Tag Archives: Jádro

Dokončená montáž reaktoru 3. bloku v Mochovcích po zavezení paliva “pod taktovkou” ŠKODA JS

škoda js mochovce

Dne 20. září 2022 byla dokončena montáž reaktoru na 3. bloku JE Mochovce po zavezení paliva včetně dokončení zatěsnění hermetické zóny. K zavezení paliva do 3. bloku reaktoru došlo dne 9. září 2022. Zavážka paliva byla dokončena o tři dny

Češi před 65 lety úspěšně rozštěpili atom, jako devátí na světě. Domácí know-how je klíčové i pro výstavbu nových jaderných zdrojů včetně malých reaktorů

reaktor LVR-15 újv řež

Před 65 lety, v noci z 24. na 25. září 1957 se Československo stalo teprve devátou zemí na světě, která úspěšně zvládla spustit řízenou řetězovou štěpnou reakci. Přelomový okamžik se odehrál v reaktoru VVR-S Ústavu jaderné fysiky (dnešní ÚJV) v

Stálý výbor pro jádro jednal o výstavbě nových jaderných zdrojů v ČR

jádro

Na Ministerstvu průmyslu a obchodu (MPO) zasedal Stálý výbor pro výstavbu nových jaderných zdrojů v ČR. Hlavním tématem byl postup projektu přípravy nového jaderného zdroje v Dukovanech. Jednalo se o první zasedání výboru v novém složení

Temelínská elektrárna pracuje na plný výkon

Druhý temelínský blok pracuje opět na plném výkonu. Operátoři 100 procent dosáhli necelé tři dny od jeho připojení k přenosové soustavě. Spolu s elektrárnou Dukovany je aktuálně v provozu šest jaderných bloků, které bezemisní elektřinou kryjí přibližně 40 procent české

ŠKODA JS v cílové rovince klíčové etapy dostavby JE Mochovce 3,4

škoda js mochovce

Ve slovenské Jaderné elektrárně Mochovce začaly první kroky ke spouštění třetího bloku. V těchto dnech prováděla ŠKODA JS a.s. pro Slovenské elektrárne, a.s. práce na roztěsnění reaktoru a připravovala reaktor pro vložení první palivové kazety

Jaderný reaktor zkontrolovali novou metodou

ČEZ separátor temelín

Dvacet pět hodin trvala důležitá kontrola vnitřní části reaktoru druhého temelínského bloku. Energetici při ní ověřili stabilitu vnitřní šachty reaktoru. Svým zaměřením šlo vůbec o první kontrolu tohoto typu.

Odstávka druhého temelínského bloku má za sebou první polovinu. Technici převezli do skladu kontejnery s použitými palivovými soubory

čez temelín

Tři kontejnery zavezli odborníci v Jaderné elektrárně Temelín do skladu použitého paliva. V každém je 19 palivových souborů, které za sebou mají čtyřletou palivovou kampaň v reaktoru a následně vychladly ve speciálním bazénu vedle něj.

Zemřel bývalý generální ředitel ŠKODA JS – Ing. Miroslav Fiala

Dne 15. 8. 2022 nás navždy opustil bývalý generální ředitel ŠKODA JS Miroslav Fiala. Do Škodovky nastoupil po absolvování Strojní fakulty v Plzni v roce 1968. Prošel různými funkcemi od konstruktéra po ředitele divize a od roku 2006 do roku

Děti odstavily jaderný reaktor

Netradiční zážitek připravili v Temelíně pro děti svých zaměstnanců. Ty si totiž mohly na simulátoru samy odstavit jaderný reaktor. Manipulace, která se poštěstí pouze pár lidem v České republice, byla součástí programu letního příměstského tábora v Jaderné elektrárně Temelín.

Měnili jsme cyklotron – dvacet tun jaderných technologií létalo vzduchem

uvj řež cyklotron

V květnu 2022 proběhla v PET Centru ÚJV Řež v areálu Nemocnice Na Homolce unikátní modernizace zázemí pro výrobu radiofarmak – původní urychlovač částic – cyklotron Cyclone 18/9 od firmy IBA, který si tu odsloužil 23 let, nahradil nejnovější model

ČEZ získá významnou českou společnost Škoda JS, věnující se především jadernému servisu a inženýringu

Energetická Skupina ČEZ se stane stoprocentním vlastníkem tradiční české firmy z oblasti jaderné energetiky Škoda JS. Vyřeší tak problematiku svého významného dodavatele, který se před několika lety stal součástí ruské strojírenské skupiny OMZ

Současnost a budoucnost malých a modulárních reaktorů představí konference na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT

čvut reaktor

Co se skutečně staví, je téma letošního ročníku konference Malé a modulární reaktory, která se ve čtvrtek 9. června 2022 uskuteční na půdě Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT (FJFI). Účastníci tak získají přehled o reálných projektech

Před 35 lety energetici v Dukovanech poprvé zavezli palivo do 4. výrobního bloku

Dukovanští energetici 29. dubna 1987 poprvé zavezli palivo do posledního čtvrtého bloku Jaderné elektrárny Dukovany a o měsíc později v něm spustili první řízenou štěpnou reakci.

