Tag Archives: Jádro

Před 35 lety energetici v Dukovanech poprvé zavezli palivo do 4. výrobního bloku

Dukovanští energetici 29. dubna 1987 poprvé zavezli palivo do posledního čtvrtého bloku Jaderné elektrárny Dukovany a o měsíc později v něm spustili první řízenou štěpnou reakci.

Stavba druhého jaderného reaktoru Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze se chýlí ke konci

Ve středu 20. dubna 2022 byla usazena reaktorová nádoba druhého školního štěpného jaderného reaktoru Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze (FJFI). Následovat bude montáž dalších součástí a osazení všemi řídicími, monitorovacími a regulačními prvky

Česko staví svůj desátý jaderný reaktor – bude na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze

Ve středu 23. března 2022 oznámila Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze (FJFI), že od Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB) získala povolení k výstavbě jaderného reaktoru VR-2. Ten bude stát ve stejné reaktorové hale

ČEZ spustil výběrové řízení na stavbu nového jaderného zdroje v Dukovanech

Ve čtvrtek ČEZ, respektive jeho stoprocentní dceřiná společnost Elektrárna Dukovany II, zahájil výběrové řízení na dodavatele stavby nového jaderného zdroje v lokalitě Dukovany. Ministerstvo průmyslu a obchodu udělilo k tomuto kroku souhlas

Stát dal souhlas se zahájením výběrového řízení na dodavatele nového jaderného zdroje v Dukovanech

MPO logo

Ministerstvo průmyslu a obchodu v návaznosti na stanovisko vlády dalo investorovi nového bloku jaderného elektrárny Dukovany souhlas se zahájením tendru a přizvání třech uchazečů, tj. Électricité de France, Korea Hydro and Nuclear Power Company a Westinghouse Electric Company

Nová technologie „studeného nástřiku“ řádově rozšiřuje možnosti materiálového výzkumu

cold spray ÚJV Řež, a. s.

VZÚ Plzeň úspěšně uvedlo do zkušebního provozu technologii žárového nástřiku Cold Spray. Tato unikátní aditivní technologie umožňuje nanášení funkčních vrstev a současně nástřik/tisk složitých dílů libovolné tloušťky, podobně jako 3D tiskárny.

ŠKODA JS a.s. dodala na Jadernou elektrárnu Temelín utahovací jednotku EZ 340.

Utahovací jednotka EZ 340

Modulový systém utahovací jednotky (UJ) umožňuje utahování a povolování přírubových spojů pouzder pohonů řídicích orgánů, měření neutronového toku a teploty na horním bloku reaktoru.

PlasmaLab@CTU nás přiblíží k provozu první fúzní elektrárny na světě

fyzika plazma fúze

V době růstu cen energií je stále více v kurzu hledání nových, čistých zdrojů. Jedním z řešení hrozící energetické krize může být termojaderná fúze. Na jihu Francie již několik let vědci a konstruktéři budují první termojaderný reaktor na světě. Zastoupená

Provozní prohlídky patří mezi domény ŠKODA JS a.s.

škoda js

Provozní prohlídky tlakové nádoby reaktoru stejně jako dalších částí primárního okruhu jaderné elektrárny provádí ŠKODA JS již desítky let a zcela neodmyslitelně patří mezi naše standardně prováděné servisní služby.

Životnost jaderných zařízení budou řešit společně Češi se Slováky

ČEZ separátor temelín

Čeští a slovenští odborníci ještě zintenzivní spolupráci v oblasti řešení otázek životnosti jaderných zařízení nebo snižování objemu odpadů v jaderných elektrárnách. Vyplývá to z uzavřeného Memoranda o spolupráci mezi společností ČEZ a státní slovenskou firmou JAVYS.

ČEZ se podílí na stavbě jednoho z největších světových urychlovačů částic

čez fair

FAIR (Facility for Antiproton and Ion Research) je mezinárodní projekt urychlovače částic zabývající se výzkumem atomového jádra a antiprotonů se sídlem nedaleko německého Darmstadtu. Dvě společnosti ze skupiny Elevion – HERMOS a ETS uspěly v prestižních veřejných soutěžích

Proběhla úspěšná přejímka 36 ks pohonů PRO-M od Škoda JS

škoda js

36 ks pohonů regulačního orgánu PRO-M, 156 ks kabelových přívodů, 1 ks zařízení na měření kroutícího momentu MKM-3M jsme připraveni expedovat na Rovenskou jadernou elektrárnu na Ukrajině. Ve druhém lednovém týdnu v Plzni úspěšně proběhla konečná přejímka zákazníkem.

ŠKODA JS na světové výstavě WNE

WNE Paris

Světové výstavy World Nuclear Exhibition (WNE) se v Paříži zúčastnilo přes 600 firem z více než 80 zemí. Reprezentovaly všechny fáze jaderných projektů od záměru přes projekt, výstavbu, provoz až po vyřazování z provozu.

