MPO vydalo nové číslo zpravodaje Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost 2021-2027

Ministerstvo průmyslu a obchodu vydává čtvrtletník – Informační zpravodaj „tak“, který především podnikatele informuje o dění v Operačním programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost 2021-2027. MPO se snaží informovat veřejnost zejména o nových příležitostech pro získání finančních prostředků, o záměrech na poli podpory podnikání a přináší další aktuální zprávy týkající se dotační politiky.

op tak

“V tomto jarním vydání rozebereme téma Úspory energie v rozhovoru s ředitelem Odboru infrastruktury MSP a energetických programů Ondřejem Tomšejem. Představíme nově připravované výzvy, ve kterých jsou již zohledněna nová pravidla GBER a dopředu upozorníme na možná úskalí,” říká šéfredaktor Petr Tůma a dodává: “Zamyslíme se také nad důvody vzrůstajícího vlivu finančních nástrojů na poli podpory podnikání z evropských fondů. Podíváme se detailně na problematiku zadávání zakázek podle Pravidel pro výběr dodavatelů a odkryjeme slabé místo při vrácení žádosti v rámci kontroly přijatelnosti a formálních náležitostí.”

op tak

Časopis je ke stažení tady. Další informace jsou k dispozici na webu www.optak.cz.

Zdroj zprávy: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
MPO logo