Stavba druhého jaderného reaktoru Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze se chýlí ke konci

Ve středu 20. dubna 2022 byla usazena reaktorová nádoba druhého školního štěpného jaderného reaktoru Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze (FJFI). Následovat bude montáž dalších součástí a osazení všemi řídicími, monitorovacími a regulačními prvky

Česko staví svůj desátý jaderný reaktor – bude na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze

Ve středu 23. března 2022 oznámila Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze (FJFI), že od Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB) získala povolení k výstavbě jaderného reaktoru VR-2. Ten bude stát ve stejné reaktorové hale

ČEZ spustil výběrové řízení na stavbu nového jaderného zdroje v Dukovanech

Ve čtvrtek ČEZ, respektive jeho stoprocentní dceřiná společnost Elektrárna Dukovany II, zahájil výběrové řízení na dodavatele stavby nového jaderného zdroje v lokalitě Dukovany. Ministerstvo průmyslu a obchodu udělilo k tomuto kroku souhlas

Stát dal souhlas se zahájením výběrového řízení na dodavatele nového jaderného zdroje v Dukovanech

MPO logo

Ministerstvo průmyslu a obchodu v návaznosti na stanovisko vlády dalo investorovi nového bloku jaderného elektrárny Dukovany souhlas se zahájením tendru a přizvání třech uchazečů, tj. Électricité de France, Korea Hydro and Nuclear Power Company a Westinghouse Electric Company

Nová technologie „studeného nástřiku“ řádově rozšiřuje možnosti materiálového výzkumu

cold spray ÚJV Řež, a. s.

VZÚ Plzeň úspěšně uvedlo do zkušebního provozu technologii žárového nástřiku Cold Spray. Tato unikátní aditivní technologie umožňuje nanášení funkčních vrstev a současně nástřik/tisk složitých dílů libovolné tloušťky, podobně jako 3D tiskárny.

ŠKODA JS a.s. dodala na Jadernou elektrárnu Temelín utahovací jednotku EZ 340.

Utahovací jednotka EZ 340

Modulový systém utahovací jednotky (UJ) umožňuje utahování a povolování přírubových spojů pouzder pohonů řídicích orgánů, měření neutronového toku a teploty na horním bloku reaktoru.

PlasmaLab@CTU nás přiblíží k provozu první fúzní elektrárny na světě

fyzika plazma fúze

V době růstu cen energií je stále více v kurzu hledání nových, čistých zdrojů. Jedním z řešení hrozící energetické krize může být termojaderná fúze. Na jihu Francie již několik let vědci a konstruktéři budují první termojaderný reaktor na světě. Zastoupená

Provozní prohlídky patří mezi domény ŠKODA JS a.s.

škoda js

Provozní prohlídky tlakové nádoby reaktoru stejně jako dalších částí primárního okruhu jaderné elektrárny provádí ŠKODA JS již desítky let a zcela neodmyslitelně patří mezi naše standardně prováděné servisní služby.

Životnost jaderných zařízení budou řešit společně Češi se Slováky

ČEZ separátor temelín

Čeští a slovenští odborníci ještě zintenzivní spolupráci v oblasti řešení otázek životnosti jaderných zařízení nebo snižování objemu odpadů v jaderných elektrárnách. Vyplývá to z uzavřeného Memoranda o spolupráci mezi společností ČEZ a státní slovenskou firmou JAVYS.

ČEZ se podílí na stavbě jednoho z největších světových urychlovačů částic

čez fair

FAIR (Facility for Antiproton and Ion Research) je mezinárodní projekt urychlovače částic zabývající se výzkumem atomového jádra a antiprotonů se sídlem nedaleko německého Darmstadtu. Dvě společnosti ze skupiny Elevion – HERMOS a ETS uspěly v prestižních veřejných soutěžích

Proběhla úspěšná přejímka 36 ks pohonů PRO-M od Škoda JS

škoda js

36 ks pohonů regulačního orgánu PRO-M, 156 ks kabelových přívodů, 1 ks zařízení na měření kroutícího momentu MKM-3M jsme připraveni expedovat na Rovenskou jadernou elektrárnu na Ukrajině. Ve druhém lednovém týdnu v Plzni úspěšně proběhla konečná přejímka zákazníkem.

ŠKODA JS na světové výstavě WNE

WNE Paris

Světové výstavy World Nuclear Exhibition (WNE) se v Paříži zúčastnilo přes 600 firem z více než 80 zemí. Reprezentovaly všechny fáze jaderných projektů od záměru přes projekt, výstavbu, provoz až po vyřazování z provozu.

Evropské univerzity včetně ČVUT se spojují pro výchovu kvantových odborníků budoucnosti

čvut

Desítky evropských univerzit včetně ČVUT, prostřednictvím Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské (FJFI), se spojily v rámci evropského projektu QTEdu Open Master spadajícího do evropského projektu Quantum Flagship.