Zkušební laboratoř vlastností materiálů (ZL VM) prošla úspěšně re-akreditačním řízením

svum

Zkušební laboratoř vlastností materiálů (ZL VM) prošla úspěšně re-akreditačním řízením Českým Institutem pro Akreditaci, o.p.s.. Vedoucím ZL VM se stal Mgr. Ivo Hain st.

ZL VM plní akreditační kritéria podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018 a proto nám bylo vystavené nové Osvědčení o akreditaci č. 446/2020 k datu 15. 07. 2020. Bylo zřízeno nové pracoviště ZL 31 – Čelákovice (nová budova). Vedoucím ZL VM se stal Mgr. Ivo Hain st.
Zároveň byl rozšířen rozsah akreditace o vybrané zkoušky NDT.

Ostatní lze shrnout do několika bodů. ZL VM:

  • Systém dlouhodobě udržuje a je ve shodě s normou ČSN EN ISO/IEC 17025:2018.
  • V uplynulém období neobdržela žádné stížnosti.
  • Disponuje dokumentačními, personálními, prostorovými a technickými zdroji pro provádění laboratorními činností v rozsahu akreditace.
  • Provádí zkoušky na vysoké odborné úrovni.
  • Provádí interní kalibrace (teplota, délka).
  • Monitoruje a hodnotí platnost výsledků tam, kde to je možné, interními postupy i porovnáním s jinými laboratořemi. Má sestaven plán účasti v PT ve vhodném rozsahu pro následující pětileté období.
  • Závazky plynoucí z akreditace jsou dodržovány.

Zdroj zprávy: SVÚM a.s.