Tag Archives: Legislativa

Podnikatelům s kontrolami pomůže aktualizovaná příručka Hospodářské komory

Komora HK ČR příručka

S jakými kontrolami se může podnikatel setkat, jaká jsou jeho práva a naopak povinnosti? Aktualizovaná verze příručky Hospodářské komory nejen napoví, ale pomůže také s orientací v množství předpisů.

Vláda schválila zákon o Národní rozvojové bance

Ing. Zbyněk Stanjura

Vláda dnes schválila návrh zákona o Národní rozvojové bance (NRB). Umožní bance vydávat dluhopisy, které budou v případě předchozího souhlasu MF a délce splatnosti vyšší než 1 rok kryty státní zárukou.

Část firem kvůli nově nastaveným daňovým limitům zaměstnanecké benefity omezila nebo zrušila

Komora jedná s ministerstvem financí, aby z daňového stropu byly vyňaty sociální a zdravotní benefity. Po zavedení nových pravidel pro zdanění zaměstnanecké benefity zachovalo v nezměněné podobě jen 60 % firem.

Snazší život pro podnikatele. MPO navrhuje 23 opatření na omezení byrokracie

stop byrokracii logo

Úpravy v oblasti živnostenského podnikání, zaměstnanosti, životního prostředí či daňové správy. Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) poslalo do mezirezortního připomínkového řízení balíček 23 námětů na snížení administrativní zátěže podnikatelů.

Nařízení o ekodesignu – obava či přínos pro firmy?

ekologie

Udělat z udržitelnosti pomyslnou normu a napomoci k vytvoření evropského trhu s udržitelnými produkty. To je cílem Nařízení o ekodesignu (ESPR), jehož finální znění odhlasoval v úterý 23. dubna Evropský parlament a v nejbližších týdnech by ho měla schválit Evropská

Nová pravidla trhu s elektřinou prošla prvním čtením. Lépe ochrání spotřebitele a umožní jim snižovat výdaje

energiezamene.cz

Novela energetického zákona LEX OZE III, která přináší nová pravidla trhu s elektřinou, prošla prvním čtením. Zahrnuje zásadní změny pro ukládání elektřiny, poskytování služeb flexibility a jejich agregaci.

Evropa vyslyšela požadavky českých podnikatelů. Příští parlament a komise snad sníží administrativu a přehodnotí povinnosti, které EU podnikatelům ukládá

Prioritou nové Evropské komise by se mohlo stát snížení administrativní zátěže podnikatelů. Tu bývalý italský premiér Enrico Letta ve své nově zveřejněné zprávě označil za hlavní překážku rozvoje jednotného trhu.

Hospodářská komora pomůže podnikatelům s podáním elektronického daňového přiznání

Už jen přibližně dva týdny – do 2. května – mají podnikatelé čas na elektronické podání daňového přiznání k daním z příjmů za loňský rok. Řada z nich si letos poprvé vyzkouší komunikaci se správcem daně elektronicky.

Příprava na sdílení elektřiny pokračuje. Vyhláška o měření elektřiny jde na Legislativní radu vlády

solar pix

V druhé polovině letošního roku se spustí sdílení elektřiny v rámci komunitní energetiky. Detaily celkového řešení stanovuje vyhláška o měření elektřiny, která prošla mezirezortním připomínkovým řízením.

Finišují přípravy na modernizaci české energetiky. Těžit z ní budou zákazníci

elektrárna

Úpravy zákona z dílny Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) přinesou výraznou modernizaci české energetiky a na to, aby všechny změny proběhly úspěšně, se připravuje celý sektor.

Apelujeme na urychlenou implementaci změn v systému EU ETS

emise pix

Vláda ČR v březnu již poněkolikáté neschválila novelu zákona o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů. To ohrožuje efektivní čerpání dostupných financí z výnosů z obchodování, ale i implementaci systému EU ETS 2.

Podnikatelské organizace žádají vládu: podpořte svobodu podnikání a zrušte zbytečný zákon o omezení prodejní doby

Hospodářská komora

Hospodářská komora ČR, Asociace nákupních center ČR a Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR jako tři klíčové organizace, zastřešující podnikatele v oblasti obchodu a služeb, podporují snahu poslanců Jana Bureše a Pavla Staňka o zrušení zákona

Žádné zlepšení investičního prostředí EU v roce 2023

BusinessEurope právě zveřejnila náš barometr reforem 2024 , který se zabývá výkonností Evropy v oblasti globální konkurenceschopnosti a hodnotí politická rozhodnutí.

Novela zákoníku práce by měla přinést lepší předvídatelnost

Svaz průmyslu a dopravy vítá schválení novely zákoníku práce. Plus vidíme zejména ve zrušení složitého systému zaručených mezd. Ubyde tak byrokracie a zajistí se lepší předvídatelnost pro podnikatelskou sféru.

Další krok k modernizaci české energetiky. Vláda schválila novelu energetického zákona

vedení elektřina energie

Vláda schválila novelu energetického zákona, jejímž cílem je úprava pravidel trhu s elektřinou a zároveň lepší ochrana zákazníků na trhu s energiemi. Novela v zákoně ukotví akumulaci, tedy ukládání přebytečné elektřiny, flexibilitu sítě a agregaci.

