Zlaté medaile Mezinárodního strojírenského veletrhu 2022 jsou rozdány

Zlata medaile 2022

Zahajovací projevy Mezinárodního strojírenského veletrhu 2022 vyzdvihly rozsah letošního ročníku navzdory současné složité situaci, která těžce dopadá právě na průmyslové firmy. V rámci společenského večera byla slavnostně udělena ocenění nejlepším inovativním exponátům a nechyběly ani Zlaté medaile pro osobnosti oboru.

Dějištěm tradičního setkání vystavovatelů na závěr prvního veletržního dne byla Rotunda pavilonu A, která pamatuje již otevření areálu brněnského výstaviště prezidentem Masarykem v roce 1928. Právě tuto dlouhou historii ve svém uvítacím projevu připomněl generální ředitel společnosti Veletrhy Brno Tomáš Moravec. Poděkoval především všem vystavovatelům, díky nimž se po covidové pauze podařilo opět roztočit ozubená kola, která jsou tradičním symbolem MSV.

„Letošní ročník je počtem 1256 zúčastněných firem o 20 procent větší a o tři výstavní haly rozsáhlejší než předchozí,“ zdůraznil Tomáš Moravec a doplnil, že se MSV navíc posunul do digitální éry a poprvé probíhá i ve virtuálním prostoru.

Následoval zahajovací projev předsedy Vlády ČR Petra Fialy, který ocenil zejména význam veletrhu pro podporu inovací. „MSV není obyčejný veletrh, je to výjimečné setkání odborníků, vrcholových manažerů a investorů ze všech oblastí průmyslu. Je to výborná příležitost prohlédnout si novinky v průmyslových oborech a je to i příležitost ukázat sílu českých firem a navázat zde nové kontakty,“ prohlásil premiér. Abychom si jako Česká republika udrželi svoji průmyslovou a podnikatelskou tradici, nesmíme se podle jeho slov přestat rozvíjet. Proto je důležité, že se letošní ročník veletrhu soustředí na aktuální témata, která jsou spojena s vývojem, inovacemi a průmyslem 4.0.

„Naše ekonomika prochází velmi těžkou zkouškou. Po pandemii covidu je tu válka na Ukrajině, energetická krize, vynucené změny na světových trzích. To všechno naše firmy až nemilosrdně nutí k tomu, aby se adaptovaly na nové podmínky a čelily novým výzvám rychleji a dynamičtěji než v dobách, které bychom mohli označit za klidné. Inovace dnes nejsou jenom otázkou uspoření nákladů nebo konkurenčních výhod. Pro řadu firem se dnes stávají otázkou přežití a tlak v tomto směru je na naše podnikatele obrovské. Ale pokud tyto výzvy dokážeme uchopit správně, mohou se stát příležitostí a posunout Českou republiku kupředu,“ prohlásil Petr Fiala.

Složitou situaci vyvolanou válečnou agresí Ruska na Ukrajině ve svém vystoupení zmínila také místopředsedkyně Senátu Parlamentu ČR Jitka Seitlová. „Hospodářská soutěž se dostává do tvrdé konkurence globálních politických systémů. K úspěšnému zvládnutí této nové situace nás posouvají právě spolupráce, výměna informací, ale také nové technologie a dobré obchodní vztahy, pro které je tento veletrh příležitostí,“ konstatovala představitelka Senátu, podle níž je MSV nejvýznamnějším průmyslovým veletrhem v celé střední Evropě.

Ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela ve svém projevu přivítal, že se letos opět podařilo navázat na úspěšnou tradici strojírenských veletrhů na brněnském výstavišti. „Doba covidu nás mnohému naučila. Zintenzivnili jsme kontakt v online prostředí, který velmi zefektivňuje naši práci. Přesto se zde všichni můžeme přesvědčit, že právě osobní kontakt je k vybudování vztahů a důvěry mezi obchodními partnery v podstatě nenahraditelný. O tomto faktu nás přesvědčují i letošní počty účastníků,“ konstatoval ministr Síkela a pogratuloval pořadatelům k významnému navýšení počtu vystavovatelů. Připomněl také, že jsme nejprůmyslovější zemí Evropské unie a podle některých údajů dokonce světa. Proto na nás všechny důsledky současné krize velmi tvrdě dopadají, ale o to více potřebujeme strojírenský veletrh v Brně a společnosti, které zde hledají obchodní partnery a snaží se pronikat na zahraniční trhy.

Za Jihomoravský kraj všechny přivítal hejtman Jan Grolich a za partnerský francouzský region Auvergne-Rône-Alpes přítomné pozdravil jeho viceprezident Philippe Meunier. Jako představitel nejprůmyslovějšího regionu Francie s devíti tisíci firem ocenil zejména výbornou spolupráci českých a francouzských společností. „Být zde je pro mě úžasný moment. Rozhodli jsme se tento veletrh podpořit, protože když čelíme krizi, je třeba nacházet dobré spojence. Chceme naše vztahy dále posilovat, a právě průmysl je důležitý pro vytváření nových šancí. Jsem tady pyšný, že jsem Evropan, že máme stejné hodnoty a společnou budoucnost,“ řekl Philippe Meunier.

Příležitost oslovit auditorium zahajovacího večera si nenechal ujít ani prezident Svazu průmyslu a dopravy Jaroslav Hanák. Matador nejen brněnských strojírenských veletrhů poděkoval vystavovatelům za odvahu i v této těžké době vystavovat a předem poblahopřál všem oceněným Zlatou medailí. „MSV je pro mě obrovská srdeční záležitost, byl jsem tady asi 45krát,“ přiznal na pódiu.

Program večera vyvrcholil vyhlášením výsledků soutěže Zlatá medaile MSV 2022 a oceněním nejinovativnějším exponátům. Letošní vítěze vybrala dvanáctičlenná odborná komise pod vedením děkana Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně Jiřího Hlinky.

Zlatou medaili MSV 2022 v kategorii Inovace prokazatelně vzniklá ve smluvní spolupráci firem s výzkumnými organizacemi získal exponát Vodíkový autobus s nízkotlakovými metalhydridovými zásobníky výrobce Rošero-P, s.r.o., a vystavovatele Technická univerzita v Košicích, Strojnická fakulta TUKE. Metalhydridové zásobníky umožňují uskladnit vodík při extrémně nízkých tlacích do 2,5 MPa. To přináší extrémní navýšení bezpečnosti, což je důležité vzhledem k využívání autobusu v městské hromadné dopravě.

Zlata medaile 2022

V kategorii Inovace výrobního stroje uspěl exponát EVO 4 válcová zakružovačka plechu výrobce HAEUSLER AG a vystavovatele Maqfort s.r.o. Jedná se o evoluční zakružovačku, která změnila konvenční zakružování plechu.

Zlata medaile 2022

Další Zlatá medaile se udělovala v kategorii Inovace ve zpracovatelské technologii. Zde komisi nejvíce oslovil exponát Systém horkých vtoků pro tlakové lití zinku výrobce Ferrofacta GmbH a vystavovatele Eichler Company a.s. Tato patentovaná revoluční technologie představuje první plnohodnotný systém horkých vtoků vhodných pro tlakové lití zinku.

