Tag Archives: EU

Studenti ČVUT prezentovali své vize v Evropském parlamentu. Pomohla jim v tom aliance evropských vysokých škol EuroTeQ

EuroTeQaThon

Tři studenti ČVUT, vítězové druhého ročníku nadnárodní soutěže EuroTeQaThon, který se konal v listopadu 2022 na Technické univerzitě v Mnichově, strávili dva velmi nabité dni v Bruselu. Setkali se s představiteli Evropské komise a vyzkoušeli si, jaké je to usednout

Nový nástroj pomůže k posílení konkurenceschopnosti Evropy

eu

Na základě žádosti českého předsednictví prostřednictvím Ministerstva průmyslu a obchodu vypracoval Evropský hospodářský a sociální výbor (EHSV) stanovisko ke konkurenceschopnosti Evropské unie (EU) a právním předpisům, které se vztahují na podniky.

Mediální diskurz o Green Dealu z hlediska energetiky

green deal

Green Deal, iniciativa Evropské komise zaměřená na ochranu klimatu a snížení emisí skleníkových plynů, vyvolal v české veřejné debatě kontroverze. Analýza mediálního diskurzu o Green Dealu z hlediska energetiky ukazuje, že Zelená dohoda je vnímána převážně negativně.

Dostatek plynu, posílení soběstačnosti v čipech nebo obchodní dohoda s Chile. České předsednictví spojilo v klíčové době Evropskou unii

eu

Během českého předsednictví se podařilo prosadit řadu priorit Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO). Hlavní roli hrála energetika, ve které se podařilo dojednat klíčová opatření pro posílení energetické bezpečnosti

Je třeba zvýšit úsilí o obchodní dohody se zeměmi ASEAN

eu asean summit 2022

14. prosince 2022 se v Bruselu konal první summit EU-ASEAN. BusinessEurope vyzývá k oživení a uzavření jednání s jednotlivými zeměmi ASEAN.

Průmysl EU potřebuje rámec, který podporuje inovace a důvěryhodnou ochranu před únikem uhlíku doma i v zahraničí

ekologie

S ohledem na přředchozí rozhodující kolo trialogu o budoucnosti systému obchodování s emisemi (ETS) a přechodu na mechanismus úpravy hranic uhlíku (CBAM), generální ředitel BusinessEurope Markus J. Beyrer řekl

EU bude nadále podporovat rozvojové země, nové nařízení jim pomůže v udržitelném růstu

eu

V samotném závěru českého předsednictví schválily členské státy EU mandát k zahájení jednání s Evropským parlamentem a Evropskou komisí, k tzv. trialogu. Cílem je shoda nad revizí současného nařízení všeobecného systému preferencí

Zpřísnění parametrů EU ETS znamená růst cen energie pro průmysl

plyn

Dohoda dosažená 18. prosince mezi Radou a Evropským parlamentem podle předběžných výsledků závěrů jednání není dobrou zprávou pro český průmysl. Zpřísnění parametrů hlavního nástroje snižování emisí skleníkových plynů EU ETS povede k dalšímu růstu ceny

Česko spojuje Evropskou unii: Ministři pro energetiku schválili balíček opatření, který nás připraví na příští zimu

Síkela

České předsednictví ukončilo poslední jednání ministrů pro energetiku v Bruselu dalším velkým úspěchem. Ministři se shodli na klíčovém opatření, které má přispět ke stabilizaci cen plynu v Evropské unii

EIB podpoří modernizaci distribuční sítě společnosti ČEZ a připojování nových obnovitelných zdrojů energie úvěrem v rekordní výši 790 milionů eur

eib

Evropská investiční banka (EIB) jako banka Evropské unie, půjčí české energetické společnosti ČEZ částku ve výši 790 mil. eur. Úvěr od EIB bude použit na rozšíření vnitrostátní elektrické distribuční sítě

Další úspěch CZ PRES: Nová dohoda umožní jednodušší obchody mezi EU a Chile

Chile vlajka

Během českého předsednictví se podařilo dosáhnout politické shody na komplexní politické a obchodní dohodě mezi Evropskou unií (EU) a Chile. Jedná se o jednu z nejmodernějších a nejambicióznějších dohod, jakou EU vyjednala.

Výhody vnitřního trhu platí už 30 let. MPO pořádalo konferenci k jeho výročí

eu

V rámci českého předsednictví uspořádalo Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s Evropskou komisí konferenci k 30. výročí vnitřního trhu. Vystupující diskutovali zejména o budoucí perspektivě jednotného trhu

Prosazovat zájmy českého byznysu v Bruselu bude kancelář CEBRE i nadále

logo CEBRE

Ministerstvo průmyslu a obchodu prodloužilo smlouvu o vytvoření a fungování České podnikatelské reprezentace při EU v Bruselu – CEBRE. Kancelář CEBRE zajišťovaná ve spolupráci MPO, agentury CzechTrade, Svazu průmyslu a dopravy ČR

České předsednictví přispělo k rozvoji digitální a datové ekonomiky

EU flag

Ministři sedmadvacítky jednali v Bruselu na Radě pro dopravu, telekomunikace a energetiku ve formátu telekomunikace, kde schválili návrh nařízení k aktu o umělé inteligenci a digitální identitě. Ministři také přijali zprávu o pokroku k aktu o datech.

