MPO vydalo nové číslo zpravodaje Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost 2021-2027

Ministerstvo průmyslu a obchodu vydává čtvrtletník – Informační zpravodaj „tak“, který především podnikatele informuje o dění v Operačním programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost 2021-2027. MPO se snaží informovat veřejnost zejména o nových příležitostech pro získání finančních prostředků, o záměrech na poli podpory podnikání a přináší další aktuální zprávy týkající se dotační politiky.

op tak 07 2023

 

“V novém čísle se šířeji pověnujeme podpoře cirkulární ekonomiky, tématu, které v poslední době rezonuje napříč celou společností. V této souvislosti přinášíme také aktuální rozhovor s hlavním představitelem Moravskoslezského regionu na téma cirkularity a jejího přínosu pro tento uhelný region,” říká šéfredaktor Petr Tůma a dodává: “Detailněji se podíváme na výzvu Potenciál, výzvu Marketing obohacenou o zjednodušené metody vykazování. Představíme nové výzvy z oblasti obnovitelných zdrojů energie a otevřeme téma kontrol na místě s ohledem na dobíhající OP PIK.”

PŘÍLOHY KE STAŽENÍ:

Zpravodaj-tak-Online-cervenec.pdf [pdf, 3261 kB]

Zdroj zprávy: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
MPO logo