Tag Archives: Energie

MPO podpoří modernizaci distribuce tepla v systémech dálkového vytápění. Ve výzvě z NPO je k dispozici 1,66 miliardy korun

Národní plán obnovy

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlašuje výzvu na podporu modernizace distribuce tepla v systémech dálkového vytápění z Národního plánu obnovy. Žádosti začíná MPO přijímat 5. května 2022 a podávat je bude možné do 5. května 2023.

ČEZ ESCO a LIBERTY spolupracují na dekarbonizaci LIBERTY Ostrava

Firmy se dohodly na Deklaraci o spolupráci při dekarbonizaci huti LIBERTY Ostrava. Partneři budou identifikovat a rozvíjet obnovitelné zdroje energie a vodíkové technologie potřebné k tomu, aby se ostravská huť stala výrobcem zelené oceli.

Komentář SP ČR k dodávkám plynu a případnému výpadku

plyn

Všichni si uvědomujeme vážnost stávající situace a na prvním místě je pro nás poskytnutí maximální možné pomoci Ukrajině vedoucí k zastavení války. Česká republika je téměř ze 100 % závislá na dodávkách plynu ze zahraničí

MPO vydalo krizové opatření, které umožní naplnění zásobníků na 80 procent

plyn

V návaznosti na aktuální vývoj na trhu s plynem vydalo Ministerstvo průmyslu a obchodu krizové opatření, které umožní naplnění tuzemských plynových zásobníků před příští zimou alespoň na 80 procent. Ve středu 27. dubna opatření odsouhlasila také vláda.

Turbína Doosan Škoda Power je srdcem koncentrované solární elektrárny v poušti Atacama

atacama doosan

Doosan Škoda Power úspěšně dodala a zprovoznila 110MW parní turbínu v koncentrované solární elektrárně v poušti Atacama, která vyrobí elektrickou energii pro přibližně 380 tisíc domácností v chilském regionu Antofagasta.

Rozšíření výjimky pro osvobození daně z plynu zmírní ceny energie

plyn

Svaz průmyslu a dopravy ČR upozorňuje na dopady dramatického růstu cen energie na firmy už od podzimu 2021 a vyjednává s vládou opatření, která pomohou podnikům. Podle Svazu je ale potřeba realizovat konkrétní kroky a pro firmy udělat mnohem více.

Režim DPI pro bývalé zákazníky Bohemia Energy končí

Energetický regulační úřad

14. dubnem 2022, končí režim dodavatele poslední instance (DPI) pro bývalé odběratele elektřiny od společností ze skupiny Bohemia Energy. V případě plynu k tomu dojde o tři dni později, 17. dubna 2022.

Tiskové zprávy Hospodářská komora navrhla vládě kroky, jak domácnostem, podnikům a obcím snížit cenu energií a zabránit dramatickému růstu cen v následující topné sezoně

hospodářská komora

Doporučuje, aby vláda jednala o možných cestách k dočasné výjimce z používání burzovních cen, zajistila naplnění zásobníků plynu nebo majetkově vstoupila do LNG terminálů. Podle Hospodářské komory se situace na trhu s rychle rostoucími cenami elektřiny a plynu stává neudržitelnou

Vyšší životní minimum i pomoc firmám. MPO představilo balíček opatření kvůli zdražení energií

MPO logo

Na současnou situaci na trhu s energiemi reaguje energetický balíček, který připravilo Ministerstvo průmyslu a obchodu. Přináší opatření na pomoc s vysokými cenami energií, ale řeší také stabilitu trhu, posílení energetické bezpečnosti nebo ulehčení povolovacích procesů

Otázky a odpovědi k dodávkám plynu v kontextu s invazí Ruska na Ukrajinu

plyn

Jak to aktuálně vypadá s dodávkami plynu? Co udělá vláda do budoucna, aby byla Česká republika nezávislá na ruském plynu a ropě? Ministerstvo průmyslu a obchodu přináší odpovědi na dotazy k dodávkám plynu v kontextu s invazí Ruska na Ukrajinu.

V Temelíně vznikne prostor pro malé modulární reaktory

V areálu Jaderné elektrárny Temelín vyčlenila společnost ČEZ speciální prostor, kde by mohl v budoucnu vyrůst první malý modulární reaktor v České republice. ČEZ tento týden již o tomto informoval americké společnosti NuScale a GE Hitachi

Ministr Síkela po krizovém štábu: Platby za ruský plyn musí probíhat podle sjednaných smluv

Jozef Síkela

Současné dodávky plynu do České republiky jsou stabilní a nedochází k žádným výpadkům. V tuzemských zásobnících jsou zásoby plynu přibližně na měsíc. Ropu má stát v zásobách až na tři měsíce. Po jednání krizového štábu ministerstva průmyslu a obchodu to

Energetická bezpečnost v době ruské agrese. Ministr Síkela představil způsoby, kterými může k jejímu posílení přispět ČR

Jozef Síkela

Snižování energetické závislosti na Rusku a nastavení spolupráce mezi státním a veřejným sektorem při snaze dosáhnout uhlíkové neutrality. V Paříži se konalo ministerské zasedání Mezinárodní energetické agentury (IEA).

