Změny v placení paušální daně na rok 2022

Poplatníkům v paušálním režimu se pro rok 2022 mění celková výše paušální zálohy za kalendářní měsíc a nově bude činit 5 994 Kč. V případě splnění podmínek mohou živnostníci podat oznámení o vstupu do režimu paušální daně do pondělí 10. ledna 2022.
Živnostníci v paušálním režimu už nemusí platit případné zálohy na daň z příjmů, zálohy na důchodové pojištění ani pojistné na zdravotní pojištění. V jedné měsíční platbě paušální daně (5 994 Kč) je zahrnuto minimální zdravotní pojistné ve výši 2 627 Kč, minimální sociální pojistné navýšené o 15 %, tj. ve výši 3 267 Kč, a daň z příjmů ve výši 100 Kč. Všechny tyto tři platby jsou součástí paušální zálohy. Ty se platí vždy do 20. dne kalendářního měsíce, na které se záloha platí, nebo si je lze předplatit na několik měsíců či dokonce na celý rok dopředu. „Prakticky jedinou, ale zásadní změnou v placení paušální dani pro příští rok je změna zvýšení měsíční zálohy na 5 994 Kč. Mezi její hlavní výhody patří významné snížení administrativy, sloučení tří plateb do jedné a zároveň také odpadne důvod k většině kontrol z finančního úřadu,“ dodává generální ředitelka Finanční správy Tatjana Richterová.

financování

Pro současné poplatníky v paušálním režimu platí, že je třeba od ledna 2022 změnit výši záloh na trvalém příkazu k úhradě paušální daně na 5 994 Kč měsíčně. To se týká živnostníků, kteří vstoupili do paušálního režimu již v roce 2021 a splňují podmínky paušálního režimu i pro rok 2022. Pokud se živnostník vykonávající samostatnou činnost rozhodne vstoupit při splnění všech zákonných podmínek do paušálního režimu pro rok 2022 a podá správci době oznámení o vstupu do paušálního režimu do
10. ledna 2022, potom první zálohu bude mít splatnou 20. ledna 2022. Dále pak každého 20. dne v měsíci až do 20. prosince daného kalendářního roku.

Zahájí-li poplatník samostatnou činnost v lednu 2022 a přihlásí se do paušálního režimu, bude mít zálohu za leden a únor splatnou do 21. února (pozn. pro rok 2022 připadá 20. únor na neděli, proto se splatnost paušální zálohy posouvá na pondělí). Pokud poplatník zahájí samostatnou činnost později, např. v dubnu 2022, a přihlásí se do paušálního režimu, bude mít první i druhou zálohu (tj. zálohu za duben a květen) splatnou do 20. května 2022.

Živnostníci si mohou na kalkulačce Ministerstva financí jednoduše spočítat, zda je pro ně paušální daň výhodná. Oznámení o vstupu do paušálního režimu doporučuje Finanční správa ČR vyplnit nejlépe prostřednictvím webové aplikace, a to do 10. ledna 2022.

Kompletní informace k podmínkám, placení a výhodám paušální daně jsou k dispozici na webu Finanční správy.

Zdroj zprávy: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
MPO logo