Zbyněk Boldiš z ČEPS byl zvolen prezidentem ENTSO-E

Ředitel sekce Zahraniční spolupráce ČEPS Zbyněk Boldiš byl zvolen do funkce prezidenta Evropské sítě provozovatelů elektroenergetických přenosových soustav (ENTSO-E). Naváže tak na úspěšné čtyřleté působení na postu viceprezidenta této asociace.

Spolu se Zbyňkem Boldišem byli do vedení asociace zvoleni Asta Sihvonen-Punkka (Fingrid, Finsko) na post viceprezidentky a Damian Cortinas (RTE, Francie) na pozici předsedy Řídicího výboru. Funkci začnou vykonávat od 1. července 2023 na dobu dvou let s možným prodloužením mandátu.

„Zvolení prezidentem ENTSO-E je pro mě ohromnou ctí a zároveň zodpovědností vůči členům asociace. Mým hlavním úkolem je nyní dál rozvíjet spolupráci s evropskými institucemi, abychom posílili ENTSO-E v roli klíčového partnera při nastavování evropského energetického trhu a v dalších tématech elektroenergetiky a její bezpečnosti,“ uvádí Zbyněk Boldiš k výsledku voleb, který potvrzuje, že ČEPS je v Evropě vnímána jako spolehlivý a důvěryhodný partner.

ADK

Reklama

Asociace ENTSO-E byla založena 1. července 2009 na základě evropské legislativy a zastupuje 39 evropských provozovatelů přenosových soustav z 35 zemí. Jejími hlavními cíli jsou zajištění bezpečnosti provozu a rozvoj propojených elektrizačních přenosových soustav, integrace obnovitelných zdrojů energie a podpora formování evropského vnitřního energetického trhu, který je kritický pro naplnění cílů EU. Prezident reprezentuje všechny její členy a zastupuje asociaci při rozhodujících jednáních o budoucnosti evropské energetiky.

Zdroj zprávy: ČEPS
čeps