Asociace reprezentující automobilový a elektromobilní průmysl vyzývají k přehodnocení myšlenky předčasného ukončení bezplatného parkování elektromobilů v Praze

elektromobil

Magistrát hlavního města Prahy se zabývá návrhem, který by měl ukončit bezplatné parkování elektromobilů v Praze. Způsob rozhodování o dalším osudu tohoto opatření má již dnes negativní dopady na rozvoj elektromobility v České republice.

elektromobil nabíjení

 

Náměstek pražského primátora pro dopravu Zdeněk Hřib uvedl: „Máme v koaliční smlouvě, že budeme reformovat celý systém s cílem zklidnit dopravu v centru. Budeme muset ukončit podporu elektromobilů, které parkují zadarmo. Protože to je věc, která měla smysl v minulosti, ale teď už smysl nedává. Elektromobil zabírá místo jako kterékoliv jiné auto.“

Asociace reprezentující automobilový a elektromobilní průmysl jsou přesvědčeny, že případné přijetí takového rozhodnutí by zvýšilo emise a hluk z dopravy v Praze a vyslalo nesprávný signál směrem k veřejnosti. Praha a její okolí jsou ekonomicky nejsilnější oblast České republiky, a možnost zdarma zaparkovat v Praze při dojíždění do práce je jeden z mála benefitů, kterého se majitelům elektromobilů v Česku dostává. Nedostatečná podpora řadí Česko na jedno z posledních míst v Evropě v adopci lokálně bezemisní mobility.

elektromobil

Argument, že ti, co mají dostatek financí na pořízení elektromobilu, mají i na zaplacení parkování, je velice nešťastný. Lidé uvažující o koupi elektromobilu mohou kvůli zrušení bezplatného parkování nakonec dát přednost vozu s konvenčním spalovacím motorem, s nímž budou do centra Prahy jezdit i nadále, zejména pak v případě starších modelů přispívat k dalšímu znečištění ovzduší a hluku v ulicích. Jakkoli velikost elektromobilu je podobná velikosti vozů na fosilní paliva, původní návrh jistě nebyl motivován rozměry elektromobilu a při zatím extrémně nízkém počtu elektromobilů k omezení stávajících parkovacích míst plošně nedochází. Uvažovaný krok pražského magistrátu tak jde nejen proti rozvoji elektromobility, ale i čistému ovzduší v metropoli.

V České republice je registrováno celkem 6,5 milionu aut, z nichž elektromobily zatím tvoří zanedbatelnou část. Jen pro představu, v loňském roce se elektromobily na celkových registracích nových osobních aut podílely jen 2,03 % a v roce 2021 to bylo dokonce pouze 1,28 %. Z celkových zhruba 16 tisíc elektromobilů registrovaných v Česku se jich v Praze pohybují řádově vyšší stovky, maximálně nízké tisíce. Celkově je přitom v hlavním městě okolo jednoho milionu osobních automobilů. Z toho je patrné, že žádné přeplnění Prahy zvýhodněnými elektromobily v nejbližších letech nehrozí a zrušení bezplatného parkování pro tyto řádově nižší počty elektromobilů nemá šanci situaci s parkováním v hlavním městě nijak změnit.

Jakkoli si postupné omezování zvýhodnění pro čistá vozidla lze v čase představit, zkušenosti v zemích s výrazně vyšším zastoupením elektromobilů potvrzují, že k takovýmto krokům dochází jen tam, kde již čistá mobilita dosáhla výrazného rozvoje. To však rozhodně není případ Prahy, potažmo České republiky. V některých lokalitách v okolí historického centra Prahy může být snaha o celkové omezení dopravy zcela pochopitelná, ovšem plošné zrušení parkování zdarma pro elektromobily odporuje aktuálním trendům a snahám učinit velká města právě díky elektromobilům co nejčistší.

elektromobil

Nekoordinovaná opatření přitom neohrožují rozvoj lokálně bezemisní a tiché dopravy jen v kontextu snížení prodeje nových vozů, ale také z pohledu dalšího rozšiřování infrastruktury dobíjecích stanic. Ačkoli náměstek Zdeněk Hřib uvádí, že Praha pokračuje s podporou rozvoje elektromobility pomocí výstavby veřejné pomalé i rychlé dobíjecí infrastruktury, pro zřizovatele a provozovatele dobíjecích stanic bude při malém počtu elektrických aut další rozšiřování sítě ekonomicky nezajímavé. V tomto ohledu naopak vnímáme další témata k řešení, jako např. otázka vyhrazených parkovacích stání u dobíjecích stanic tak, aby byly skutečně dostupné, nikoli blokované vozy na fosilní paliva.

Asociace reprezentující automobilový a elektromobilní průmysl proto pevně věří, že se jedná pouze o jednu z úvah, která bude podrobena pečlivé analýze a zvážení všech jejích dopadů tak, aby se finální rozhodnutí nestalo brzdou na cestě k čistšímu ovzduší v Praze a dalšímu rozvoji elektromobility v Česku. Asociace stojící za touto výzvou jsou otevřeny jednání s vedením hlavního města Prahy na toto téma.

Zdroj zprávy. Sdružení automobilového průmyslu
AutoSAP