Tag Archives: EU

Ministři pro konkurenceschopnost se shodli na společné pozici k ekodesignu výrobků

EU COMPET

Ministři na zasedání Rady pro konkurenceschopnost v části průmysl a vnitřní trh přijali obecný přístup k návrhu nařízení o stanovení rámce pro určení požadavků na ekodesign udržitelných výrobků. Zároveň diskutovali o dalších krocích v oblasti dlouhodobé konkurenceschopnosti.

Česká republika notifikovala provozní podporu na vytápění z obnovitelných zdrojů energie

ekologie

Evropská komise schválila český program na podporu zeleného dálkového vytápění založeného na obnovitelné energii včetně odpadu, který je považován za obnovitelný zdroj energie. Opatření přispěje k rozvoji obnovitelných zdrojů energie v České republice

Nový emisní předpis zdraží přepravu zboží. Ovlivní až 700 tisíc pracovních míst, levná vozidla zmizí z trhu

výfuk

Nový emisní předpis Euro 7 neohrozí jen budoucnost výrobců automobilů a jejich dodavatelů. Výrazně zasáhne až 15% ekonomiky, přičemž může snížit výkonnost české ekonomiky o 2 až 3 procenta. Změny se dotknou až 700 tisíc zaměstnanců

Společné nákupy plynu v EU startují. Firmy mohou podávat nabídky

plyn

Energetické firmy, které působí v členských státech Evropské unie (EU), se mohou ode dneška do 2. května přihlásit k on-line platformě AggregateEU pro společný nákup plynu. EU chce agregací poptávky zvýšit svou vyjednávací sílu. Společné nákupy plynu jsou jedním z

Česká republika a celá Evropa se žene do obalové krize. Nehledí se přitom na lidské zdraví

obal krabice

Hospodářská komora dnes apelovala na české europoslance, aby zabránili obalové krizi. Ta propukne, pokud Evropský parlament schválí nové nařízení o obalech v navrhovaném znění. Podnikatelé přitom neprotestují proti základním principům minimalizace vzniku odpadů.

Seminář pro podnikatele na vnitřním trhu

seminář mpo Brno

Dovolujeme si Vás pozvat na odborný seminář pro podnikatele k vnitřnímu trhu, který pořádá Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci se svými partnery ve čtvrtek 4. května 2023 v prostotách Magistrátu města Brna.

Dostatek polovodičů pro klíčové sektory. Akt o čipech pomůže zdvojnásobit podíl Evropy na světovém trhu

chip cpu

Rada a Evropský parlament dosáhly předběžné politické dohody u nařízení, které má posílit evropský polovodičový ekosystém. Tzv. Akt o čipech vytvoří podmínky pro rozvoj evropské průmyslové základny, která by měla do roku 2030 zdvojnásobit podíl Evropské unie (EU) na světovém

Zpřísnění zákona o ochraně oznamovatelů by dopadlo na firmy

udavač hacker

Poslanecká sněmovna bude projednávat ve 2. čtení zákon o ochraně oznamovatelů. Svaz průmyslu a dopravy ČR za zaměstnavatele bere vládní návrh za kompromisní znění, které maximálně kopíruje požadavky evropské směrnice.

Vláda projeví zájem o půjčku z evropského Nástroje pro oživení a odolnost

Národní plán obnovy

Česká republika indikuje Evropské komisi zájem o půjčku z evropského Nástroje pro oživení a odolnost (RRF). Půjčka má oživit ekonomiku a pomoci zásadně urychlit modernizaci energetiky.

Další úspory plynu, nový plynárenský balíček a revize trhu s elektřinou. Hlavní témata Rady pro energetiku

rada eu logo

První formální Rada pro energetiku za švédského předsednictví přinesla dohodu ministrů zemí Evropské unie na prodloužení nařízení, které cílilo na snížení poptávky po zemním plynu o 15 procent. Bylo to jedno z prvních nouzových nařízení, na kterém se ministři pro

Česko obdrželo první platbu z evropského Nástroje pro oživení a odolnost

Národní plán obnovy

928 milionů EUR, tedy přes 22 miliard Kč. Česká republika obdržela první platbu z evropského Nástroje pro oživení a odolnost (Recovery and Resilience Facility, RRF). Prostředky byly Evropskou komisí uvolněny Česku v návaznosti na úspěšnou realizaci řady reformních opatření

Vláda připravila novelu liniového zákona, která podpoří výstavbu páteřní transevropské dopravní sítě

Vláda liniový zákon

Podpořit výstavbu klíčových železničních a dálničních tahů a mezistátní spolupráci při jejich přeshraničním propojování do transevropské dopravní sítě má novela zákona o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací

Ministr Kupka jednal s ministry dopravy Evropské unie o EURO 7

Česká republika, Německo, Itálie, Polsko, Rumunsko, Maďarsko, Slovensko a Portugalsko mají výhrady k současné podobě návrhu nové emisní normy EURO 7 a budou požadovat odložení její účinnosti a některé země i zmírnění jejich parametrů. To je hlavní závěr dnešního jednání

Sdělení AutoSAPu k aktuálnímu vývoji při schvalování nařízení CO2 pro osobní vozidla a požadavku Německa

autosap škoda tz

Sdělení uvádí popis aktuální situace, právní stav, možné scénáře „co dál“ a pozici českého autoprůmyslu. Požadavek Německa se týká uhlíkově neutrálních paliv.

