Změny ve vlastnické struktuře skupiny Penta

Penta investments

V investiční skupině Penta dochází na úrovni vlastníků kapitálu, tzv. Limited Partnerů ke změnám. Na konci tohoto roku odejde z osobních důvodů z pozice Limited Partnera Penty Jozef Oravkin, který se také vzdá veškerých manažerských kompetencí. Do vlastnické struktury Limited Partnerů Penty zároveň vstupují svěřenské fondy – trusty. Majetková práva, která vlastnil Jaroslav Haščák, byla převedena do trustu pod názvem T69, svěřenský fond, jehož beneficienty jsou kromě manželky Jaroslava Haščáka také jejich dva neplnoletí synové.

Pravidla odchodu Jozefa Oravkina se budou řídit stanovami Penta Investments Group Limited a akcionářskou smlouvou. Na jejich základě by měla výplata vlastnického podílu Jozefa Oravkina probíhat postupně během následujících pěti let. Jozef Oravkin je spoluzakladatel Penty, mezi jeho úspěšné projekty patří např. restrukturalizace ZSNP či Slovalco. Stojí za ambiciózním enviromentálním projektem rekultivace kalového pole v Žiaru nad Hronem, řídil vstup Penty do bankovního sektoru a od roku 2005 se začal dominantně věnovat investicím do Real Estate zejména na Slovensku a později i v Polsku. Do roku 2020 byl Managing Partnerem Penta Real Estate. Z pohledu dělby kompetencí mezi Partnery Penty je od roku 2020 Managing Partnerem Penta Real Estate Marek Dospiva, v systému řízení této oblasti aktivit Penty jinak nenastává žádná jiná změna.

Zároveň dochází také ke změnám na úrovni tzv. Limited Partnerů, tedy vlastníků kapitálu, které vyplývají z jejich dlouhodobé vize nakládání se svým majetkem. Vložení majetku do trustů je plánovaným krokem, jedná se o standardní způsob, jakým už několik staletí přistupují ke svým majetkovým poměrům vlastníci kapitálu, či zakladatelé firem prakticky v celém vyspělém světě. Majetková práva, které vlastnil Jaroslav Haščák , byla převedena do trustu s názvem T69, svěřenský fond, jehož beneficienty jsou kromě manželky Jaroslava Haščáka také jejich dva neplnoletí synové. Trust T69, svěřenský fond, se tak stal součástí vlastnické struktury fondu (Limited Partnerů) investiční skupiny Penta. Převod svého majetku do trustu zvažují i další spolumajitelé Penty.

Jak funguje vlastnická struktura Penty?
Skupina Penta investuje dlouhé roky prostřednictvím fondu, který je v současnosti vlastněn Markem Dospivou, Iainem Childem, Jozefem Oravkinem (do konce roku 2021) a trustem T69, svěřenský fond. Aktivní správu investičního portfolia vykonává skupina Penta prostřednictvím manažerských společností-General Partners, které sídlí v Praze, Bratislavě a Varšavě. Manažesrská struktura je vlastněná Markem Dospivou, Iainem Childem, Jozefem Oravkinem (do konce roku 2021), Fabricem Dumontheilem, Václavem Jirků a Mariánem Slivovičem.

O Pentě
Penta je středoevropská investiční skupina, která byla založená v roce 1994. Je aktivní zejména ve zdravotnictví, finančních službách, výrobě, maloobchodu, v realitním developmentu a médiích. Její portfoliové společnosti zaměstnávají více než 43 000 lidí, v roce 2020 dosáhla hodnota aktiv skupiny 291 miliardy Kč. Penta působí ve více než deseti zemích Evropy, svoje zastoupení má v Praze, Bratislavě a Varšavě.

Zdroj zprávy: Penta Investments, s.r.o.