Zlata medaile 2022

V kategorii Inovace v automatizační technice a Industry 4.0 komise ocenila exponát Inteligentní digitální dvojče v lisovně ŠKODA AUTO. Výrobcem je Lisovna ŠKODA AUTO, Cerebrica, s.r.o., TWINZO a vystavovatelem Lisovna ŠKODA AUTO a.s. Tato nová platforma založená na konceptu inteligentního digitální dvojčete umožňuje řídit firmu prostřednictvím vizualizace klíčových objektů a výrobních procesů v reálném čase. Inteligentní digitální dvojče umí sbírat a organizovat data na základě struktury skutečného prostoru. Umělá inteligence na pozadí pak tato data využívá k plánování, k predikcím případných poruch a k efektivnímu přeplánování výrobního toku dříve, než tyto poruchy reálně ovlivní efektivitu výrobního procesu. „Získání této prestižní ceny mi dává jasně najevo, že tento směr digitalizace má smysl. Je skvělé vědět, že to nevidím za přínosné jenom já nebo tým v lisovně ŠKODA, ale i široká veřejnost zde na strojírenském veletrhu v Brně nebo hodnotící komise. Realizovat myšlenku o vytvoření tak rozsáhlého digitálního dvojčete průmyslové budovy je úžasné, navíc otevřít dveře biomorfnímu průmyslu je ještě výjimečnější. Děkuji firmám Cerebrica s.r.o. a Twinzo s.r.o. za spoluvytvoření této vize pro biomorfní průmysl,“ okomentoval zisk Zlaté medaile Lukáš Kousal, odborný koordinátor procesu lisování a automatizace v Lisovně ŠKODA AUTO.

Zlata medaile 2022

 

 

V kategorii Inovační komponenty ve strojírenství získal Zlatou medaili exponát Vysoce přesný systém chlazení – ECHO výrobce Regionální technologický institut (RTI) a vystavovatele Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta strojní – RTI. Standardní obráběcí nástroje jsou v systému vhodně doplněny elementy vyráběnými aditivní výrobou, což umožňuje zvýšit efektivitu o 15 až 40 % a zároveň životnost až o 350 %. Využití aditivní výroby umožnilo vytvořit unikátní geometrii vnitřcích kanálů, která zajišťuje zrychlení proudu chladicí kapaliny a jeho přesné směřování, a to jak na čelo, tak zejména na hřbet nástroje.

Zlata medaile 2022

 

V kategorii Inovace v transportu a logistice zvítězil exponát Unikátní kompozitní městský nízkopodlažní vodíkový autobus výrobce a vystavovatele Mobility & Innovation Production s.r.o. Jde o první homologovaný vodíkový MIDI bus v Evropské unii, jehož unikátní technologická řešení zaručují nejnižší spotřebu vodíku mezi autobusy, nejnižší váhu a výborné jízdní vlastnosti i v extrémních podmínkách.

Zlata medaile 2022

Hodnotitelé se rozhodli udělit také Zvláštní cenu komise, kterou získal exponát Tepelný management cylindrických baterií pomocí tepelného výměníku využívajícího polymerní dutá vlákna. Jeho výrobcem je Promens Zlín a.s. a vystavovatelem Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství. Jako chladicí kanálky výměníku slouží polymerní dutá vlákna. Proto je navrhovaná konstrukce oproti komerčně dostupným kovovým výměníkům lehčí, elektricky nevodivá, navíc je vyrobena z levných materiálů a celkově šetrnější k životnímu prostředí.

Zlata medaile 2022

Už od roku 2006 se na zahájení MSV udělují také Zlaté medaile významným osobnostem. Zlatá medaile MSV 2022 za celoživotní tvůrčí technickou práci a dosažené inovační činy patří profesorovi Janu Mackovi, významné osobnosti výzkumu a vývoje spalovacích motorů a hnacích jednotek motorových vozidel. Profesor Macek vede Národní centrum kompetence J. Božka pro pozemní vozidla, jehož podstatou je výzkum a vývoj budoucích prostředků udržitelné mobility, silničních a kolejových vozidel a jejich zapojení do dopravních systémů.

Zlata medaile 2022

V samotném závěru ceremoniálu společnost Veletrhy Brno udělila ještě čestnou Zlatou medaili za celoživotní přínos českému průmyslu, a to Jaroslavu Hanákovi, prezidentovi Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Zlata medaile 2022

Zdroj zprávy: Veletrhy Brno, a.s.
BVV a.s.