V Bruselu jednala Rada ministrů EU pro konkurenceschopnost. Shodli se na aktu o čipech a ochraně know-how tradičních výrobců

EU logo

Ministři jednali na Radě pro konkurenceschopnost (část vnitřní trh a průmysl) v Bruselu, kde schválili obecný přístup k návrhu nařízení aktu o čipech, návrhu nařízení o ochraně zeměpisných označení řemeslných a průmyslových výrobků

Zajistěte, aby lepší regulace fungovala lépe pro malé a střední podniky!

BusinessEurope, Eurochambres a SMEunited spojily své síly, aby analyzovaly aplikaci testu MSP napříč službami Evropské komise. 26 posouzení dopadů bylo zkontrolováno podle vlastních pokynů Evropské komise pro lepší regulaci

Členské státy a Evropská komise spolupracují při odstraňování překážek na vnitřním trhu

Evropská komise logo

Evropská komise zveřejnila výroční zprávu o fungování pracovní skupiny pro prosazování pravidel vnitřního trhu (SMET – Single Market Enforcement Taskforce), která se pravidelně schází od začátku roku 2021.

Celoevropská konference SME Assembly 2022 řešila možnosti podpory malých a středních podniků

sme assembly

Pod záštitou českého předsednictví uspořádalo Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s Evropskou komisí konferenci SME Assembly, která představuje nejvýznamnější událost pro malé a střední podniky (MSP) v Evropě.

Česko udělalo významný krok pro získání části financí z Národního plánu obnovy. Může získat přes miliardu EUR

Národní plán obnovy

Česká republika podala Evropské komisi (EK) svou první žádost o výplatu finančních prostředků z Národnímu plánu obnovy (NPO). Pokud EK vyhodnotí splnění 37 dílčích milníků a cílů kladně, obdrží Česko 1 066 888 563 EUR

Ministři obchodu projednali v Bruselu pomoc Ukrajině, vztahy s USA a reformu Světové obchodní organizace

EU logo

Reforma Světové obchodní organizace (WTO), obchodní vztahy mezi Evropskou unií a USA a další pomoc Ukrajině v oblasti obchodu. V Bruselu se uskutečnilo zasedání Rady pro zahraniční věci ve formátu ministrů obchodu (FAC/TRADE).

Ministři energetiky se v Bruselu dohodli na spuštění společných nákupů plynu, solidárních opatřeních i urychlené výstavbě obnovitelných zdrojů

Jozef Síkela

V Bruselu se konalo čtvrté mimořádné jednání ministrů pro energetiku, které během českého předsednictví svolal ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela. Ministři diskutovali o mimořádných opatřeních

Společnosti naléhavě potřebují řešení EU v oblasti energetiky, které změní hru, a účinné politiky ke zlepšení konkurenceschopnosti

BusinessEurope

Dnes se prezidenti 40 členských federací BusinessEurope sešli ve Stockholmu na pozvání Konfederace švédských podniků. Premiérovi Ulfu Kristerssonovi a ministryni pro evropské záležitosti Jessice Roswallové představili své priority pro budoucí švédské předsednictví

Česká republika podepsala s Evropskou investiční bankou Memorandum o financování výstavby železniční infrastruktury

eib

Možnost využití finančních prostředků EIB na výstavbu dopravní infrastruktury potvrdilo Memorandum o porozumění mezi Českou republikou a Evropskou investiční bankou. Finanční a technická podpora EIB bude zaměřena na financování železničních projektů

Evropské jaderné fórum: Nové příležitosti a podpis memoranda o spolupráci v jaderné energetice

Integrace obnovitelných a jaderných zdrojů v bezuhlíkovém energetickém mixu, náklady na provoz přenosové soustavy, předpoklady pro rozvoj nových jaderných zdrojů či příležitosti pro malé modulární reaktory mimo jiné v oblasti výroby tepla a vodíku.

Reakce AutoSAP k návrhu emisní normy Euro 7/VII

škoda auto

10. listopadu 2022 Evropská komise představila návrh emisní normy Euro 7/VII. Ta nahrazuje současnou Euro 6/VI, resp. Euro VI-E, která od roku 2014 prochází průběžnými doplněními, až po aktuálně platnou verzi Euro 6d.

Reakce AutoSAP k finální dohodě EU o emisních standardech CO2 pro nová osobní a lehká užitková vozidla

sap výroba aut

27. října 2022 se evropské instituce finálně dohodly na návrhu, který požaduje, aby od roku 2035 byl v EU umožněn prodej nových vozidel pouze s nulovými emisemi CO2. To ve své podstatě znamená, že v roce 2035 bude ukončen prodej

Neformální jednání ministrů obchodu

Síkela konference eu

V Praze jednali ministři zemí Evropské unie zodpovědní za obchod. Projednali geostrategickou důležitost obchodu a obchodních dohod i digitální obchod. Věnovali se také obchodním vztahům s USA.

Shoda na emisních cílech CO2 otevírá možnost prodávat automobily se spalovacími motory i po roce 2035

auto sap

Českému předsednictví se při jednání s Evropským parlamentem podařilo najít shodu na výsledné podobě nařízení, které výrobcům stanoví emisní cíle oxidu uhličitého (CO2) u osobních vozidel a dodávek.