Tag Archives: Podpora

MPO podpoří firmy s infrastrukturou pro výzkum a vývoj ve výši jedné miliardy korun

MPO logo

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo první výzvu Potenciál v rámci Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost 2021-2027 (OP TAK). Výzva je určena nejen malým, ale i středním podnikům a také malým společnostem

Druhá výzva projektu Technologická inkubace zveřejněna

inkubace CzechInvest

CzechInvest dne 18. května otevřel druhou výzvu úspěšného projektu Technologická inkubace, podávat žádosti bude možné nejpozději od 25. května. Výzva bude otevřena měsíc, tedy do 18. června. Do druhé výzvy, ve které je připraveno celkem 106 mil. korun, se mohou

Malé a střední podniky mohou žádat o dotace na zavedení praktické výuky

agentura pro podnikani a inovace

Pro žadatele je ve výzvě OP TAK připraveno celkem 300 milionů korun. Agentura pro podnikání a inovace (API), zprostředkující subjekt Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK), dnes zahájila příjem žádostí o dotace

Ministr Síkela jednal se zástupci obcí z okolí podnikatelského parku v Líních. Nabídl jim partnerský podnik

Síkela

Ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela se setkal s vedením obcí, v jejichž okolí plánuje Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) vystavět strategický podnikatelský park. Na jednání je ujistil o tom, že v souladu s jejich podněty dojde ke zmenšení podnikatelského

Nový projekt podpoří rozvoj výzkumu, vývoje a inovací na národní i regionální úrovni

ris 3 logo

Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s agenturou CzechInvest a Technologickou agenturou ČR zahajují nový projekt – Systémová podpora implementace a řízení Národní RIS3 strategie 2023+, který je spolufinancovaný z Operačního programu Jan Amos Komenský.

MPO přispěje 300 milionů korun na praktickou výuku studentů ve firmách

svářeč

Ministerstvo průmyslu a obchodu podpoří praktické vzdělávání žáků a studentů ve firmách. Resort vypsal výzvu v rámci Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost 2021-2027. Pro malé a střední podniky je připraveno 300 milionů korun

Firmy mohou žádat o zvýhodněné úvěry na úsporná opatření, připraveno je pro ně 1,8 mld. Kč

Národní rozvojová banka

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo první výzvu programu podpory Úspory energie formou finančních nástrojů – zvýhodněných úvěrů poskytovaných Národní rozvojovou bankou (NRB). Podnikatelé mohou od 27. dubna žádat o zvýhodněné financování pro své projekty

Výroba s přidanou hodnotou a podpora pro Ostravu. Vláda schválila žádosti o investiční pobídky na výrobní projekty

ekova škoda

Vláda schválila dvě žádosti o investiční pobídky, které předložilo Ministerstvo průmyslu a obchodu. Jedná se o investice ze zpracovatelského průmyslu, které přinesou finance do státního rozpočtu a přispějí k posílení konkurenceschopnosti České republiky.

Firmy mohou žádat o dotace na rozvoj inteligentních sítí podporujících zapojení obnovitelných zdrojů energie do distribučních soustav v ČR

Pro žadatele jsou ve výzvě OP TAK připraveny celkem 3 miliardy korun. Agentura pro podnikání a inovace (API), zprostředkující subjekt Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK), dnes zahájila příjem žádostí o dotace

První výzva nového programu DOPRAVA 2030 byla otevřena, podpoří inovativní projekty v dopravě

program doprava 2023

Technologická agentura ČR, která program implementuje, vyhlásila první veřejnou soutěž 26. dubna 2023. Smyslem programu je cílená podpora těch nejlepších řešení v oblasti dopravního výzkumu, vývoje a inovací, což je taktéž jednou z dlouhodobých priorit resortu dopravy.

Malé a střední podniky mohou žádat o dotace na nákup poradenských služeb

agentura pro podnikani a inovace

Agentura pro podnikání a inovace (API), zprostředkující subjekt Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK), včera zahájila příjem žádostí o dotace ve výzvě Poradenství.

Startuje Vodafone Nápad roku. Nadějným firmám už 16 let přináší zákazníky i milionové investice

nápad roku

Investice až 30 milionů korun bez ohledu na konečné pořadí, finanční odměna 400 tisíc korun, medializace či nová obchodní partnerství. To vše a mnohem víc mohou inovativní firmy z Česka a Slovenska získat v nejstarší startupové soutěži u nás.

České startupy s podporou CzechTrade rozvíjejí inovativní projekty v zahraničí

CzechTrade Doležal

Služeb a podpory agentury na podporu obchodu CzechTrade využívají kromě dlouhodobě fungujících firem také inovativní startupy, které potřebují pomoci s rozvojem projektů v zahraničí. Celkem 10 českých startupů se zúčastnilo Italsko-české soutěže FUTURE OF CITIES & COMMUNITIES

Dostatek polovodičů pro klíčové sektory. Akt o čipech pomůže zdvojnásobit podíl Evropy na světovém trhu

chip cpu

Rada a Evropský parlament dosáhly předběžné politické dohody u nařízení, které má posílit evropský polovodičový ekosystém. Tzv. Akt o čipech vytvoří podmínky pro rozvoj evropské průmyslové základny, která by měla do roku 2030 zdvojnásobit podíl Evropské unie (EU) na světovém