Evropské univerzity včetně ČVUT se spojují pro výchovu kvantových odborníků budoucnosti

čvut

Desítky evropských univerzit včetně ČVUT, prostřednictvím Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské (FJFI), se spojily v rámci evropského projektu QTEdu Open Master spadajícího do evropského projektu Quantum Flagship.

České jádro dosáhlo nejvyšší denní výroby v historii

Dukovany a Temelín dosáhly v polovině listopadu dosud nejvyšší denní výroby v historii. Dohromady 12. listopadu vyrobily 100 842 MWh elektřiny, která odpovídá spotřebě přibližně třiceti tisíc českých domácností. Hlavní zásluhu má spolehlivý provoz

ŠKODA JS ukončila vývoj Ukládacího obalového souboru pro vyhořelé jaderné palivo

Výrobou modelu ukládacího obalového souboru (laicky kontejneru), určeného pro skladování vyhořelého paliva z jaderných elektráren Dukovany a Temelín v plánovaném hlubinném úložišti, ukončila ŠKODA JS a.s. projekt vývoje tohoto typu obalového souboru pro zadavatele projektu

ŠKODA JS vyrobila těleso čpavkového reaktoru R-201

škoda js

ŠKODA JS a.s. expedovala ze své Reaktorové haly v Plzni těleso čpavkového reaktoru R-201. Reaktor míří do společnosti Unipetrol v Litvínově, kam ŠKODA JS již v listopadu roku 2005 dodala čpavkový reaktor R-101.

ŠKODA JS je úspěšná i v Maďarsku

škoda js

Plzeňská ŠKODA JS a.s., dodavatel zařízení a řešení pro jaderné elektrárny, je kromě údržby obou českých jaderných elektráren dlouhodobě orientována i na vývoz svých výrobků a služeb. Na tržbách společnosti se za loňský rok export podílel téměř 50 % a

Česká republika a Francie chystají jaderné spojenectví členských zemí Evropské unie

francie

Společný postup, který má přinést snazší a levnější výstavbu jaderných zdrojů, oznámila v pondělí na stránkách evropských médií Česká republika (ČR), Francie a další členské země Evropské unie (EU). Zařazení jádra a plynu mezi udržitelné činnosti v rámci společného klasifikačního

Jaderné dny 2021

Jaderné dny 2021

Přiblížit využívání jaderné energie v současné společnosti zejména mladé generaci se zvláštním zaměřením na středoškoláky má za cíl letošní, již 11. ročník Jaderných dnů, který proběhne od 15. září do 20. října v kampusu Západočeské univerzity v Plzni.

Newsletter jaderné energetiky 09/2021

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) obnovilo vydávání tzv. občasníku jaderné energetiky. A to na základě červencového setkání vicepremiéra a ministra Karla Havlíčka se sdružením ENERGOREGION 2020, kde byl požádán o přímé informování obcí, občanů, starostů i široké veřejnosti z okolí

Sněmovna schválila klíčový zákon na podporu rozvoje jaderné energetiky

Poslanecká sněmovna ve středu schválila kompromisní pozměňovací návrhy Senátu k návrhu zákona o opatřeních k přechodu ČR k nízkouhlíkové energetice. Zákon řeší tržní selhání a je jedním z předpokladů pro rozvoj nových jaderných zdrojů v ČR

Sekci pro jadernou energetiku MPO bude řídit Tomáš Ehler

MPO logo

Náměstkem ministra průmyslu a obchodu pro řízení sekce jaderné energetiky se stal Tomáš Ehler. Dosavadní ředitel odboru jaderné energetiky Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) uspěl v otevřeném výběrovém řízení.

Třítýdenní expertní mezinárodní prověrka Dukovan skončila

Mezinárodní tým jaderných specialistů z pěti zemí ukončil kontrolu provozu JE Dukovany. Členové mise WANO, která sdružuje provozovatele jaderných elektráren ve světě, po třítýdenním prověřování elektrárny předběžně definovala devět oblastí pro zlepšení

Další v řadě úspěšných roků ŠKODA JS

škoda js

ŠKODA JS trvale obnovuje zařízení a vybavení, na pořízení, modernizaci a opravy investičního majetku v roce 2020 vynaložila 94 milionů korun. Ke konci roku 2020 ve společnosti pracovalo 1 066 zaměstnanců.

Čeští experti vyvinuli nové technologie pro budoucnost jaderné energetiky

ta čr

Využívání energie z jádra se stalo přirozenou součástí energetického mixu vyspělých států. Důvod je jednoduchý, patří mezi jeden z mála zdrojů, který pokrývá rostoucí nároky na spotřebu energie a zároveň vyhovuje perspektivám bezemisní energetiky.