Změny v představenstvu společnosti Colt CZ Group SE

Colt CZ Group SE

Colt CZ Group SE („Colt CZ“, „Skupina” nebo „Společnost”) tímto oznamuje změny v představenstvu Colt CZ a ve vrcholovém vedení CZ-USA. Dozorčí rada Colt CZ projednala odstoupení paní Alice Poluchové z funkce členky představenstva, která tímto zanikla k 11. srpnu 2022. Paní Poluchová rovněž k 1. srpnu 2022 odstoupila z osobních důvodů ze všech dalších funkcí ve Skupině, včetně pozice prezidentky a generální ředitelky CZ-USA. Jmenování nového člena představenstva Colt CZ bude oznámeno, jakmile to bude aktuální.

„Pod vedením Alice Poluchové se společnost CZ-USA stala klíčovým prodejním kanálem pro produkty CZ, představující zhruba 50 % tržeb. Alice pomohla vybudovat z naší skupiny uznávaného hráče na trhu ručních zbraní. Také se aktivně podílela na procesu IPO a akvizici společnosti Colt Holding Company. Tímto bych jí rád poděkoval a popřál jí mnoho štěstí a úspěchů jak na poli pracovním, tak osobním,“ uvedl Jan Drahota, prezident a předseda představenstva Colt CZ Group.

O společnosti Colt CZ Group SE
Colt CZ Group SE je společně se svými dceřinými společnostmi jedním z předních světových výrobců ručních palných zbraní pro ozbrojené složky, osobní obranu, lov, sportovní střelbu a další komerční využití. Součástí skupiny Colt CZ jsou společnosti Colt’s Manufacturing Company, Česká zbrojovka, Colt Canada Corporation, CZ-USA, 4M Systems a CZ Export Praha. Colt CZ rovněž drží menšinový podíl ve společnosti Spuhr i Dalby, švédském výrobci optických montážních řešení pro zbraně. Své produkty prodává Colt CZ především pod značkami Colt, CZ (Česká zbrojovka), Colt Canada, CZ-USA, Dan Wesson a 4M Systems.

colt group cz

Colt CZ má své sídlo v České republice a výrobní kapacity v České republice, ve Spojených státech a v Kanadě. Zaměstnává více než 2 000 lidí v České republice, USA, Kanadě, Německu a Švédsku.

Zdroj zprávy: Colt CZ Group SE