Přes miliardu korun na digitalizaci podniků. MPO vypsalo dvě nové výzvy

digitální podnik MPO

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo výzvu na podporu digitalizace podniků z Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK), ve které je připraveno 500 milionů korun. MPO také vyhlásilo pátou veřejnou soutěž v programu The Country for the Future

MPO firmám pomůže s výzkumem a vývojem. V programu TREND je připraveno 1,35 miliardy korun

logo Tačr

Technologická agentura České republiky (TA ČR) vyhlásila desátou veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích v programu Ministerstva průmyslu a obchodu TREND. Od 6. dubna mohou inovativní podniky žádat o podporu, v podprogramu 1 „Technologičtí lídři” je vyčleněno 1,35 miliardy

Regionální kanceláře agentury CzechInvest společně s CzechTrade poskytnou nabídku exportních služeb přímo v regionech

CzechInvest

Díky spolupráci agentur a za podpory MPO začali od dubna na vybraných regionálních kanceláří agentury CzechInvest působit exportní konzultanti nabízející služby agentury CzechTrade.

Až 1 miliarda korun na pořízení nových technologií. MPO podpoří malé a střední podniky

MPO logo

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlašuje I. výzvu Technologie pro MAS (CLLD) z Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost na podporu malých a středních podniků (MSP). Podpora je zaměřena na pořízení nových strojů, technologických zařízení a vybavení

Vyšlo nové číslo zpravodaje Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost

optak

Ministerstvo průmyslu a obchodu jako Řídící orgán Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost 2021-2027 vydává čtvrtletník – Informační zpravodaj „tak“, který především podnikatele informuje o dění ve výše uvedeném programu.

V roce 2022 dojednal CzechInvest 24 nových investičních projektů za téměř 20 miliard korun

CzechInvest zaznamenal velký zájem investorů na začátku roku 2022, který však začal postupně oslabovat kvůli ruské invazi na Ukrajinu a s tím související energetickou krizí a nepříznivou ekonomickou situací v Evropě. Celkem tak CzechInvest dojednal 24 investičních projektů za téměř 20

Podpora poradenství a nákupu certifikátů pro podnikání a průmysl. MPO má připraveno až 80 milionů korun

MPO logo

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlašuje I. výzvu na poskytování poradenských služeb pro malé a střední podniky z Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK). Žádosti bude možné podávat od 17. dubna 2023 do 4. září 2023.

Česko obdrželo první platbu z evropského Nástroje pro oživení a odolnost

Národní plán obnovy

928 milionů EUR, tedy přes 22 miliard Kč. Česká republika obdržela první platbu z evropského Nástroje pro oživení a odolnost (Recovery and Resilience Facility, RRF). Prostředky byly Evropskou komisí uvolněny Česku v návaznosti na úspěšnou realizaci řady reformních opatření

Technologická agentura ČR přiblíží české podniky EIC Akcelerátoru

logo Tačr

Technologická agentura ČR (TA ČR) obdržela jako první instituce v České republice certifikaci plugin od Evropské komise, která české podniky posune blíže k dosažení podpory z nástroje EIC Akcelerátor unijního programu Horizont Evropa.

Vláda schválila změnu systému investičních pobídek. Cílem je podpora investic s vyšší přidanou hodnotou

peníze

Vláda schválila novelu o investičních pobídkách, která zajistí efektivnější a transparentnější systém schvalování žádostí o investiční pobídky. Namísto vlády bude nově pobídky schvalovat Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) a další dotčené resorty, zejména Ministerstvo financí.

Příležitost pro export v odvětví energetiky: Češi pomáhají zkvalitňovat energetickou infrastrukturu v Pobaltí

Za účelem odpoutat se od Ruskem ovládaného systému BRELL probíhá v Pobaltí modernizace elektrické přenosové a distribuční soustavy. Právě díky ní vznikají pro české firmy příležitosti k úspěšné zahraniční expanzi

ÚP ČR podpořil v rámci projektu POVEZ II už přes 86 tis. lidí

svářeč

Celkem 12 798 firem v celé České republice už získalo finanční podporu díky projektu „Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II“ (POVEZ II). Úřad práce ČR dosud přijal téměř 45 tis. žádostí o příspěvek na zabezpečení vzdělávacích aktivit.

Až 1,3 miliardy korun na digitální technologie. MPO a EIF podpoří nové projekty v jejich začátcích

sp čr

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) zprostředkuje Evropskému investičnímu fondu (EIF) zhruba 1,3 miliardy korun z Národního plánu obnovy (NPO) na podporu digitálních technologií. Smlouvu o financování českých start-upů a spin-offů v rané fázi vývoje dnes podepsal ministr průmyslu

Podle firem vláda nedostatečně podporuje pronikání firem na zahraniční trhy

chicago export

Současná vládní exportní politika má podle podnikatelů rezervy. Vláda by měla zlepšit nástroje na financování exportu skrze ČEB, EGAP a NRB a posílit ekonomickou diplomacii, na kterou se vynakládá méně finančních prostředků, než by potřebovala.