Závěry Rady pro energetiku nepřekvapily

Hanák

Závěry jednání mimořádné Rady pro energetiku (dostupné například zde) odpovídají již známým předběžným informacím. „Závěry rady ničím pozitivně nepřekvapily a pro průmysl jistotu pro příští rok stále nenabízí. Slovo úspěch rozhodně nemůžeme za průmysl použít a nálada v mnoha firmách proto zůstává velmi napjatá,“ hodnotí prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Jaroslav Hanák.

Rada schválila jako opatření zavedení stropu pro výrobny elektřiny z plynu na 180 EUR/MWh. Příjmy mají směřovat na pomoc domácnostem a malým a středním podnikům (MSP). Dále Rada schválila povinný cíl snížení spotřeby elektřiny o 5 % v hodinách nejvyšší spotřeby elektřiny, možnost solidární daně na zisky společností v oblastech ropy, zemního plynu, uhlí a rafinérií, možnost dočasného zásahu do ceny na národní úrovni i pro MSP, nejen pro domácnosti.

„Ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela zmínil, že je potřeba jednat o dalších opatřeních, což považujeme opravdu za nezbytné. I po dnešní Radě platí naše včerejší výzvy a vyjádření o potřebných opatřeních na evropské i národní úrovni. Chápeme, že na evropské úrovni není snadné najít shodu, ale dosavadní kroky rozhodně nepovažujeme z pohledu všech firem za dostačující. Přerozdělení výnosů od výrobců k některým spotřebitelům a možnost například zastropování cen energie domácnostem a pouze malým a středním podnikům nestačí na vyřešení problémů, kterým čelíme a které mohou naši ekonomiku vážně zasáhnout zejména v příštím roce,“ vysvětluje Jaroslav Hanák. I proto například 15 členských států EU poukazuje na potřebu zastropování cen plynu a zásahu do stávajícího mechanismu energetického trhu, což je plně ve shodě s požadavkem Svazu průmyslu a dopravy ČR, stejně jako řady dalších zástupců průmyslu. Decoupling (oddělení) ceny elektřiny od ceny plynu požadují kromě Svazu průmyslu také všechny evropské asociace energeticky náročného průmyslu.

„Na možnosti řešení extrémně vysokých cen plynu a prodloužení a úprav Dočasného rámce si tak stále musíme počkat. Není jisté, zda kromě prodloužení dojde k úpravám, které odstraní složitá omezení komplikující využitelnost tohoto programu jako je nastavení limitů či podmínky provozní ztráty. Naše požadavky jsme Úřadu vlády i MPO předložili a požádali o jejich projednání, bohužel zatím bez reakce,“ dodává prezident Jaroslav Hanák.

Evropská komise ale například deklarovala, že dále bude expertně prověřovat možnosti zásahu do cen plynu, včetně různých forem zastropování. Komisařka K. Simson však uvedla pouze obecné teze, že požadavek na zastropování velkoobchodních cen plynu je jedním z možných opatření, ale je třeba vyřešit řadu konkrétních předpokladů.

Povinné snížení spotřeby elektřiny v zimním období o nejméně 5 % v hodinách, kdy spotřeba elektřiny dosahuje špiček, chápeme jako jedno z dílčích opatření. Konkrétní mechanismus opatření ale neznáme. Možnosti časového přesunu spotřeby v průmyslu jsou často omezené, protože se mnohdy jedná o kontinuální provozy. Určité možnosti některé firmy mají, ale potřebují vědět, jaké bude národní řešení a jak bude stát motivovat k úsporám nebo přesunu spotřeby.

Státy tak nadále hledají cesty, jak ekonomice pomoci. Německo nyní avizovalo další záchranný balík. „Doufáme, že ČR bude usilovat o komplexní řešení cen energie na evropské úrovni, co nejdříve vyhlásí národní kompenzační program bez dalších omezení a přijme národní mimořádné opatření úpravy cen pro všechny firmy. Znovu vládu vyzýváme, aby potřebnou pomoc projednala a přijala co nejdříve,“ připomíná již dřívější výzvy a doporučení Svazu průmyslu prezident Hanák.

ADK

Reklama

Zdroj zprávy: Svaz průmyslu a dopravy ČR
Svaz průmyslu