Program DOPRAVA 2030 na podporu inovativních projektů vyhlašuje 2. veřejnou soutěž

logo Tačr

Ministerstvo dopravy společně s Technologickou agenturou České republiky připravilo druhou veřejnou soutěž Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti dopravy DOPRAVA 2030. Technologická agentura ČR, která program spravuje, vyhlásila druhou veřejnou soutěž 28. února 2024. Smyslem programu je cílená podpora efektivních řešení uplatnitelných v praxi a jejich prostřednictvím další rozvoj a modernizace dopravního sektoru, což je taktéž jednou z dlouhodobých priorit resortu dopravy. Záměrem je proto podpořit projekty, které směřují k výsledkům s aplikačním potenciálem včetně technologických i systémových řešení.

inovace v dopravě pix

Návrhy projektů se mohou zaměřovat na zvyšování přístupnosti dopravy, její udržitelnosti a bezpečnosti a také rozvoj automatizace či digitalizace. Významným podporovaným tématem je také oblast nízkoemisní a ekologické dopravy. Soutěžní lhůta je od 29. února 2024 v 9:00 do 24. dubna 2024. Podrobné informace k podání návrhu projektu včetně informací o způsobu a kritériích hodnocení naleznete na stránkách Technologické agentury.

inovace v dopravě pix

V případě zájmu o aplikační garantství Ministerstva dopravy k návrhu projektu posílejte vyplněnou Žádost o aplikační garantství na e-mailovou adresu doprava2030@mdcr.cz, a to nejpozději do 22. března 2023. Po tomto datu již Ministerstvo dopravy negarantuje její vyřízení do konce soutěžní lhůty. Ministerstvo bude poskytovat aplikační garantství k těm návrhům projektů, jejichž výstupy/výsledky budou prokazatelně aplikovatelné ze strany resortu dopravy. Doporučujeme si tuto garanci projednat s příslušným odborem ještě před zasláním oficiální žádosti. Další informace k aplikačním garancím naleznete na stránkách Technologické agentury, případně se můžete obrátit také na doprava2030@mdcr.cz.

Zdroj zprávy: Ministerstvo dopravy ČR
ministerstvo dopravy