Zlatá medaile MSV 2009 s novou koncepcí: neváhejte s přihláškou!

BRNO, 30.4.2009: Tradiční soutěž o nejlepší exponáty Mezinárodního strojírenského veletrhu dostává na MSV 2009 novou a atraktivnější podobu. Soutěž o nejlepší exponáty MSV si za desetiletí existence vydobyla vysokou prestiž a Zlatá medaile se stala nejuznávanější exponátovou cenou z tuzemského veletrhu.

Nová koncepce soutěž přizpůsobuje podmínkám globální ekonomiky, v níž inovace hrají zásadní roli, a využívá moderních metod objektivizace hodnocení. Cílem transformované soutěže je ještě výrazněji podpořit nové myšlenky a převratná technologická řešení s důrazem na přenos výsledků vědy a výzkumu do praxe.

Soutěž vyhlašují a ocenění udělují Svaz průmyslu a dopravy ČR spolu s Vysokým učením technickým v Brně, společnost Veletrhy Brno zůstává organizátorem. Zároveň se snižuje počet ocenění a roste jejich váha, s udělením Zlaté medaile je spojena finanční odměnou. Vystavovatelé mohou přihlásit svůj inovativní exponát bez přihlašovacího poplatku.

Soutěžní kategorie již nevycházejí z oborové struktury veletrhu, ale první Zlatou medaili získá inovační exponát, který je výsledkem spolupráce firem s tuzemskými výzkumnými organizacemi. Druhá Zlatá medaile je určena pro energeticky efektivní inovační exponát a třetí pro inovační komerční produkty bez dalšího omezení. Navíc může být udělena i čtvrtá Zlatá medaile, a to významné žijící osobnosti z České republiky jako ocenění celoživotní tvůrčí technické práce a dosažených inovačních činů.

Proměnou prošlo i hodnocení exponátů. Nová kritéria hodnocení akcentují funkční přínosy inovací; patří k nim novost, míra invence, řád inovace, odlišnost hlavní funkce a odlišnost doplňkových funkcí od konkurenčních srovnatelných výrobků. Moderní vícekriteriální metody hodnocení pracují s různými váhovými koeficienty jednotlivých kritérií, což umožňuje objektivní měření výsledků. Nová mezinárodní hodnotitelská komise bude pracovat pod vedením Doc. Dr. Ing. Radek Knoflíčka, proděkana FSI VUT v Brně, a významným členem bude Prof. Dr. Ing. Reimund Neugebauer, ředitel Strojírenského institutu Frauenhofen v Německu. Vedle expertů z technických univerzit v komisi zasednou také přímí zástupci odborných médií, což garantuje vysoký stupeň medializace výsledků.

Zlaté medaile MSV 2009 budou vyhlášeny a předány již první den veletrhu 14.9.2009 v rámci Sněmu Svazu průmyslu a dopravy v Rotundě pavilonu A.

Více informací naleznete na www.bvv.cz/msv.

KONTAKTY:
Jiří Erlebach – manažer PR a reklamy (Veletrhy Brno)
Tel. +420 541 152 836, Fax: +420 541 153 044, E-mail: jerlebach@bvv.cz
Jana Girgašová (Praha) – podklady pro média
Tel. +420 607 735 062, E-mail: jana.girgasova@badyan.cz