Tag Archives: vzdělávání

Poznejte technologie zítřka, poznejte VŠB – Technickou univerzitu Ostrava

všb

Výběr vysoké školy je v životě středoškoláka velmi důležité rozhodnutí. Usnadnit mu jej může akce Den otevřených dveří. VŠB – Technická univerzita Ostrava chystá takové dny dokonce dva.

Podnikáte v německy mluvících zemích?

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR ve spolupráci s partnery pořádá další z cyklu seminářů pro podnikatele nazvaný „Vnitřní trh EU z pohledu malých a středních podniků“.

Příprava duálního vzdělávání pokračuje, stejně jako výuka předmětu Technika na vybraných základních školách

MPO logo

Duální vzdělávání v České republice dostává další impuls. Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga s vicepremiérem a ministrem průmyslu a obchodu Karlem Havlíčkem připravují změny v odborném vzdělávání. V nejbližší době má v gesci MŠMT vzniknout Rada pro odborné

Seminář: Úvod do problematiky průmyslových práv

patent

Úřad průmyslového vlastnictví pořádá pro zájemce z řad podnikatelů, pracovníků výzkumu a vývoje, studentů i širší veřejnosti seminář zaměřený na získání základních znalostí z oblasti průmyslového vlastnictví.

Jak nejlépe na Průmysl 4.0?

tuv

Zajistěte, aby vaše výrobní systémy a procesy byly bezpečné, zabezpečené, spolehlivé a efektivní.

Vnitřní trh EU z pohledu malých a středních podniků

MPO logo

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR ve spolupráci s partnery pořádá další z cyklu seminářů pro podnikatele nazvaný „Vnitřní trh EU z pohledu malých a středních podniků“.

Česká republika je země start-upů a do roku 2030 chce patřit mezi inovační lídry

For the future

Ministerstvo průmyslu a obchodu uspořádalo ve spolupráci s Mezinárodní telekomunikační unií v pořadí již osmý seminář k prioritním tématům digitální ekonomiky a inovací

Nejúspěšnější mladí strojaři v programování převzali ocenění

ocenění

Vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček společně s náměstkem pro průmysl a podnikání Eduardem Muřickým ocenili vítěze 11. ročníku soutěže mladých strojařů

Objednávání výukových seminářů KUKA on-line a v češtině

Od září 2019 je internetová nabídka KUKA College formou on-line katalogu k dispozici ve 23 zemích. Zákazníci po celém světě mohou nyní on-line vybírat a objednávat téměř 250 školení na robotech v 15 jazycích.

MPO vyhlásilo výzvu programu podpory Školicí střediska nositele ITI ostravské aglomerace

!T!

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo 2. prosince 2019 II. Výzvu z programu Školicí střediska v rámci OP PIK, která je zaměřena na podporu integrovaných projektů naplňujících integrované územní investice.

Jakým výzvám a příležitostem čelí technologické start-upy?

mpo

Ministerstvo průmyslu a obchodu pořádá ve středu 11. prosince 2019 osmý, závěrečný seminář k digitální ekonomice v letošním roce.

Harmonizované normy vzbuzují důvěru

tuv

Světový den normalizace je společnou iniciativou Mezinárodní elektrotechnické komise (IEC), Mezinárodní organizace pro normalizaci (ISO) a Mezinárodní telekomunikační unie (ITU).

MPO má ve výzvě programu Proof of Concept připraveno 200 milionů korun

money

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo III. výzvu programu Proof of Concept v rámci OP PIK. Alokace je stanovena ve výši 200 milionů korun.

BOSCH DIESEL s.r.o., Jihlava získal cenu Lean & Green Efficiency Awards 2019

Firma Bosch v Jihlavě oceněna jako špičkový závod v oblasti hodnotového toku (lean), managementu životního prostředí a úspor energie (green).

Budoucí centrum BMW na Sokolovsku a emisní povolenky

bmw

V Karlovarském kraji jednal ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček. Společně s hejtmankou Janou Mračkovou Vildumetzovou, se zástupci BMW Group, agentury CzechInvest a představiteli společnosti Sokolovská uhelná

Nový internetový katalog digitálních řešení ABB Ability™

ABB Ability

Vylepšený internetový portál poskytuje ucelené informace o digitální nabídce ABB pro všechna průmyslová odvětví.

ABB představuje virtuální Smart City

ABB

ABB Elektrotechnika spustila interaktivní Smart City na konci října před Světovým dnem měst. Online nástroj pro stolní počítače je přístupný přes abbsmartcities.com.

Cena Wernera von Siemense po dvaadvacáté ocení nejlepší studenty, mladé vědce a pedagogy

Český Siemens již po dvaadvacáté udělí Ceny Wernera von Siemense nejlepším studentům technických a přírodovědných vysokých škol, mladým vědcům a pedagogům.

Hospodářská komora udělí Řády Vavřínu

Hospodářská komora

Zatímco jeden je pokračovatelem tradice v rodině plzeňských sládků, druhý začínal v armádě jako nadzvukový pilot a dnes hrdě vede tradiční tuzemskou značku.

Vzdělávání maximálně propojené s praxí

UTB

Vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu České republiky doc. Karel Havlíček navštívil Univerzitu Tomáše Bati ve Zlíně (UTB). Setkal se jak se zástupci školy, tak s představiteli zdejších firem.