Euro 7: Dohoda zlepšuje původní návrh Evropské komise, i přesto bude norma pro autoprůmysl velkou výzvou

Sdružení automobilového průmyslu dlouhodobě usiluje o takovou podobu normy Euro 7, která udrží na trhu širokou paletu dostupných modelů vozidel, o která zákazníci skutečně stojí, a to včetně vozidel se spalovacím motorem, plug-in hybridů nebo plně elektrických. Proto je třeba, aby možné přínosy pro životní prostředí byly posouzeny realisticky a vybalancovány s dopady na zaměstnanost a konkurenceschopnost odvětví. Představená dohoda mezi Evropským parlamentem a Radou členských států skutečně v mnohých oblastech přináší zlepšení, oproti původně tvrdému návrhu Evropské komise. Je ovšem třeba konstatovat, že i nová podoba Euro 7 bude pro evropský, potažmo tuzemský automobilový průmysl představovat nemalou výzvu.

fabia autosap tz

Ilustrativní obrázek. | Foto: Škoda Auto

„Jakkoli Euro 7 pořád přinese množství nových pravidel a požadavků vůči automobilovému průmyslu, faktem je, že dnešní podoba Euro 7 je mírnější a technicky realističtější, je proto třeba ocenit práci, která k představenému kompromisu vedla. Velmi si proto vážím nasazení zejména zástupců českého státu v čele s panem ministrem Kupkou i práce hlavního zpravodaje pana europoslance Vondry, kteří sehráli klíčovou roli v jednáních o to, aby se norma Euro 7 stala co možná nejracionálnější“, říká Zdeněk Petzl, výkonný ředitel Sdružení automobilového průmyslu.

Původní text Komise vedl k neúměrně vysokým nákladům a odklonu investic od nařízeného přechodu na bezemisní mobilitu k roku 2035. To ohrožovalo zejména menší a cenově dostupná spalovací vozidla a mohlo vést až k uzavření výrobních závodů s vážným dopadem na zaměstnanost a konkurenceschopnost automobilového průmyslu v ČR i EU. Přes to všechno byl očekávaný přínos pro životní prostředí velmi omezený. Skutečného zlepšení by šlo dosáhnout spíše podporou obměny vozového parku novými modely s aktuální normou Euro 6/VI, v kombinaci s jeho postupnou elektrifikací.

Za nejpozitivnější zprávu dnes představeného kompromisu považujeme zachování stávajících testovacích podmínek, které jsou v souladu s aktuálními standardy OSN pro všechny kategorie vozidel a částečné zachování limitů Euro 6 pro osobní automobily, s vyváženým přístupem pro dodávky. Nicméně, Euro 7 sebou stále přináší řadu nových a náročných požadavků, které se dotknou nejen nových spalovacích, ale i elektrických vozidel. Jde zejména o zcela nová a unikátní pravidla pro otěry z brzd a pneumatik, komplikovanější palubní monitoring, zpřísněná pravidla pro životnost baterií nebo zpřísnění emisních limitů pro nákladní vozidla.

Nyní nás čeká finální ratifikace této dohody ze strany Evropského parlamentu a Rady ministrů. S ohledem na potřebu právní jistoty, aby odvětví mohlo začít na naplňování nových pravidel pracovat, apelujeme na legislativce, aby text v této podobě schválili co nejdříve.

Zdroj zprávy: Sdružení automobilového průmyslu CR
AutoSAP