech v Ústeckém, Karlovarském, Středočeském, Pardubickém, Královéhradeckém, Moravskoslezském a Jihomoravském kraji, kde také exportuje teplo přes hranice, z elektrárny Hodonín do slovenského města Holíče. Více na ČEZ Teplárenská (cezteplarenska.cz).

Ota Schnepp , mluvčí Skupiny ČEZ pro severozápadní a střední Čechy

Zdroj zprávy: ČEZ, a.s.
ČEZ