Závod společnosti ŠKODA AUTO ve Vrchlabí zahájil automatické objednávání a dodávání dílů na obráběcí linky CNC

ŠKODA AUTO uskutečnila v závodě na výrobu komponentů ve Vrchlabí další krok k výrobě po vzoru Průmyslu 4.0: automatické objednávání nových dílů určených pro obráběcí linky CNC. Nové díly k CNC strojům dodávají automatické roboty, řízené senzorickou technologií internetu věcí (Internet of Things – IoT). Provázaností automatické objednávky dílů a jejich automatické přepravy společnost ŠKODA AUTO důsledně pokračuje v digitalizaci výroby ve vrchlabském závodě.

škoda CNC

Christian Bleiel, vedoucí výroby komponentů společnosti ŠKODA AUTO, říká: „Tímto novým krokem v procesu automatizace Vrchlabí dále upevňuje svou pozici jako jeden z nejmodernějších výrobních závodů automobilového průmyslu. Spolupráce mezi člověkem a strojem je perspektivním konceptem, který budeme důsledně sledovat a který dále zvýší produktivitu tohoto high-tech závodu.“

škoda Vrchlabí CNC

Zásobování obráběcích linek CNC ve výrobě díly nyní probíhá automaticky. Pracovníci logistiky vychystají ve skladu přepravku s potřebnými díly. Automatický přepravní robot ji vyzvedne a dopraví k jedné z obráběcích linek CNC. Přitom je robot naváděn senzorikou internetu věcí. Na zpáteční cestě s sebou robot vezme prázdnou přepravku, která ve skladu dílů automaticky nahlásí svůj návrat.

Díky technologii internetu věcí proces umožňuje plynulé automatické zásobování dílů tam, kde je jich potřeba, což dále zvyšuje produktivitu výroby. ŠKODA AUTO navíc dosáhla výrazného zvýšení pracovní bezpečnosti: již není potřeba, aby se zaměstnanci logistiky pohybovali ve výrobě, neboť veškerá přeprava dílů k obráběcím linkám CNC probíhá zcela automaticky. Denně jsou obráběcí stroje CNC takto zásobovány více než 50 000 díly. Investice do tohoto procesu automatizace se mají vrátit za méně než tři roky.

V roce 2012 společnost ŠKODA AUTO závod ve Vrchlabí rozsáhle zmodernizovala a během 18 měsíců jej přeměnila v progresivní závod na výrobu komponentů. V roce 2015 závod za rychlou transformaci a svůj dynamický rozvoj získal ocenění „Továrna roku“. V rámci výroby komponentů ŠKODA AUTO závod v současnosti plní centrální strategickou úlohu a patří k nejmodernějším závodům v koncernu Volkswagen. V uplynulých letech společnost ŠKODA AUTO zavedla celou řadu technologií z oblasti Průmyslu 4.0 a závod Vrchlabí systematicky rozvíjela do podoby high-tech závodu. V roce 2018 tak automobilka poprvé začala používat pro přepravu dílů mezi měrovým centrem a obráběcími stroji CNC autonomního přepravního robota.

ŠkodaJako první továrna automobilky bude mít vrchlabský závod na výrobu komponentů ještě v tomto roce zcela uhlíkově neutrální výrobu. Dosud největšího snížení oxidu uhličitého bylo dosaženo díky přechodu na obnovitelné zdroje. Díky tomu se podařilo emise CO2 snížit z původních 45 000 tun ročně na pouhých 3 000 tun v současnosti.

Zdroj zprávy: ŠKODA AUTO a.s.