Category Archives: Webináře

Posuzování rizik a monitorování výkonnosti pro udržitelné dodavatelské řetězce

tuv

V současné době musí podniky zvažovat složitá témata, jako je nedostatek zdrojů, obchodní napětí a změny v regulaci. Tyto různorodé úvahy jsou vzájemně propojené a závislé a mohou narušit dodavatelský řetězec.