Zaměstnavatelé valorizační mechanismus na minimální mzdu podporují. Jsou ale proti diktátu zaručených mezd v soukromém sektoru

Hospodářská komora dlouhodobě prosazuje automatický valorizační mechanismus, který by odpolitizoval zvyšování minimální mzdy a zaměstnavatelům by umožnil předvídat mzdové náklady.

Firmy a výzkumné organizace mohou žádat o dotace na zajištění ochrany práv průmyslového vlastnictví

peníze

Ve výzvě OP TAK je připraveno celkem 50 milionů korun. Agentura pro podnikání a inovace (API), zprostředkující subjekt Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK), dnes zahájila příjem žádostí o dotace

Většina firem kvůli vyšším nákladům, administrativě a nejasnostem dohodáře propustila. Hospodářská komora usiluje o příznivější podmínky pro zaměstnavatele

Zaměstnavatelé v reakci na legislativní změny u dohod o provedení práce a pracovní činnosti, vyvolané novelizací zákoníku práce a konsolidačním balíčkem, snížili počty uzavřených dohod. 

Vláda schválila přípravu plochy u Dolní Lutyně pro možnou strategickou investici

Vláda dnes schválila zahájení přípravy projektu na výstavbu Strategického podnikatelského parku u obce Dolní Lutyně v Moravskoslezském kraji. Jde o projekt strategického významu s vysokou přidanou hodnotou

Povolení nadrozměrných nákladů je jednodušší, začal fungovat informační systém NADR

doprava pix

Ministerstvo dopravy spustilo nový informační systém, skrze který si dopravci mohou zažádat o povolení nadrozměrné přepravy elektronicky. Díky elektronizaci úkonů je proces povolování zvláštního užívání pozemních komunikací nadrozměrnými vozidly významně efektivnější

Nová studie ukazuje naléhavou potřebu reformy povolování EU

EU flag

BusinessEurope zveřejnila výsledky nového průzkumu mezi společnostmi ve 21 evropských zemích ohledně jejich zkušeností s procesy průmyslového povolování v EU.

Vláda schválila sazby mýtného od března 2024

mýtné mdčr doprava

Vláda schválila nařízení vlády stanovující výši sazeb mýtného od 1. března 2024, kdy nabývá účinnosti novela zákona o pozemních komunikacích. Ta umožňuje zvýšit sazby mýta zavedením tzv. čtvrté složky mýta

Hospodářská komora apeluje na vládu, aby v Evropě zablokovala směrnici o náležité péči podniků v oblasti udržitelnosti jejich podnikání

zákon paragraf

Hospodářská komora apeluje na českou vládu, aby se na pátečním zasedání Výboru stálých zástupců Evropské unie, tvořeném velvyslanci členských zemí při Evropské unii v Bruselu (COREPER I)

Aktualizace Státní energetické koncepce (SEK)

MPO logo

MPO vložilo do připomínkového řízení návrh aktualizace SEK. Vláda se bude poprvé od roku 2015 zabývat aktualizací SEK, kterou včera Ministerstvo průmyslu a obchodu vložilo do meziresortního připomínkového řízení.

ERÚ udělil rekordní sankci za nekalé obchodní praktiky

kladívko zákon

Nekalé obchodní praktiky týkající se nedodržení fixované ceny, požadování úhrady neobjednaných dodávek energie nebo pozdní vyřizování reklamací. To jsou hlavní důvody, pro které Energetický regulační úřad (ERÚ) uložil společnosti ARMEX ENERGY a.s. historicky nejvyšší pokutu

Čeští podnikatelé tlačí na lepší pravidla pro podnikání v Evropě

desatero pro podnikání

Zkušenosti českých firem by se mohly stát základem pro zlepšení podnikání na trhu Evropské unie. Zprávu o stavu vnitřního trhu, která by měla zásadně ovlivnit priority příští Evropské komise v letech 2024–2029, předloží letos hlavám členských států na summitu v

Mýtné pro vozidla nad 3,5 t se od 1. 3. 2024 rozšíří o složku poplatku za produkci emisí CO2

mýtné mdčr

Systém elektronického mýtného v České republice zavede od 1. března 2024 novou složku mýtných poplatků, která zohlední produkci emisí CO2 u vozidel podléhajících zpoplatnění. Změna je zavedena v souvislosti s implementací směrnice Evropského parlamentu

Digitalizace obchodování s automobily výrazně zvedne komfort pro zákazníky a sníží náklady pro podnikatele

automotive

Podnikatelé na včera konaném semináři v sídle Hospodářské komory v pražském Florentinu ocenili postupující digitalizaci, která snižuje administrativu spojenou s provozem nebo prodejem vozidel.

Hospodářská komora doporučuje novelu obalového zákona přepracovat. Zákon postrádá systémové řešení, plnění zelených cílů, inovace a digitalizaci či ekonomickou racionalitu

obal krabice

Podle Hospodářské komory Ministerstvo životního prostředí v novele obalového zákona rezignovalo na šanci využít příležitosti podpořit plnění vícero cílů odpadového hospodářství.

Místo dvou dokladů jeden, stávající technické průkazy zůstávají platné, na STK osvědčení nezadrží

auto řidič

Od 1. ledna 2024 vstoupila v platnost nová pravidla týkající se technických průkazů. Největší změnou je to, že již nebudou nově vydávány velké technické průkazy. Místo dvou dokladů jeden, stávající technické průkazy zůstávají platné, na STK osvědčení nezadrží.