Česko staví svůj desátý jaderný reaktor – bude na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze

Ve středu 23. března 2022 oznámila Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze (FJFI), že od Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB) získala povolení k výstavbě jaderného reaktoru VR-2. Ten bude stát ve stejné reaktorové hale

Výzva MPO z Národního plánu obnovy podpoří fotovoltaické systémy. Alokace je 4 miliardy korun

solar

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlašuje výzvu na podporu fotovoltaických systémů z Národního plánu obnovy. Cílem je jejich rozvoj s možností akumulace a související náhrada fosilních zdrojů energie.

U spotových produktů zdražování burzy nic nebrzdí

Energetický regulační úřad

Nabídky dodavatelů, u kterých se cena dodávky elektřiny či plynu určuje přímo podle aktuálního vývoje na burze, tzv. spotové produkty, se staly populárními už před vypuknutím energetické krize. Od loňského září je ale dodavatelé nabízejí ještě aktivněji.

Zdražení energií musí dodavatel (po)řádně oznámit, zpráva na webových stránkách nestačí

Energetický regulační úřad

V souvislosti se zdražováním energií na burze se vyšší ceny promítají do ceníků dodavatelů. Většina z nich své produkty v posledních měsících přecenila dokonce opakovaně. Postup oznámení o zvýšení ceny, tedy to, jak musí dodavatel informovat spotřebitele

Do Plzně se sjedou špičky v oblasti ukládání energie z obnovitelných zdrojů

zcu workshop

Plzeňský workshop, na němž se sjedou účastníci projektu a špičky v oboru redoxních průtokových baterií, má podtitul „Zásadní role energetického přechodu: redoxní průtokové baterie a jejich budoucnost ve skladování energie“.

Česká republika je připravena na případné omezení ruských dodávek ropy a plynu do Evropy

ropa

Ropa na více než tři měsíce, plyn na více než měsíc. Česká republika je připravena na případné omezení ruských dodávek plynu a ropy do Evropy. Ministerstvo průmyslu a obchodu nemá v tuto chvíli informace, které by signalizovaly jakékoliv problémy

DPI končí za několik týdnů, i firmám může hrozit odpojení od energií

Energetický regulační úřad

15. října 2021 ukončila dodávky elektřiny největší skupina alternativních dodavatelů v České republice, Bohemia Energy. Po jejím pádu se v režimu dodavatele poslední instance (DPI) ocitlo 900 tisíc domácností a podniků.

SP ČR – Vláda musí zajistit podmínky pro transformaci energetiky

Transformace energetiky je zásadní pro úspěšné plnění klimatických cílů a zajištění energetické bezpečnosti a soběstačnosti České republiky. Nejen kvůli aktuálním trendům v ekonomice, vysokým cenám emisních povolenek, elektřiny a zemního plynu

Výměnou světel v areálu sníží LIBERTY Ostrava roční spotřebu elektřiny o téměř 7 000 MWh

Liberty Ostrava

Tři tisíce svítidel vymění do června letošního roku ve svém areálu huť LIBERTY Ostrava. Sníží tím roční spotřebu elektřiny o téměř 7 000 MWh a dosáhne úspory přes 24 milionů korun ročně. Nová osvětlovací tělesa se instalují v rourovně

Technologie ABB zajišťují rychlé nabíjení nových, elektřinou poháněných trajektů v Amsterdamu

ABB

Technologie pro přeměnu energie společnosti ABB zajišťuje stabilní napájení rychlonabíjecích stanic, které slouží pěti novým elektrickým trajektům na linkách s nepřetržitou dopravou přes holandský lodní kanál North Sea Canal v Amsterdamu.

Na VŠB-TUO vznikne unikátní technologické zázemí – vědci pomohou firmám s transformací energie

základní kámen ceet

Vybudování unikátního centra nové generace CEETe, jehož úkolem je pomoci průmyslovým subjektům s přechodem na energetiku s využitím nízkouhlíkových zdrojů v souladu s Evropskou zelenou dohodou, zahájili dnes zástupci Centra energetických a environmentálních studií

ČEPS vydává MAF CZ 2021. Analyzuje dopady různých směrů vývoje energetického mixu do roku 2040

ČEPS MAF

Dokument „Hodnocení zdrojové přiměřenosti výrobních kapacit elektrizační soustavy ČR do roku 2040“ (MAF CZ 2021) analyzuje dopady různých scénářů vývoje zdrojového mixu v České republice ve střednědobém horizontu

PlasmaLab@CTU nás přiblíží k provozu první fúzní elektrárny na světě

fyzika plazma fúze

V době růstu cen energií je stále více v kurzu hledání nových, čistých zdrojů. Jedním z řešení hrozící energetické krize může být termojaderná fúze. Na jihu Francie již několik let vědci a konstruktéři budují první termojaderný reaktor na světě. Zastoupená