Zavedení trestní odpovědnosti právnických osob postrádá logiku

Členové Unie malých a středních podniků (SME) mají zásadní výtky k návrhu zavedení trestní odpovědnosti právnických osob. Parlamentem projednávaný návrh pokládají za nelogický a požadují jeho úpravu.

Článek vyšel na webu Unie malých a středních podniků. Tady je jeho přepis, ale doporučujeme návštěvu původního zdroje, kde naleznete i další zajímavé články…

„Právnická osoba je fikce vytvořená pro účely právní. Jedná se o nástroj, který je ale vždy ve své podstatě řízen jednáním fyzických osob. Jako právní nástroj tak není právnická osoba sama o sobě nadaná vlastnostmi a především vůlí, jejíž protiprávní důsledek by mohl být ve společnosti sankcionován v rámci trestní funkce práva,“ uvádí předseda SME David Šeich.

Jelikož se trestní odpovědnosti PO vzhledem k mezinárodním závazkům nelze vyhnout, navrhují členové SME vyškrtnout z návrhu ty sankce, které nelogičnost institutu trestní odpovědnosti právnických osob akcentují. Jde především o možnost zrušení právnické osoby a povinnost uveřejnění rozsudku.

V případě zrušení právnické osoby se jedná o tzv. paragraf trestu smrti PO, přičemž zamezit pokračování v páchání trestní činnosti lze i dílčím zákazem činností, tedy sankcí, kterou návrh rovněž obsahuje.

Nevoli mezi podnikateli vyvolává také návrh zavedení povinnosti uveřejnění rozsudku. Tato sankce je považována za nejmírnější, ale její princip je v rozporu s důstojností, na kterou má i odsouzený nárok. Sankce vyžaduje, aby, bude-li tak rozhodnuto, odsouzený na svůj náklad zveřejnil odsuzující rozsudek v určených hromadných sdělovacích prostředcích. Takový princip „sebemrskačství“ je v rozporu s důstojností byť fiktivní osoby. Při analogickém srovnání s osobami fyzickými se jedná o stejný požadavek, jako kdyby odsouzený trestanec musel zveřejnit rozsudek, že byl odsouzen.

Mgr. DAVID ŠEICH, předseda Unie malých a středních podniků ČR