Zkoušení a certifikace výtahů a jejich součástí

tuv

Stále více moderních výtahových systémů nyní obsahuje vestavěné IT systémy, které shromažďují data a podporují propojení s okolní infrastrukturou a výrobcem nebo se společnostmi zajišťujícími servis a údržbu výtahů. Tyto rostoucí úrovně konektivity a možnost vzdálené diagnostiky a údržby mohou ušetřit náklady a zlepšit dostupnost výtahu. Přinášejí však také nová rizika, zejména pokud jde o bezpečnost a ochranu sdělovaných údajů. Výrobci výtahů a komponent tak stojí před náročným úkolem, jak zajistit funkční bezpečnost a současně bezpečnost informačních technologií svých systémů, tj. ochranu před útoky hackerů.

výtah

Společnost TÜV SÜD nabízí široké portfolio služeb, které výrobcům výtahů a komponent pomáhají tento úkol zvládnout. Tento mezinárodní poskytovatel služeb v oblasti testování a certifikací doplňuje své rozsáhlé znalosti technologií výtahů o odbornost svých specialistů v oblasti IT bezpečnosti společně se sítí mezinárodních expertů.

„Tato kombinace funkcí a znalostí nám umožňuje zajistit, aby výtahy a komponenty splňovaly zákonné, normativní a další požadavky, například požadavky provozovatelů na různých cílových trzích po celém světě,“ uvedl Dieter Roas, vedoucí obchodní jednotky pro výtahy a strojní zařízení společnosti TÜV SÜD Industrie Service GmbH. To se týká také – a především – technických inovací, jako je vzdálená údržba nebo zařazení senzorů a systémů senzorů využívajících informační technologie pro sledování stavu výtahů a jejich komponent.

V Evropě se uvádění výtahových systémů na trh řídí evropskou směrnicí o výtazích 2014/33/EU a evropskou směrnicí o strojních zařízeních 2006/42/ES. Kromě toho řada norem EN 81 stanoví požadavky platné pro výtahy a jejich komponenty.

„Jakožto oznámený subjekt podle směrnice EU o výtazích provádíme přezkoušení typu výtahových systémů a všech bezpečnostních komponent, což je jedno z kritérií pro přístup na jednotný trh EU,“ objasňuje Roas. Společnost TÜV SÜD je rovněž držitelem akreditací a notifikací nezbytných pro provádění zkoušek a certifikací výtahů a jejich komponent pro všechny relevantní trhy na celém světě.

TUV SUD ČR

Inovativní technologická řešení obzvláště často vyžadují nezbytnost kombinace stávajících znalostí v oboru s odbornými znalostmi v souvisejících odvětvích. Pokud je nutné provést posouzení rizik a stanovit úrovně bezpečnostní integrity (SIL), odkazuje norma EN 81 například na normu IEC 61508, která je mezioborovou normou upravující funkční bezpečnost systémů souvisejících s bezpečností. Zvláštní požadavky na funkční bezpečnost výtahových systémů jsou definovány v normách EN 81-20 a EN 81-50. Patří mezi ně použití programovatelných elektronických bezpečnostních systémů výtahů (PESSRAL).

výtah pix

S postupující digitalizací v odvětví výtahů je pro bezpečnost výtahových systémů stále důležitější také posouzení používaného softwaru. V části 3 normy IEC 61508 jsou prozatím stanoveny související požadavky na funkční bezpečnost. Dostupné normy však dosud neobsahují požadavky na bezpečnost informačních technologií. Řada norem IEC 62443 nyní nabízí dobrý základ pro posouzení bezpečnosti informačních technologií v průmyslových automatizovaných a řídicích systémech (IACS) a pro vývoj účinných opatření na ochranu těchto systémů po celou dobu jejich životního cyklu. V roce 2016 vydala společnost TÜV SÜD jako první na světě certifikáty podle IEC 62443. „Dokazujeme tím, že držíme krok s technologickým vývojem a inovacemi a intenzivně je podporujeme,“ zdůrazňuje Roas. „Naše cílená kombinace průmyslového know-how s rozsáhlými odbornými znalostmi našich expertů v odvětvích, jako je funkční bezpečnost a bezpečnost informačních technologií, je pro výrobce i dodavatele výtahů a komponent rozhodně přínosem.“

Zdroj zprávy: TÜV SÜD Czech