Zvýšit zájem o studium a podpora průmyslu. Nová aliance elektrotechnických a IT fakult má jasné cíle

všb aliance pro vzdělávání

Minulý týden se vedení Fakulty elektrotechniky a informatiky VŠB-TUO setkalo s vedoucími pracovníky elektrotechnických fakult, technických vysokých škol a univerzit ČR a SR v Demänovské Dolině na Slovensku. Letošní 34. ročník byl spojený s podpisem memoranda “Aliance pro elektrotechniku a informatiku”. Šestnáctka českých a slovenských elektrotechnických a IT fakult založila ve středu 15. května 2024 Alianci pro elektrotechniku a informatiku (Aliance). V jejím čele stojí děkan Fakulty elektrotechnické Západočeské univerzity v Plzni (FEL ZČU), Zdeněk Peroutka a nově zvolený prezident Aliance.

všb aliance pro vzdělávání

„Jsme si vědomi, že společným a jednotným postupem v oblasti propagace a popularizace technického vzdělávání lze efektivně cílit na zvýšení zájmu středoškolských studujících o technické obory, což je zásadní pro zajištění budoucí generace odborníků a odbornic potřebných pro průmyslový sektor a národní hospodářství,“ řekl Zdeněk Peroutka a navázal: „Aliance sdružuje a umožňuje společně využívat unikátní zdroje a technologie, kterými členové Aliance disponují. Podpisem memoranda jasně deklarujeme naši snahu o spolupráci, jednotné vystupování a systematické směřování k evropskému leadershipu, a to jak v oblasti výzkumu a vývoje, tak i v oblasti vzdělávání.“

Vizí aliance je definovat a implementovat společnou a dlouhodobou strategii v oboru elektrotechniky, informatiky a kybernetiky a ve svých excelentních doménách patřit mezi světové lídry, jak v oblasti R&D, tak v oblasti vzdělávacích aktivit. Ve spolupráci s národními vládami a níže uvedenými partnery pak zajistit pro členy aliance takové zdroje, aby uvedená vize mohla být úspěšně dosažena. Záměrem aliance je též zajistit nezbytné lidské zdroje pro aplikační sféru, které v současnosti i blízké budoucnosti kriticky chybí a bez kterých se průmyslový sektor bude potýkat s vážnými existenčními problémy.

Podle nejnovějších statistických údajů chybí jen v Česku a na Slovensku více než 10 000 odborníků v oblasti elektroinženýringu či informatiky. Jejich nedostatek už nyní paralyzuje a ohrožuje rozvoj strategického průmyslu. Nově založená Aliance pro elektrotechniku a informatiku proto bude hledat cesty, jak podpořit zájem uchazečů o tyto obory a tím zvýšit počet absolventů v těchto žádaných profesích.

DOD NCP 4.0

Reklama

Aliance si také dává za cíl stát se motivátorem pro příchod nových investorů do Česka a na Slovensko a tím přispět k transferu špičkových technologií a vzniku nových pracovních míst pro vysoce kvalifikované techniky.

Zakladateli Aliance je šestnáct českých a slovenských fakult působících v oblasti elektrotechniky, informatiky a kybernetiky:

 • Fakulta elektrotechnická, Západočeská univerzita v Plzni
 • Fakulta elektrotechnická, České vysoké učení technické v Praze
 • Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Vysoké učení technické v Brně
 • Fakulta elektrotechniky a informatiky, Slovenská technická univerzita v Bratislavě
 • Fakulta elektrotechniky a informačných technológií, Žilinská univerzita v Žilině
 • Fakulta aplikované informatiky, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
 • Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB – Technická univerzita Ostrava
 • Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií, Technická univerzita v Liberci
 • Fakulta elektrotechniky a informatiky, Univerzita Pardubice
 • Fakulta vojenských technologií, Univerzita obrany
 • Fakulta elektrotechniky a informatiky, Technická univerzita v Košicích
 • Fakulta riadenia a informatiky, Žilinská univerzita v Žilině
 • Fakulta informatiky a informačních technológií, Slovenská technická univerzita v Bratislavě
 • Fakulta informačních technologií, Vysoké učení technické v Brně
 • Fakulta informačních technologií, České vysoké učení technické v Praze
 • Fakulta aplikovaných věd, Západočeská univerzita v Plzni

Zdroj zprávy: VŠB-TU Ostrava
všb