Zisk Třineckých železáren přesáhl 3 miliardy Kč

Třinecké železárny

Valná hromada Třineckých železáren uzavřela v pondělí 24. června hospodaření roku 2018. I přes složitou situaci na trhu s ocelí huť v loňském roce dosáhla zisku ve výši 3,33 miliardy korun po zdanění. Tržby z prodeje výrobků, služeb a zboží činily 40,496 miliard korun. Je to o 4,637 miliardy více ve srovnání s rokem 2017.

„Je to podstatně víc, než jsme na počátku loňského roku očekávali. Umožňuje nám to posílit naše zásoby surovin a poskytuje finanční zdroje na rozvoj firmy, investice a zachování zaměstnanosti,“ konstatoval předseda dozorčí rady Tomáš Chrenek. Pozitivní výsledek hospodaření se odrazil i ve výši mimořádných odměn pro zaměstnance, a to už v průběhu loňského roku.

Třinecké železárny

V roce 2018 vyrobily Třinecké železárny 2,583 milionu tun surové oceli, což představuje zvýšení ve srovnání s předchozím rokem o přibližně 2 procenta. Nejprodávanějším výrobkem je dlouhodobě válcovaný drát, jehož podíl z celkových prodejů v roce 2018 dosáhl výše 41,2 % a činil 979 000 tun, z nichž 70 % směřovalo na export. Objem prodeje v sortimentu tyčové a profilové oceli dosáhl 537 000 tun, kolejnic a železničního příslušenství na světový i tuzemský trh směřovalo 250 000 tun.

Obchod
Stav obchodu s ocelí v roce 2018 ovlivnily ochranářské opatření USA. Celkově však loni byla situace na trhu s ocelí veskrze pozitivní. „Mírný pokles výkonnosti automobilového průmyslu se s největší pravděpodobností projeví výrazněji až v letošním roce. Evropské trhy jsou ovlivněny připravovanou změnou systému obchodování s emisními povolenkami, která má nastat po roce 2020. Jelikož se dá očekávat významné navýšení nákladů, budeme muset naše výrobkové portfolio a směřování investice přizpůsobit, abychom tyto negativní vlivy v maximální možné míře snížili,“ podotýká místopředseda dozorčí rady Třineckých železáren Ján Moder.

Podotýká, že třinecké huti se zatím stále daří využívat výrobní kapacity naplno i v době, kdy je nadbytečnost oceli na světových trzích problém. Výrobky označené třemi kladívky v kruhu směřují z bezmála 70 % na zahraniční trhy. Mezi nejdůležitější exportní země patří Německo, Slovensko, Itálie a Polsko.

Investice
Firma v roce 2018 proinvestovala téměř 2 miliardy korun. Investice byly zaměřeny na modernizaci stávajícího zařízení, akce v oblasti ekologie a snižování nákladů. K významným patří úprava zařízení plynulého odlévání pro nový formát 600 mm, odsíření aglomerace, výstavba nového ohřívače větru, nové čistírny sochorů a další.

Ekologické investice realizované v posledních pěti letech přinesly snížení emisí prachu na historicky nejmenší objem 138 tun za rok 2018. K těm nejvýznamnějším v loňském roce patřila stavba filtrační stanice na mlýnici strusky a centrální vysávání obou aglomerací. Železárny pokračují v investicích do řady dalších opatření, které sníží dopady průmyslové činnosti na okolí.

V letošním roce Třinecké železárny dokončí započaté investice, k nimž patří stavba druhé zušlechťovací linky, stavba pánvové pece na elektroocelárně či modernizace ohřívače větru a další. Jejich celková hodnota přesáhne 2,5 miliardy korun.

Roční výroba Třineckých železáren se pohybuje zhruba na 2,5 mil. tun oceli a mezi její hlavní produkty patří především dlouhé válcované výrobky – válcovaný drát, tvarová ocel, speciální tyčová ocel, tažená ocel, kolejnice, široká ocel, bezešvé trubky a hutní polotovary. Třinecké železárny jsou v posledních 10 letech největším výrobcem surové oceli v České republice. Za celé své působení v historii od roku 1939 vyrobily Třinecké železárny více než 180 milionů tun oceli.

Zdroj zprávy je zde.