Závod na výrobu baterií v Česku by přinesl tisíce pracovních míst a další benefity

výroba baterií

Sdružení automobilového průmyslu podporuje vytvoření vhodných podmínek, které umožní výstavbu závodů na výrobu baterií v České republice. Tyto závody by přinesly nejen tisíce přímých i navázaných pracovních míst, ale zároveň by zásadním způsobem podpořily inovace, vědu a výzkum i vzdělávání a kvalifikace, které jsou pro úspěšný nástup elektromobility v ČR nezbytné.

„Automobilový průmysl prochází historickou transformací. Příklon k bateriové elektromobilitě je v současnosti hlavním směrem, kterým se na základě regulatorního tlaku i očekávání zákazníků celé odvětví ubírá. Česká republika je co do počtu vyrobených osobních vozidel skutečně globálním hráčem, jsme třetí v Evropě a celkově desátí na světě,“ uvádí Zdeněk Petzl, výkonný ředitel Sdružení automobilového průmyslu. „Již v letošním roce vidíme, že produkce externě dobíjených vozidel tvoří více než desetinu celkového objemu výroby a tento poměr bude postupem času významně růst. Jinak je však Česko z pohledu elektromobility šedým místem na mapě Evropy. V řadě okolních zemí jako např. v Německu, Polsku, Maďarsku a na Slovensku již funguje, nebo své výrobní kapacity buduje, několik velkých výrobců baterií. Vnímáme, že pro další úspěšný rozvoj ČR a jejího automotive je toto nutné změnit. Vidíme zde prostor minimálně pro dva velké závody na výrobu baterií do elektromobilů,“ dodává Petzl.

sap výroba baterií

Bateriový průmysl je s automobilovým průmyslem úzce propojen. Předpokládá se, že drtivá většina baterií bude v budoucnu využita pro elektromobily, zejména pak osobní vozy. Podíl baterií pro stacionární úložiště, domácí elektroniku, mobily a vše ostatní bude hrát v celkovém objemu spíše menší roli[1].

Benefitem pro celou tuzemskou ekonomiku by bylo především vytvoření několika tisíc vysoce kvalifikovaných pracovních míst, ale i realizace hodnotového řetězce navázaných profesí na tuto vysoce specializovanou výrobu, rozvoj vědy a výzkumu a v neposlední řadě samozřejmě výrazné benefity pro příjmy státního rozpočtu a rozvoj regionů dle umístění závodů. Kupříkladu závod s roční kapacitou 32 GWh by podle studie „Batteries Europe“[2] vytvořila 2 900 – 5 800 přímých a 3,7 – 7,5krát více nepřímých pracovních míst. Celkem pak podle studie Fraunhoferova institutu[3] vznikne v Evropě k roku 2030 zhruba 300 tisíc pracovních míst, v dalších letech až k jednomu milionu míst.

„Je patrné, že segment bateriového průmyslu bude v této dekádě jedním z nejrychleji rostoucích průmyslových odvětví. Cítíme tedy obrovský potenciál pro celou českou ekonomiku a vnímáme, že je třeba tohoto potenciálu využít v maximální možné míře. Je zřejmé, že minimálně dva závody by výraznou měrou podpořily rozvoj řady dalších odvětví, investice dodavatelů, rozvoj vzdělávání, investic do vědy a výzkumu atp. Chceme-li hrát důležitou roli nejen v současném, ale i v budoucím autoprůmyslu, tzv. gigafactories hrají nezastupitelnou roli,“ říká Zdeněk Petzl.

Zdroj zprávy: Sdružení automobilového průmyslu
AutoSAP