Návrh Komise na revizi směrnice o evropské radě zaměstnanců by poškodil dobře fungující postupy sociálního dialogu

BusinessEurope

BusinessEurope má vážné obavy z navrhované revize směrnice o evropské radě zaměstnanců (EWC), kterou 24. ledna 2024 zveřejnila Evropská komise.

byznys

Generální ředitel BusinessEurope Markus J. Beyrer uvedl: “Návrh Komise zahrnout do směrnice dohody uzavřené před rokem 1996 nebo mezi lety 2009-2011 poškodí mnoho dobře fungujících evropských rad zaměstnanců. Postupy obnovy v těchto dohodách, které umožňují vzájemně výhodné úpravy, poškodí řadu dobře fungujících evropských rad zaměstnanců, by měl být respektovány”.

Dalším klíčovým problémem je navrhovaný předpoklad nadnárodnosti v případech, které se týkají pouze jednoho členského státu. To způsobuje překrývání vnitrostátních a evropských informačních a konzultačních procesů a vede k právní nejistotě.

“Jsme rovněž znepokojeni dalšími omezeními, která jsou kladena na management při vedení konzultací s EWCs (European Works Council), například zásahem do práva managementu rozhodovat o tom, co je důvěrnou informací. Návrh umožnit členským státům uložit podnikům předchozí správní nebo soudní povolení k nezveřejnění informací by poškodil konkurenceschopnost podniků a zdržoval by jejich rozhodování.”

Zdroj zprávy: BusinessEurope
BusinessEurope