Kupka: Nepodpoříme omezení spalovacích motorů, pokud nebude závazná výjimka pro syntetická paliva

motor

Zákaz prodeje nových vozidel se spalovacími motory po roce 2035, návrh normy EURO 7 a rozvoj přeshraničního spojení mezi oběma zeměmi. To byla hlavní témata jednání ministra dopravy Martina Kupky a německého spolkového ministra digitalizace a dopravy Volkera Wissinga.

Rychle narůstající počet bankrotů je alarmující

bankrot

Při posledním zveřejnění nových údajů o bankrotech EU Eurostatem generální ředitel BusinessEurope Markus J. Beyrer uvedl: „Rychle rostoucí počet bankrotů je alarmující“.

Ministr Síkela z Bruselu: Musíme podporovat konkurenceschopnost a produktivitu EU v oblasti čistých technologií

EU flag

Dlouhodobá konkurenceschopnost a produktivita v kontextu 30. výročí založení vnitřního trhu, ale i schválení obecných přístupů k legislativním návrhům v oblasti služeb. To byla hlavní témata, o nichž ministři členských států EU odpovědní za vnitřní trh a průmysl jednali v

BusinessEurope SME Roadshow odstartovala v Helsinkách

BusinessEurope

Posílení evropských malých a středních podniků je klíčem k posílení globální konkurenceschopnosti Evropy. V hlavním městě Finska, Helsinkách, proběhla BusinessEurope SME Roadshow. Finsko je první zastávkou v řadě akcí v celé EU, které mají zdůraznit roli malých a středních podniků

Reakce AutoSAPu k požadavku na urychlené zavádění elektrických pohonů u nákladních vozidel a autobusů

autosap

14. února 2023 představila Evropská komise revizi limitů emisí CO2 pro těžká vozidla (nákladní automobily a autobusy). Nová pravidla upravují stávající nařízení EU 2019/1242, které stanovilo vůbec první emisní normy skleníkových plynů v EU pro nová těžká vozidla.

Více než 22 miliard korun pro Česko. Evropská komise schválila první žádost o platbu z Národního plánu obnovy

Národní plán obnovy

Evropská komise vydala po více jak dvouměsíčním zkoumání kladné předběžné hodnocení plnění příslušných milníků a cílů. Česká republika tak úspěšně splnila soubor reforem a investic z evropského Nástroje pro oživení a odolnost, jehož cílem je zvyšování ekonomické prosperity a kvality

AutoSAP – Euro 7/VII – vysoké náklady vs. zanedbatelné přínosy

fabia sap

Návrh nových emisních norem Euro 7/VII bude mít zásadní negativní dopady na vozidla se spalovacím motorem a jejich dostupnost. Současně odčerpá tolik potřebné zdroje na investice do vývoje vozidel s elektrickým pohonem.

Náměstek Kožušník na Radě COMPET – Evropa musí vhodně reagovat na americký zákon o snížení inflace

EU COMPET

Zavádění krátkodobých krizových opatření, posílení konkurenceschopnosti unijních podniků a přínos vnitřního trhu pro zelenou transformaci. To jsou hlavní otázky, kterým se na neformálním jednání Rady pro konkurenceschopnost (COMPET) ve Stockholmu věnovali ministři členských států Evropské unie

Hospodářská komora – Digitální automatické spřahování vagónů je jednou z největších výzev železničního trhu

dac

Prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý požádal eurokomisařku pro dopravu Adinu Văleanovou o zapojení českých dopravců do testování systému automatického spojování vlakových vozů.

EU by měla vytvořit regulační prostor k posílení konkurenceschopnosti a účinně reagovat na IRA

BusinessEurope

Evropská komise ve středu představí své návrhy, jak může EU posílit svou konkurenceschopnost. Za tímto účelem prezident BusinessEurope Fredrik Persson prohlásil: „EU by měla vytvořit regulační prostor k posílení konkurenceschopnosti a účinně reagovat na IRA“.

Pokrok v implementaci jednotné digitální brány EU pro občany a podnikatele

Your europe logo

Vytváření celoevropského online rozcestníku – Jednotné digitální brány – úspěšně pokračuje. Cílem je dokončit tento elektronický rozcestník, jehož prostřednictvím jsou občanům a podnikatelům poskytovány relevantní informace

Studenti ČVUT prezentovali své vize v Evropském parlamentu. Pomohla jim v tom aliance evropských vysokých škol EuroTeQ

EuroTeQaThon

Tři studenti ČVUT, vítězové druhého ročníku nadnárodní soutěže EuroTeQaThon, který se konal v listopadu 2022 na Technické univerzitě v Mnichově, strávili dva velmi nabité dni v Bruselu. Setkali se s představiteli Evropské komise a vyzkoušeli si, jaké je to usednout

Nový nástroj pomůže k posílení konkurenceschopnosti Evropy

eu

Na základě žádosti českého předsednictví prostřednictvím Ministerstva průmyslu a obchodu vypracoval Evropský hospodářský a sociální výbor (EHSV) stanovisko ke konkurenceschopnosti Evropské unie (EU) a právním předpisům, které se vztahují na podniky.

Mediální diskurz o Green Dealu z hlediska energetiky

green deal

Green Deal, iniciativa Evropské komise zaměřená na ochranu klimatu a snížení emisí skleníkových plynů, vyvolal v české veřejné debatě kontroverze. Analýza mediálního diskurzu o Green Dealu z hlediska energetiky ukazuje, že Zelená dohoda je vnímána převážně negativně.